IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Sustainable Business Models​

Стала бізнес-модель — це стратегічний план, що описує, як компанія генерує прибуток і створює цінність для своїх клієнтів. Вона визначає основні аспекти бізнесу, такі як: продукти або послуги, механізми їхнього виробництва і постачання, способи залучення та утримання клієнтів, генерацію доходів. 

В сучасному світі, де конкуренція стає все більш напруженою, компаніям доводиться розробляти та впроваджувати сталі бізнес-моделі, які дозволяють їм залишатися конкурентоспроможними та прогресивними.

Сталі бізнес-модель є важливим інструментом для компаній у розв'язання стратегічних питань, визначенні конкурентної переваги та досягненні сталого розвитку. 

Сталий розвиток

Для початку виокремимо, що являє собою «сталий розвиток» бізнесу, тобто те, чого саме прагне досягти стала бізнес-модель.

Сталий розвиток бізнесу — це досягнення балансу між економічним зростанням, соціальною відповідальністю та збереженням природних ресурсів для наступних поколінь. Може охоплювати такі аспекти, як:

 • фінансові переваги та прибуток;
 • задоволення потреб клієнтів; 
 • підтримка та задоволення співробітників; 
 • підвищення якості життя в місцевих спільнотах;
 • збереження довкілля.

Отже, основною метою є забезпечення максимальної користі для всіх сторін: підприємства, працівників, користувачів, суспільства та навколишнього середовища. 

Основні засади сталої бізнес-моделі

Сталі бізнес-моделі працюють на досягнення трьох основних цілей:

 1. Економічна вигода: забезпечення прибутковості та стійкості фінансових показників компанії на довгостроковій основі, яке досягається через ефективне управління ресурсами, оптимізацію витрат та максимізацію доходів.
 2. Соціальна відповідальність: розв'язування соціальних проблем та покращення якості життя спільноти, в межах якої вона діє. Це може включати створення якісних робочих місць, внесок у розвиток місцевої інфраструктури та сприяння соціальним програмам.
 3. Охорона навколишнього середовища: зменшення негативного впливу на довкілля завдяки використанню екологічно чистих технологій, енергоефективності, зменшенню викидів та відходів.

Таким чином, стала бізнес-модель прагне досягти гармонії між цими трьома аспектами бізнесу, сприяючи постійному розвитку компанії та суспільства в цілому.

Поради щодо впровадження 

Щоб впровадити сталу бізнес-модель у робочі процеси компанії потрібно:

 1. Оцініть свій поточний стан: дізнайтеся свої реальні показники провівши аудит, щоб визначити екологічний, соціальний та економічний вплив вашого бізнесу.
 2. Зосередьтеся на цілях сталого розвитку: сформулюйте конкретні цілі та метрики, які ви хочете досягти з впровадженням сталої бізнес-моделі.
 3. Залучайте зацікавлених стейкхолдерів: співпрацюйте з клієнтами, постачальниками та іншими зацікавленими сторонами для спільного впровадження сталих практик у всьому ланцюжку виробництва та постачання.
 4. Інтегруйте свої цілі у стратегічне планування: включіть принципи сталого розвитку у стратегічне планування вашого бізнесу.
 5. Збільшуйте свідомість та навчайте персонал: організуйте навчальні програми та ініціативи для підвищення свідомості персоналу про сталість та їх роль у її впровадженні, залучіть своїх співробітників до процесу планування та розв'язання задач.
 6. Постійно оцінюйте та вдосконалюйте: встановіть механізми та метрики для постійного моніторингу та оцінки ефективності вашої діяльності, вносьте корективи там, де це необхідно.
 7. Впроваджуйте інновації: використовуйте нові технології, які сприяють сталому розвитку. Це може бути впровадження відновлюваних джерел енергії, ефективне управління водними ресурсами тощо.

Як бачимо, впровадження сталої бізнес-моделі приносить підприємству багато переваг. Серед них — зменшення ризику екологічного та соціального негативного впливу та збільшення стійкості до змін у ринкових умовах. Такий курс вашої діяльності привертає нових клієнтів і інвесторів, а також допомагає економити енергію та ресурси. А разом все це сприяє покращенню конкурентоспроможності та створює позитивний імідж компанії. 

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму