IT.UA - home page

Меню

Машинобудування

Особливості галузевої конфігурації ERP-системи IT-Enterprise для машинобудування, приладо - і суднобудування пов'язані з дискретним поопераційним характером виробництва

solutions

Завдання галузі, які вирішує
наша система

Повний комплект документації у відповідність з ЄСКД і ЄСТД

Опис маршрутних і операційних технічних процесів виготовлення

Проведення повідомлень на конструкторські та технологічні коригування

Зв'язок з CAD-системами, електронний архів креслень, санкціонування доступу

Управління проектним виробництвом за допомогою апарату мережевого планування по методикам МКП і PERT

Багаторівневе планування виробництва (підприємство, цехи, дільниці, обладнання)

Оперативне і прогнозне планування матеріальних і трудових ресурсів

Планування, завантаження устаткування по інтервалах планування

Визначення собівартості на будь-якому рівні виробу з урахуванням маршруту виготовлення

econimics

Економічні показники, досягнуті в даній галузі

на 20-30%
підприємство ДП НВКГ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ" щорічно нарощує обсяги виробництва
на 30-40%
прискорена підготовка виробництва виробів підприємства
на 30%
скорочення time-to-market
на 15-20%
скорочені критичні цикли виконання ремонтів ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»
в 2 рази
підвищена пропускна здатність заводу
на 15%
скорочення незавершеного виробництва «Кременчуцького колісного заводу»
Advantages

Переваги IT-Enterprise
в даній галузі

Ви можете обрати як окремі рішення, так і комплексно
закрити ряд завдань

Опис специфікацій, конструкторських складів виробів будь-якої складності

Ми підтримуємо групові, технологічні, виробничі, альтернативні специфікації

Облік різних характерів виробництва

Потокове, серійне, позамовне, з коротким і тривалим циклом виготовлення

Повний опис ресурсів

Матеріальні, трудові інструменти, оснащення, обладнання - все, що необхідно

Наші клієнти

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму