IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Облік запасів

Будуйте процеси документообігу "від ... до..." для організація оперативного та достовірного обліку запасів в режимі реального часу

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Організація обліку запасів відповідно до облікової політики підприємства

Забезпечення елементів управлінського обліку запасів

Деталізація обліку запасів з можливістю ведення необмеженої кількості аналітик

Документообіг підприємства за затвердженими регламентами обробки документів

Друк форм первинних документів відповідно до законодавства. Формування аналітичної і регламентної звітності

До складу запасів в системі IT-Enterprise належать:

 • виробничі запаси
 • малоцінні і швидкозношувані засоби
 • брак на виробництві
 • напівфабрикати
 • готова продукція
 • продукція сільскогосподарського виробництва
 • товари
 • активи на відповідальному зберіганні

Система забезпечує:

Ведення нормативно-довідкової інформації, необхідної для організації обліку:

 • Класифікація запасів відповідно до прийнятої на підприємстві системи: групи, підгрупи, номенклатура
 • Типи партій
 • Типи заказів
 • Складомісця
 • Підрозділи
 • Інші довідники

Організація обліку запасів відповідно до облікової політики підприємства:

 • Налаштування плану рахунків відповідно до необхідної деталізації бухгалтерського обліку
 • Опис різних логістичних варіантів обліку в розрізі певної добірки аналітик: підрозділів, матеріально відповідальних осіб, партій, складомісць, замовлень, контрагентів, договорів, термінів експлуатації, калькуляційних статей, тощо
 • Організація обліку і руху матеріалів одночасно в декількох одиницях виміру


Організація вартісних варіантів обліку запасів:

 • кількісний
 • за ідентифікованою вартістю
 • за середніми цінами

Організація різних варіантів списання запасів:

 • за ідентифікованою вартістю
 • методом середніх цін
 • методом LIFO
 • методом FIFO

Організація документообігу відповідно до затверджених регламентів обробки документів на підприємстві

 • облік надходжень одночасно з автоматичним розрахунком цін оприбуткування, переміщення, списання, реалізації
 • облік давальницької сировини
 • облік запасів на зберіганні
 • облік запасів на комісії
 • облік МШЗ та спецодягу
 • облік готової продукції
 • облік міжб'єктного переміщення (між різними структурними одиницями)
 • інвентаризація, переоцінка
 • формування ланцюжків документів
 • облік дорогоцінних металів у складі запасів
 • облік довіреностей

Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктору бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів

Підтримуються типові форми друку первинних документів. Передбаченє гнучке налаштування додаткових форм друку прибуткових і видаткових документів

Організація регістрів бухгалтерського обліку:
Формування записів в регістрах бухгалтерського обліку виконується на підставі документообігу засобами апарату типових господарських операцій (попередньоналаштовані алгоритми формування бухгалтерських проводок)

Спеціальні можливості:

формування документів за зразком/на підставі

масова обробка документів

автоматичний переклад одиниць вимірювання і цін в облікову одиницю виміру при формуванні документів

контроль виникнення негативних залишків при обробці документів

підтримка реальних і «резервних» документів оприбуткування, реалізації та передачі матеріальних цінностей

режими підтвердження внутрішнього переміщення матеріалів підрозділом-одержувачем

закриття звітного місяця в цілому по підприємству або по кожному підрозділу, відкат (скасування) закриття місяця

тестування на наявність відхилень між оперативним обліком і бухгалтерським

Організація накопичення фактичних витрат за напівфабрикатами (ДСЕ) в процесі виробництва за калькуляційними статтями:

 • розрахунок калькуляцій відповідно до номенклатури документів
 • гнучке налаштування переліку калькуляційних статей для обліку залишків
 • автоматизоване формування калькуляції в документах витрати

Формування аналітичної і регламентної звітності:

 • оборотно-сальдова за ТМЦ та довільний період з розшифруванням - за документам руху, реквізитним складом, аналітиками обліку (згідно налаштованих варіантів обліку)
 • журнал складських операцій
 • залишки ТМЦ за періодами
 • оборотна відомість за дорогоцінними металами
 • віковий склад запасів
 • оборотно-сальдові синтетичні відомості
 • реестри документів за підрозділами, матеріально-відповідальними особами

Засоби побудови звітності (конструктор табличних і кросстабличних звітів, звітів нерегулярної структури) дозволяють налаштувати будь-які форми первинних документів і зведеної звітності.

Численні засоби аналізу, що пропонуються системою IT-Enterprise (оборотно-сальдові відомості, шахові відомості, картки рахунку, картки аналітики і т.д.) дозволяють отримувати зведену інформацію в розрізах та за ступенем деталізації, які необхідні для бухгалтерського та управлінського обліку.

Advantages

Переваги
нашої системи

Оптимізація, реінжиніринг і автоматизація бізнес-процесів обліку запасів ТМЦ і документообігу товарно-матеріальних ресурсів

Підтримка різних схем обліку запасів, з додатковим налаштуванням

Організація оперативного обліку ТМЦ в масшабі реального часу, в режимі «сьогодні на сьогодні», в місцях виникнення

Оптимізація складських запасів ТМЦ за рахунок достовірного обліку залишків

Регламентна обробка документів, контроль проходження документів за стадіями

Мінімізація помилок в обліку за рахунок автоматизованого контролю при введенні і обробці документів

Ефективні інструменти аналізу і контролю на всіх етапах організації обліку

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму