IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Predictive Maintenance

Предиктивне обслуговування (Predictive Maintenance, PdM) — вид обслуговування обладнання, заснований на діагностиці та контролі його стану.

Сучасний підхід до обслуговування обладнання заснований на методології RCM, відповідно до якої метою обслуговування є не підтримка кожної одиниці обладнання в бездоганному стані (що вимагає невиправдано високих витрат), а забезпечення надійності критичних для діяльності підприємства виробничих і технологічних процесів. При цьому для некритичного обладнання можуть застосовуватись традиційні види обслуговування:

 • Реактивний — напрацювання на відмову без технічного обслуговування; використовується, коли обладнання легко замінюється або ремонтується без шкоди для діяльності підприємства.
 • Превентивний — аналогічний системі планово-попереджувальних ремонтів (ППР); використовується для обладнання, вартість простою якого невисока, а ремонт не займає багато часу.
 • Предиктивне (прогнозне) обслуговування застосовується у випадках, коли ступінь використання обладнання у виробничому ланцюжку оцінюється як висока, а його відмова або тривалий простій призводить до суттєвих фінансових втрат.

  Предиктивне обслуговування, на відміну від превентивного, дозволяє проводити ремонт не за заздалегідь складеним планом, а виключно за потребою. Завдяки цьому можна, з одного боку, не витрачати кошти і час на планове обслуговування обладнання, яке без ремонту здатне нормально функціонувати ще кілька місяців, з іншого — знижується ймовірність позапланового простою, викликаного несподіваною поломкою.

  Досягається це за рахунок:
  — збору даних про технічний стан устаткування та їх попередньої обробки;
  — раннього виявлення несправностей;
  — прогнозування часу настання відмови;
  — планування обслуговування;
  — оптимізації ресурсів, що виділяються на обслуговування обладнання.

Зважаючи на розвиток засобів Промислового Iнтернету речей (IIoT), зокрема, завдяки оснащенню обладнання різними датчиками, збору даних про його технічний стан, можна буде виконувати не періодично, а безперервно, без припинення експлуатації обладнання. Своєчасне виявлення навіть невеликих відхилень робочих параметрів дозволить своєчасно вживати заходи для забезпечення нормальної роботи обладнання. Технології Big Data (Великі дані) дозволять прогнозувати час настання відмови з високою точністю.

Основні переваги системи PdM:

 • ефективність планування обслуговування;
 • запобігання непередбачених збоїв.

Маючи у своєму розпорядженні інформацією про те, яке обладнання вимагає технічне обслуговування, відповідні роботи можна запланувати на період, коли вони будуть найбільш рентабельні. Таким чином незаплановані тривалі простої перетворюються в більш короткі планові і час доступності обладнання збільшується.

Зважаючи на розвиток засобів Промислового Iнтернету речей (IIoT), зокрема, завдяки оснащенню обладнання різними датчиками, збору даних про його технічний стан, можна буде виконувати не періодично, а безперервно, без припинення експлуатації обладнання. Своєчасне виявлення навіть невеликих відхилень робочих параметрів дозволить своєчасно вживати заходи для забезпечення нормальної роботи обладнання. Технології Big Data (Великі дані) дозволять прогнозувати час настання відмови з високою точністю.

Інші потенційні переваги PdM:

 • збільшення терміну служби обладнання;
 • підвищення безпеки виробництва;
 • зменшення кількості аварій з негативним впливом на навколишнє середовище;
 • формування оптимального набору запасних частин і матеріалів.

У системі IT-Enterprise предиктивне обслуговування забезпечується продуктом Predictive Maintenance 4.0 — технічне обслуговування нового покоління. Він забезпечує високий рівень надійності кожної одиниці обладнання. 

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму