IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Управління складом готової продукції (WMS)

Допоможемо автоматизувати і оптимізувати роботу складу готової продукції

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Організація адресної структури складу, автоматизація підбору місць зберігання та інвентаризації

Маркування матеріалів і продукції, що надходять до складу, етикетками зі штрих-кодами

Організація адресної структури складу, розробка стратегій розміщення продукції

Автоматичний підбір місця зберігання і формування завдань на розміщення, контроль виконання завдань

Автоматичний підбір замовлення і видача завдань на комплектацію

Автоматизація процедури інвентаризації запасів готової продукції

Автоматизація всіх операцій з обліку товарних запасів та управління збутом

Модуль «Управління складом» призначений для обліку матеріальних запасів підприємства та управління в режимі реального часу повним складським циклом - від прийому матеріалу та продукції на склад до відвантаження. Він дозволяє скоротити час виконання складських операцій, оптимізувати використання існуючих складських площ і складських ресурсів та істотно прискорити оборот запасів.

Організація адресної структури складу:

 • виділення зон складу: зона розміщення, зона зберігання, ділянка експедиції, зона пікінгу/кітінгу
 • ідентифікація елементів складу: ряд, поверх, місце зберігання, тощо
 • формування етикеток складомісць і маркування елементів складу штрих-кодами

Розміщення, видача та внутрішні переміщення запасів:

Правила розміщення / видачі за умовами зберігання:

 • обмеження за вагою, терміном придатності, температурним режимом, хімічними показниками
 • обмеження за найменуванням продукції, групам продукції (кількості найменувань, груп найменувань в одній зоні зберігання)
 • обмеження за поверховістю та глибиною розміщення
 • обмеження за пріоритетом заповнення / видачі однотипних секцій зберігання

Стратегія розміщення/видачі продукції:

 • LIFO (Last In First Out)
 • FEFO (First Expired First Out)
 • приймання продукції на моно/збірних палетах (вказівка ​​номенклатури палети)
 • формування штрих-кодів на продукцію і групові упаковки
 • розміщення запасів в порожні секції і поповнення секцій
 • відвантаження з фіксованих секцій, загальної кількості секцій і часткове зняття 
 • механізми оптимізації вільних складських площ (компресія складу) за подією або за визначеним графіком
 • механізми «очищення» складських зон (зона пікінг, зона Кітінг) за подією, за визначеним графіком
 • формування завдань комірнику на розміщення/переміщення / видачу у вигляді документів і завдань ТЗД

Інвентаризація запасів:

 • Проведення інвентаризації за подією (розпорядженням або виявленням відхилень від облікових даних), за визначеним графіком (один раз на день/тиждень/місяць/рік)
 • Інвентаризація за документом "інвентаризаційна відомість" або за даними ТСД
 • Інвентаризація за декількома одиницями виміру (наприклад, по вазі і кількості)
 • Інвентаризація продукції і тари
 • Повна інвентаризація з блокуванням операцій на складі
 • Вибіркова інвентаризація за складською зоною  або продукцією
 • Циклічна інвентаризація (Cycle count) за складською зоною, продукцією, датою
 • Автоматизована і ручна реєстрація відхилень інвентаризації

Інвентаризація з використанням ТЗД в режимі:

 • (інвентаризаційна відомість знаходиться в ТЗД, користувач самостійно визначає порядок інвентаризації)
 • (інвентаризаційної відомості знаходиться в ТЗД, ТЗД видає інструкції користувачеві відносно порядку інвентаризації)
 • (інвентаризація в режимі "через 0")

Автоматизація операцій з обліку товарних запасів та управління збутом:

 • облік оприбуткування матеріальних цінностей від постачальників, автоматичний розрахунок цін оприбуткування, друк прибуткових ордерів та інших первинних документів
 • облік реалізації, друк накладних, ТТН, супровідних документів, тощо
 • облік внутрішнього переміщення матеріальних цінностей за підрозділами, матеріально-відповідальними особами, рахунками обліку
 • реєстри документів за підрозділами, матеріально-відповідальними особами
 • документи інвентаризації
 • інтеграція з контуром бухгалтерського обліку за допомогою апарату типових господарських операцій
 • підтримка різних схем налаштування зберігання запасів
 • формування зведених звітів щодо залишків і руху запасів
 • облік зберігання та руху матеріалів одночасно в декількох одиницях виміру, автоматичний переклад одиниць вимірювання і цін в облікову одиницю виміру при формуванні документів
 • облік дорогоцінних металів в ТМЦ
 • підтримка реальних і «резервних» документів оприбуткування, реалізація та передача матеріальних цінностей
 • режим підтвердження внутрішнього переміщення матеріалів підрозділом-одержувачем

Докладніше функціонал управління складом описано в розділі "Управління складом WMS"

Advantages

Переваги
нашої системи

Зниження випуску неліквідної продукції і обсягу неефективних запасів на складі

Значне (іноді на порядок) прискорення підбору матеріалів і комплектуючих, необхідних для виконання виробничих замовлень

Автоматичне блокування видачі прострочених запасів готової продукції

Мінімізація робочої площі завдяки оптимальному розташуванню товарів на складі

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму