IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Обсяги запасів, що не підлягають зменшенню

Допоможемо виробити стратегію управління запасами, яка дозволить сформувати і підтримувати обгрунтований контрольований запас готової продукції і типових напівфабрикатів на складах для своєчасного задоволення попиту, що з'являється

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Для підвищення ефективності управління запасами, для кожного продукту визначаємо стратегію управління запасами

Виробництво під замовлення - повний технологічний цикл виробництва здійснюється після надходження запиту від клієнта

Виробництво на склад - планування виробництва на кожен марко-розмір виходячи зі статистики продажів

Збірка під замовлення - підтримання запасів в типових напівфабрикатах. Використовується з метою мінімізації часу відгуку на замовлення клієнта

Стратегії управління запасами

Виробництво під замовлення, при якому виробництво кінцевої продукції і всіх її напівфабрикатів планується тільки під конкретне замовлення клієнта, а закупівля матеріалів проводиться згідно прогнозу попиту. При цьому акцент в управлінні запасами зміщується в бік планування матеріалів, які використовуються найчастіше.
Стратегічний підхід застосовується для КПП, що має:

 • Складно прогнозований попит на конкретний марко-розмір
 • Різні специфікації і додаткові вимоги на один марко-розмір: ТУ, кольору, замовні довжини
 • Дрібносерійна продукція

Виробництво на склад, при якому планування виробництва здійснюється головним чином на підставі прогнозу попиту. В цьому випадку центральним елементом управління запасами є готова продукція.
Стратегічний підхід застосовується для КПП, що має:

 • Стабільно прогнозований попит на конкретний марко-розмір
 • Задовольняє типові вимоги клієнтів: мірні довжини

Збірка під замовлення, при якій на підставі прогнозу попиту планується виготовлення типових напівфабрикатів, що використовуються в більшості найменувань готової продукції, при цьому виробництво готової продукції здійснюється тільки під конкретне замовлення клієнта. У центрі уваги знаходиться управління запасами напівфабрикатів, з яких потім проводиться остаточна «збірка».
Стратегічний підхід застосовується для КПП, що має:

 • Стабільно прогнозований попит на товарні групи, що мають загальну частину виробничого циклу (типові напівфабрикати)
 • Різні специфікації і додаткові вимоги на один кінцевий марко-розмір
 • Велико - та середньо серійна продукція

Визначення стратегії управління запасами ГП

Визначення та вибір стратегії управління запасами здійснюється на підставі ABC-, XYZ-аналізу, що грунтується на:

 • Статистиці продажів і запасів
 • Аналітичних даних з метою визначення товарно-номенклатурних груп КПП і типових представників
 • Аналітичних даних з метою визначення типових напівфабрикатів в рамках кожної товарно-номенклатурної групи КПП і / або типового представника

Результатом бізнес-процесу для кожного марко-розміру є:

 • Визначена і зафіксована в системі IT-Enterprise стратегія управління запасами
 • Визначена товарно-номенклатурна група або типовий представник для управління запасами
 • Визначені типові напівфабрикати в рамках кожної товарно-номенклатурної групи КПП і / або типового представника

В рамках обраних стратегій застосовуються відповідні методики управління запасами:

 • Управління запасами на підставі стандартів MRPII, APS, MES - методика управління заснована на ієрархічному плануванні продажів, виробництва і закупівель (головний календарний план, план підтверджених виробничих замовлень, APS-синхронне планування виробництва, MRP-план (напівфабрикатне планування виробництва), MES-планування (внутрішньоцехове поопераційне планування виробництва), план закупівель)
 • Управління з «точки перезамовлення» на рівні запасів готової продукції - методика автоматизованої підтримки рівня запасів готової продукції, яка заснована на статистичних даних
 • Управління з «точки перезамовлення» на рівні типових напівфабрикатів - методика автоматизованої підтримки рівня запасів типових напівфабрикатів, яка заснована на статистичних даних

Де точка перезамовлення - це:

 • рівень запасу, при досягненні якого, необхідно розмістити нове замовлення щодо поповнення залишків ресурсу на складі
 • інтервал часу, "після якого" формується замовлення щодо поповнення складу
Advantages

Переваги
нашої системи

Суттєво зменшується година на узгодження та затвердження документів

Результати зведення аналізу відвантаження продукції дають можлівість оперативно приймати важливі рішення

Серед варіантів, що поставляються разом із системою (понад 100), завжди можна вибрати найбільш інформатівну для конкретної мети

Підвіщується ефективність управління збуту, оскількі завжди є доступ до актуальної інформації відносно замовлень та продукції

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму