IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

CRM-управління відносинами з клієнтами

Допоможемо створити та підтримувати взаємовигідні відносини з клієнтами для підвищення рівня продажу, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Управління лідами й угодами протягом всіх етапів життєвого циклу клієнта

Автоматична лідогенерація на підставі відвідуваності корпоративного сайту, сторінок в соціальних мережах, маркетингових заходів

Валідація, кваліфікація, нарощування лідів і перетворення їх в угоди

Управління операціями, відображення повної історії взаємодії з клієнтом

Аналітика по лідам і операціях

Управління портфелем продуктів

Інтеграція з поштовим клієнтом Outlook, IP-телефонією і соціальними мережами

CRM (Customer Relationship Management)

Розширена система Extended CRM дозволяє управляти процесом продажу в повному обсязі, починаючи від залучення клієнта,  закінчуючи відвантаженням продукції. Для підвищення ефективності взаємовідносин з клієнтами, використовуються наступні методи та інструменти

 • Управління базою клієнтів. Автоматизована сегментація клієнтів на підставі розрахунку персональних критеріїв, збір і класифікація максимально повної інформації про клієнта. Вся інформація про клієнта представлена ​​в наочному вигляді, користувачі швидко і легко можуть знайти необхідну їм інформацію
 • Аналіз потреб клієнтів. Перелік продукції, в якій клієнт відчуває потребу, з усіма необхідними характеристиками
 • Аналіз продукції конкурентів. Перелік продукції конкурентів з усіма необхідними технічними характеристиками і параметрами продажу
 • База знань. Структурована інформація з продажу, по товарам, конкурентам. Швидкий і зручний доступ до інформації. Універсальний пошук по ключовим словам
 • Стрічка новин. Формування результатів аналізу ситуації на ринку й оповіщення про ці результати відповідних працівників підприємства

Використання модуля «Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)» дозволяє персоніфікувати кожного клієнта і створити найбільш ефективну стратегію роботи з клієнтами, що призводить до зростання обсягів продажу і посилення конкурентних позицій компанії на ринку

Автоматична генерація лідів

Всі ліди (тобто потенційні клієнти, які тим чи іншим чином відреагували на маркетингову комунікацію), автоматично генеруються в системі, які прийшли з корпоративного сайту або шляхом завантаження даних із зовнішніх джерел за підсумками заходів та інших маркетингових подій

Управління лідами

 • Бізнес-процеси, які налаштовуються на управління лідами, дозволяють контролювати їх переміщення протягом всіх етапів їх життєвого циклу, зберігаючи всю історію взаємодій з ними і дозволяючи оперативно реагувати на сповіщення системи про зміни в поведінці ліда
 • Зручна панель управління інтерфейсом лідів дозволяє здійснювати операції по лідам, які відібрані за певними критеріями/ознаками
 • Попередньо налаштований механізм валідації (перевірки на унікальність і коректність) лідів дозволяє оперативно усувати продубльовані записи, без ризику втрати інформації щодо них, а також забезпечувати наявність у системі тільки унікальних записів, що містять коректні реквізити
 • Кваліфікація лідів забезпечує зв'язування інформації про конкретний лід з інформацією про організацію, яку представляє даний контакт, та з контактними особами даної організації, реквізити якої перевірені і заздалегідь внесені в систему
 • Відстеження часу знаходження лідів на тій чи іншій стадії бізнес-процесу дозволяє уникати втрати контакту з потенційними клієнтами
 • Переведення лідів в наростання - тобто в групу клієнтів, не готових до операції, дозволяє не тільки відокремити їх від решти масиву лідів, але і забезпечити ефективний таргетований Email-маркетинг і нагадування про себе через різні канали поширення реклами
 • Перехіл лідів в угоду виконується за домопогою використання моделі BANT (Budget, Authority, Need, Timeframe), яка передбачає врахування наступних критеріїв: підтвердження платоспроможності клієнта; наявність конкретної особи, з якою ведуться переговори і яка володіє необхідними повноваженнями; потреби клієнта в продукті/послузі; наявності у потенційного клієнта достатнього запасу часу для прийняття рішень щодо придбання продукту/послуги

Управління операціями

 • Для управління взаємовідносинами з клієнтом, який прийняв рішення щодо придбання продукту / послуги в системі налаштовуються  бізнес-процеси з управління операціями, які можуть включати послідовность етапів будь-якої довжини і складності, тобто враховують найрізноманітніші сценарії розвитку подій
 • Для кожної угоди система дозволяє визначати тактику продажі, внести опис конкурентного оточення, учасників угоди з боку клієнта, а також ймовірність і дату завершення угоди
 • По кожній угоді, незалежно від статусу, зберігається повна історія взаємодії з клієнтом - активності, комерційні пропозиції, файли і коментарі, що дозволяє оперативно проаналізувати будь-який етап операції
 • В рамках управління угодою користувач може управляти бюджетом угоди та оперативно відстежувати надходження платежів згідно з укладеними договорами

Аналітика по лідам і угодам

Аналітика по лідам і угодам являє собою простий у використанні аналітичний інструмент, що дозволяє оцінити ефективність роботи компанії з лідами і угодами на кожному етапі, а також ефективність роботи з ними, кожного менеджера. Ця інформація дає можливість виявити резерви і підвищити ефективність роботи з клієнтами.

З метою найбільш показового та інформативного відображення зведених даних за підсумками роботи з лідамі і угодами, система містить аналітичний функціонал, що дозволяє візуалізувати і досліджувати результати і підсумки в розрізі:

 • періоду аналізу
 • менеджерів/команд менеджерів
 • стадій бізнес-процесів
 • видів продуктів/послуг
 • відхилень від нормативних показників (наприклад, затримок на стадії бізнес-процесу)

Також з метою візуалізації даних  щодо життєвого циклу клієнтів в системі налаштовуються воронки лідів і угод, виконаних в наступних розрізах:

 • відображає розподіл продажу, який почався в обраному періоді, за стадіями на дату завершення розрахункового періоду
 • за конверсією відображає, який відсоток лідів / угод, перейшов з тієї чи іншої стадії на наступну стадію протягом обраного періоду часу
 • за співвідношеннням до початкової стадії діаграма відображає відсоток продажів на певній стадії по відношенню до початкової стадії бізнес-процесу

 

Управління портфелем продуктів

 • Ведення каталогу продуктів, кожен з яких має унікальний набір параметрів, дозволяє ефективно управляти ними в системі і пов'язувати їх з іншими елементами, забезпечуючи взаємодію модуля CRM з іншими розділами системи
 • Система дозволяє структурувати номенклатуру продуктів / послуг, вести облік спеціальних цін і знижок, аналізувати дані з метою створення пропозиції клієнтам, оптимального варіанту поставок і визначення найбільш популярних і затребуваних позицій

Інтеграція з поштовим клієнтом Outlook, IP-телефонією і соціальними мережами

 • У системі реалізована вбудована стрічка з Facebook та інших соціальних мереж, з можливістю налаштування оповіщення за групами, які цікаві клієнту
 • Попередньо налаштована інтеграція з Outlook дозволяє працювати безпосередньо з поштового клієнта - переглядати профіль клієнта і створювати активності, вносити нові ліди і створювати угоди, виконувати планування через корпоративний календар, зв'язок з клієнтом за допомогою чат-ботів
 • Завдяки інтеграції з IP-телефонією користувачам системи доступна можливість здійснювати дзвінки клієнтам безпосередньо з CRM-модуля, автоматично ідентифікувати абонента і переглядати інформацію по ньому в момент надходження вхідного дзвінка для найбільш результативної комунікації, зберігати записи дзвінків з метою оцінки якості обслуговування, збирати й аналізувати дані телефонних переговорів для оптимізації завантаженості операторів і менеджерів
Advantages

Переваги
нашої системи

Розширена система Extended CRM дозволяє управляти процесом продажу в повному обсязі, починаючи від залучення клієнта і закінчуючи відвантаженням продукції

Додаткові блоки забезпечують управління проектами, договорами, взаєморозрахунками, а також бізнес-аналіз даних і підтримку бази знань

Націлена на допомогу менеджеру в процесі продажів, а не тільки на контроль його роботи

Володіє простим у використанні і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом

Автоматичний збір лідів, управління активностями, інтеграція з IP-телефонією, робота безпосередньо з поштового клієнта

Вбудована стрічка новин з Facebook та інших соцмереж, таргетована e-mail-розсилка, планування на смартфоні через корпоративний календар

Мобільність: можливість роботи з функціоналом розділу зі смартфону або планшету

Можливість використання чат-ботів - дзвонити чи писати клієнтам безпосередньо з месенджера, аналізувати продажі, переглядати статистику за лідами, призначати зустрічі та ін.

Можливість підключення CRM-системи до Outlook, швидке створення записів в CRM на підставі інформації, отриманої з e-mail

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму