IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Manufacturing Execution System, MES

MES (Manufacturing Execution System, система управління виробництвом) — це спеціалізована система, призначена для вирішення завдань синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції. Абревіатуру MES іноді розшифровують як manufacturing enterprise solutions (корпоративні рішення для управління виробництвом); цей термін застосовується по відношенню до всіх автоматизованих систем, орієнтованим на завдання управління виробництвом. Але іноді терміном MES позначають сукупність функцій автоматизованої системи, що використовуються для оперативного управління виробництвом лише на рівні цеху.

Міжнародна асоціація виробників і користувачів систем управління виробництвом (MESA International) визначила в 1994 році модель MESA-11, а в 2004 модель c-MES, які доповнюють моделі і стандарти управління виробництвом і виробничою діяльністю.

MES-системи виконують такі функції:

 • RAS (resource allocation and status) — контроль стану і розподіл ресурсів.
 • ODS (operations/detail scheduling) — оперативне/детальне планування.
 • DPU (dispatching production units) — диспетчеризація виробництва.
 • DOC (document control) — управління документами.
 • DCA (data collection/acquisition) — збір і зберігання даних, що циркулюють у виробничому середовищі підприємства.
 • LM (labor management) — управління персоналом.
 • QM (quality management) — управління якістю.
 • PM (process management) — управління виробничими процесами.
 • MM (maintenance management) — управління технічним обслуговуванням і ремонтом.
 • PTG (product tracking and genealogy) — відстеження продукції.
 • PA (performance analysis) — аналіз продуктивності.

Зараз у багатьох компаніях використовується система MRP II, що дозволяє планувати потреби підприємства в усіх виробничих ресурсах (матеріали, сировину, комплектуючі, обладнання, персонал), оперативно коригувати плани і виробничі завдання. Однак іноді виникає потреба в інформації, яку система MRP II надати не в змозі. Наприклад, вона не здатна відстежити рух деталей по конвеєру або якість сировини і готової продукції. У таких випадках системи MRP II інтегруються з системами MES, що дозволяють, поряд з виконанням інших функцій, відстежувати в реальному масштабі часу рівень завантаження обладнання, все переміщення матеріалів, деталей і вузлів, а також контролювати їх якість. Вважається, що система MES, призначена для вирішення оперативних завдань управління проектуванням, виробництвом і маркетингом, в термінах вітчизняної термінології займає проміжне положення між АСУП і АСУТП.

Продукт MES, що входить до складу системи IT-Enterprise, забезпечує оперативне управління виробничими процесами, синхронізацію, координацію, аналіз і контроль випуску продукції.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму