IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Key Performance Indicators, KPI

KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності) — показники діяльності підрозділу (підприємства), які допомагають організації в досягненні стратегічних і тактичних (операційних) цілей. Використання ключових показників ефективності дає підприємству можливість оцінити своє поточний стан і допомогти в оцінці успішності реалізації обраної стратегії.

KPI дозволяють виробляти контроль ділової активності співробітників, підрозділів і компанії в цілому. Для терміна «key performance indicators (KPI)» часто використовується український переклад «ключові показники ефективності» (КПЕ), однак правильним перекладом вважається варіант «ключові показники результатів діяльності».

За допомогою KPI можна створити досконалу та ефективну систему мотивації і стимулювання співробітників компанії, тому KPI і мотивація персоналу стали нерозривними поняттями.

Залежно від стратегії компанії розрізняють різні KPI. В основному їх застосовують для визначення результативності роботи адміністративно-управлінського персоналу.

Ключові показники ефективності можна розділити на:

  • запізнілі — відображають результати діяльності після закінчення періоду;
  • випереджаючі — дають можливість управляти ситуацією в межах звітного періоду з метою досягнення заданих результатів по його закінченні.

До запізнілих відносяться фінансові показники. Вони, в силу своєї специфіки, не можуть описувати поточну ефективність підрозділів і компанії в цілому.

Оперативні (випереджальні) показники дозволяють оцінити саме поточну діяльність підрозділів і компанії в цілому, паралельно і побічно відповідаючи на питання про те, які грошові потоки можуть бути в майбутньому, а також яка якість процесів і продукції, ступінь задоволеності замовників.

В результаті введення KPI можуть бути отримані наступні позитивні результати:

  • Підвищення ефективності роботи підприємства.
  • Опис головних факторів і показників, від яких залежить успішність роботи підприємства.
  • Планування від цілей (зверху), а не від досягнутих показників та існуючих можливостей (знизу).
  • Розробка реалістичних нормативів.
  • Прозора оцінка ефективності роботи персоналу.

KPI можуть бути корисні не тільки керівництву підприємства. На них зручно орієнтуватися і рядовим співробітникам, особливо тим, чий дохід безпосередньо залежить від результатів діяльності.

Модулі KPI входять до складу таких рішень, пропонованих компанією IT-Enterprise, як "Продажі" (Бізнес-аналіз продажів), R&D (Бізнес-аналіз процесів підготовки виробництва), "Персонал" (Мотивація персоналу на основі KPI), "Документообіг і BPM "(Бізнес-аналіз документообігу і бізнес-процесів) і ін.

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму