IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Управління замовленнями і рахунками

Допомагає забезпечити виконання замовлень "точно вчасно". Прискорення виконання замовлень, зниження часу відгуку на запити клієнтів, збільшення частки вчасно виконаних замовлень

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Оптимізація бізнес-процесу узгодження заявок з клієнтами і внутрішніми службами підприємства

Наскрізний бізнес-процес від заявки клієнта до відвантаження

Аналіз складу, наявності , резервування продукції

Робота з аналогами і характеристиками

Управління вимогами клієнтів до продукції

Прискорення узгодження замовлення з технічними службами

Мобільність. Управління заявками і замовленнями клієнтів у режимі on-line (мобільні додатки, чат-боти)

Синхронізація виконання замовлення та платежів по ньому

Відстеження стану замовлень

«Вікно обіцянки», якому можна довіряти - реальні терміни виготовлення замовлень

Метод «експертних оцінок»

«CRP / APS / MES методики» розрахунку термінів з урахуванням замовлень, що прийняті та тих, які вже знаходяться у виконанні поточного і прогнозного завантаження устаткування, забезпеченості матеріалами та іншими ресурсами

«S & OP методики» розрахунку «вікна спілкування» на підставі плану продажів і операцій

On-line операційний контроль виготовлення продукції для менеджерів та клієнтів

Скорочення термінів комплектації і відвантаження

Оптимізація наскрізного бізнес-процесу комплектації і відвантаження

Оптимізація логістичних процесів із застосуванням адресного зберігання, ідентифікації і терміналів збору даних

Управління етапами поставок продукції

Управління транспортом

Автоматизація як спосіб організації і контролю процесу та зниження непродуктивних витрат персоналу

Управління взаєморозрахунками і заборгованістю

Планування і контроль фінансових зобов'язань щодо подій

Контроль взаєморозрахунків, планування надходжень

Фінансовий контроль при відвантаженні

"Управлінська" дебіторська і кредиторська заборгованість

Підприємство, яке має добре налаштовані етапи управління клієнтськими замовленнями, збільшує обсяги випуску, підвищує лояльність клієнтів, залучає додаткові замовлення. Все це позитивно впливає на прибуток підприємства.

Процес продажу можна описати послідовністю логічно і хронологічно пов'язаних між собою дій (активностей), що утворюють бізнес-транзакцію. Сценарій цих дій і формує модель бізнес-процесу продажу.

Щоб задовольнити зростаючі вимоги до якості, різноманіття та доступность продукції в умовах скорочення тривалості виробничого циклу, компаніям необхідно переглядати свої бізнес-процеси, погоджуючи їх з потребами клієнтів. В результаті формуються ефективні процеси, що сприяють координації активностей для формування попиту клієнтів, а також щодо їх задоволення.

Цілями даного блоку є:

 • Оптимізація, реінжиніринг і автоматизація корпоративних бізнес-процесів з управління збутом та етапами поставок готової продукції
 • Підвищення швидкості виконання замовлень, зниження часу відгуку на запити клієнтів
 • Організація оперативного управління продажами в режимі реального часу
 • Підвищення інформаційної інтеграції функціональних підрозділів підприємства, прискорення документообігу між ними

В системі IT-Enterprise підтримується наскрізний облік всіх стадій проходження замовлень службами та підрозділами підприємства:

 • Наскрізний бізнес-процес прийому і узгодження замовлень покупців - від першого контакту через виробництво і до відвантаження клієнту
 • Обробка вимог клієнтів на всіх етапах життєвого циклу замовлень (вимоги до тари, рекомендованої довжини, до намотувань,  ТПЖ)
 • Резервування продукції на складах з урахуванням вимог клієнтів
 • Уніфікованні правила ціноутворення і система знижок (розрахунок ціни від LME, накопичувальні знижки, фіксовані знижки, націнки за маломір, націнки за відмотку, націнку за доставку, включення додаткових послуг у вартість КПП, режим «моделювання угоди»)
 • Розрахунок рентабельності та «економіки» за угодою
 • Формування рахунків і комерційних пропозицій
 • Бізнес-процеси контролю і узгодження умов угоди в залежності від повноважень керівника (допустимий % знижки)
 • Управління замовленнями на виробництво - під замовлення клієнтів, замовлення «на склад», дозамовлення  «до типових довжин»
 • Управління відвантаженнями і фінансовий контроль під час відвантаження
 • Управління завданнями на комплектацію і відвантаження
 • Контроль виконання замовлень на всіх стадіях - наявність вільних запасів, включення у виробництво, підготовка до відвантаження
 • Аналіз відвантаження в різних розрізах (сегменти, менеджери, країни, регіони, групи КПП)
Advantages

Переваги
нашої системи

Підвищення рівня обслуговування клієнтів

Скорочення термінів прийняття і узгодження замовлень

Збільшення частки замовлень, виконаних з дотриманням всіх термінів

Сервіс для підвищення лояльності клієнтів

Збільшення % виконання вимог клієнтів

Скорочення термінів комплектації і відвантаження

Покращення узгодженості роботи служб продажів, планування, закупівель, фінансів, виробництва, збуту

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму