IT.UA - home page

Меню
Product

Виробництво

Управління якістю

Допоможемо вивести процеси контролю якості у виробництві на новий рівень

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Організація контролю та обліку якості на всіх стадіях виробничого процесу

Організація процедури вимірювань у вигляді визначення вимог до якості, планування вимірювань і контролю виконання

Класифікація, контроль і аналіз невідповідностей і їх причин

Ідентифікація виробничого процесу з метою простежуваності результатів від початку до кінця процесу і в зворотному порядку

Статистичний контроль якості за допомогою побудови контрольних графіків, тестування на серійність і відпрацювання технічного процесу

Організація доступу до результатів контролю якості

Модуль «Управління якістю» призначений для контролю якості виробничого процесу виготовлення продукції згідно ГОСТ/ОСТ/СТП, технічними умовами (ТУ), вимогами замовників, затвердженими технологічними процесами і нормативними документами. Модуль охоплює функції виробничих підрозділів, центральної заводської лабораторії, відділів технічного контролю і приймання, тощо

Модуль «Управління якістю» відповідає міжнародним стандартам серії ISO 9001.

Гнучка система настройки характеристик якості

Для визначення вимог до якості в системі IT-Enterprise підтримується гнучка система налаштування характеристик якості (параметрів технологічних процесів, показників) і віднесення їх до відповідної номенклатурної сировини, матеріалів, продукції і напівфабрикатів.

Для кожної характеристики якості визначаються застосовність характеристики до стадії контролю, до продукції/напівфабрикатів, нормовані значення і контрольні точки характеристик, межі діапазонів, точність, розмірність і одиниці вимірювань характеристик, формули для перевірки значень характеристик, типи статистичного контролю для характеристики і т.д. Для вторинних характеристик налаштовується довільна формула розрахунку через первинні характеристики.

Виконується класифікація видів, типів, причин і невідповідностей (брак) за стадіями виробничого процесу.

Так як процес виробництва кожної партії або одиниці продукції/напівфабрикату має свої відхилення, то реєстрація характеристик якості повинна проводитись окремо по кожній партії і/або одиниці продукції/напівфабрикату. Тому необхідною умовою побудови ефективної системи управління якістю виробничого процесу є:

  • організація на підприємстві детального партійного обліку виробництва на всіх стадіях і переділах. При цьому під партією ми маємо на увазі і номерний виріб, вузол, деталь.
  • реєстрація «фактичної входимості» партій один в одного у вигляді обліку витрати партій сировини і напівфабрикатів на партії напівфабрикатів і готової продукції по всіх переділах і, таким чином, забезпечення «партіонної» простежуваності всього процесу виготовлення продукції від партій сировини до готової продукції і від готової продукції "навпаки".
Advantages

Переваги
нашої системи

Гнучка система налаштування характеристик якості: параметрів технологічних процесів і показників

Єдине сховище всіх характеристик якості по всіх переділах виробництва, партіям і місцям

Електронні форми введення характеристик якості

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму