IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Управління бізнес-процесами (BPM)

Допоможемо автоматизувати управління бізнес-процесами і скоротити час на їх виконання

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Забезпечення "прозорості" виконання замовлень для клієнтів, менеджерів і керівників, оптимізація процесів на підставі реальних показників

Сповіщення клієнтів, менеджерів і керівництва щодо ходу виконання замовлення (контрольні точки - прийняття, узгодження, зміна термінів, проходження на виробництві)

CRM-контроль - воронка продажів, аналіз причин відмови від замовлення, аналіз повторюваності, відхилення від типових умов, тощо.

Контроль стану замовлень

Контроль фактичного виконання плану продажів

Аналіз відвантажень - за маржою, контрагентами, регіонами, менеджерами, тощо

В системі IT-Enterprise застосовується концепція процесного управління організацією (BPM), яка розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси підприємства, які безперервно адаптуються до постійних змін, і керується такими принципами як:

 • чіткість і прозорість бізнес-процесів в організації за рахунок їх моделювання з використанням формальних нотацій
 • використання програмного забезпечення для моделювання, симуляції, моніторингу та аналізу бізнес-процесів
 • можливість динамічної перебудови моделей бізнес-процесів силами учасників і засобами програмних систем

Найважливіше завдання при виконанні бізнес-процесів - побудова ефективної системи обробки відповідних документів. Для цього в системі IT-Enterprise передбачений конструктор бізнес-процесів, що застосовує нотацію BPMN 2.0. Він дозволяє моделювати і описувати процес документообігу в наочному, графічному вигляді.
В ході виконання бізнес-процесу виконується:

 • покрокова обробка документів; за виконання кожного кроку відповідає закріплений за ним співробітник
 • візуальний контроль виконання кожного кроку, в тому числі перегляд всієї історії роботи з документом
 • узгодження (візування) документів з гнучким визначенням порядку узгодження (паралельне, послідовне)
 • представлення результатів узгодження в зручному вигляді, лист погодження може бути як електронним, так і паперовим з факсиміле
 • робота з документами та їх версіями, а також вкладеними документами на місцях з подальшим формуванням фінальної версії
 • використання цифрового підпису під час розробки, узгодження документів і накладання резолюцій

Забезпечення «прозорості» процесів, оптимізація процесів на підставі реальних показників

Прозорість бізнес-процесів - це гарантія досягнення їх планової продуктивності і успішного завершення. За рахунок цього не тільки спрощується послідовність операцій відповідальних за процеси співробітників, але і акцентується їх увага на відповідності нормативних та фактичних показників (метрик), виявленні відхилень і нетипових ситуацій (сценаріїв).
Функціонал бізнес-процесів системи IT-Enterprise передбачає:

 • наявність вбудованого конструктора, що дозволяє моделювати процеси будь-якої довжини і складності, налаштовувати їх загальні та специфічні параметри, а також наглядно візуалізувати схеми процесів
 • управління всіма елементами архітектури бізнес-процесів (власниками, ресурсами, постачальниками, показниками, результатами, клієнтами та виконавцями, тривалістю, налаштуваннями повторень, зв'язками щодо входу і виходу та ін.)
 • гнучке налаштування доступу до бізнес-процесів, що дозволяє залучати до їх аналізу та оптимізації необхідну кількість зацікавлених осіб

Повідомлення клієнтів, менеджерів і керівництва про хід виконання замовлення

 • вбудована система нотифікацій (повідомлень) щодо важливих етапів процесу або проходженні контрольних точок в ході виконання замовлень та інших операцій дозволяє забезпечити оперативне інформування відповідальних осіб
 • зручний інтерфейс налаштування повідомлень є інструмент, що дозволяє користувачам управляти індивідуальними і масовими оповіщеннями в рамках їх рівня доступу і повноважень в системі
 • інтеграція із зовнішніми системами дозволяє розширити рамки інформування, створюючи автоматичні повідомлення в поштовому клієнті і корпоративній мережі Hubber

Контроль стану замовлень

Щоб задовольнити зростаючі вимоги до якості, різноманітності та доступу до продукції в умовах скорочення тривалості виробничого циклу, компаніям необхідно переглядати свої бізнес-процеси, узгоджувати їх з потребами клієнтів. В результаті формуються ефективні процеси, що сприяють координації активностей з формування попиту клієнтів, а також його задоволення. Система IT-Enterprise дозволяє контролювати:

 • Формування цін на продукцію
 • Формування різних конфігурацій продукту
 • Реєстрацію замовлень в системі
 • Підтвердження наявності товару на складі
 • Відстеження стану замовлень
 • Синхронізацію виконання замовленнь і платежів по ньому

Програма управління замовленнями дозволяє швидко отримати загальне уявлення щодо суті замовлення: його поточний статус, інформація про контрагента, вартість в грошовому виразі. Крім найменування товарної позиції в системі управління замовленнями наводиться інформація щодо планової та фактичної собівартості замовлень, стану замовлень у виробництві та інших детальних характеристик, які пов'язані з їх виконанням

CRM-контроль виконання планів продажів, замовлень і відвантажень

 • інструментарій системи IT-Enterprise дозволяє налаштовувати воронки продажів, відстежувати і аналізувати кількісні та якісні розрізи статистики виконання отриманих замовлень, фіксувати відхилення і показувати їх джерело
 • аналіз і контроль виконання плану продажів здійснюється в різних розрізах, що додатково налаштовуються, - регіональному, грошовому, часовому, а також за командами і співробітниками, з урахуванням сегментації клієнтів та інших умов
Advantages

Переваги
нашої системи

Скорочення часу виконання процесу за рахунок регламентації і автоматизації етапів процесу, введення тимчасових обмежень на виконання етапів процесу

Підвищення якості роботи - за рахунок прозорості бізнес-процесів для всіх учасників, регламентації засобів моніторингу та забезпечення дотримання всіх передбачених правил

Аналіз та оптимізацію процесів можна виконувати на підставі реальних показників

Досягнення організаційної гнучкості компанії шляхом залучення учасників бізнес-процесів до їх моделювання та оптимізації

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму