IT.UA - home page

Меню
Product

Персонал

Мотивація персоналу на основі KPI

Допоможемо побудувати ефективну систему мотивації на основі KPI співробітників

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Побудова системи мотивації на основі KPI (Key Performance Indicator - ключовий показник діяльності)

Побудова стратегічної карти компанії

Побудова систем мотивації на рівні окремих підрозділів

Розрахунок і аналіз KPI

Розрахунок бонусів і аналіз ефективності Формування цілей (компанії, команди, особистих)

Узгодження цілей

Проміжне і підсумкове оцінювання

Аналіз досягнення цілей

Побудова ефективної системи мотивації персоналу як на рівні відділу/підрозділу, так і комплексної системи мотивації персоналу в цілому для компанії.

Побудова стратегічної карти компанії:

 • визначення перспектив компанії
 • розробка стратегічних цілей по кожній перспективі
 • побудова причинно-наслідкових зв'язків між цілями
 • формування ініціатив для досягнення цілей компанії

Розробка системи KPI:

 • формування цілей для команди і особистих цілей
 • бізнес-процес узгодження цілей
 • декомпозиція цілей на KPI
 • формування ієрархії показників
 • гнучке опис розрахунку показників будь-якого рівня складності: визначення параметрів, джерел і методів отримання даних для розрахунку, визначення методів і алгоритмів розрахунку

Розрахунок і аналіз показників:

 • автоматичний розрахунок показників
 • можливість внести значення вручну для показників і проміжних значень розрахунку
 • ієрархічне відображення розрахованих показників
 • аналіз досягнення цілей
 • аналіз зміни показників за періодами

Формування карт оцінки персоналу:

 • створення карт оцінки персоналу з різним набором показників
 • визначення параметрів розрахунку бонусів по карті оцінки персоналу
 • прив'язка карт оцінки до посади або персонально до співробітника

Розрахунок бонусів і аналіз ефективності персоналу:

 • розрахунок підсумкового коефіцієнта ефективності співробітника і відсотка бонуса по карті
 • аналіз ефективності співробітника в динаміці
 • розрахунок суми доплати (премії, бонуси) і відображення в підсумковому розрахунку заробітної плати
Advantages

Переваги
нашої системи

Підвищення результативності роботи за рахунок досягнення відповідності цілей кожного співробітника і компанії в цілому

Підвищення задоволеності співробітників винагородою за роботу, зниження плинності кадрів

Стимулювання підвищення рівня кваліфікації співробітників

Залучення висококваліфікованих кандидатів в компанію

Ефективне використання фонду оплати праці

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму