IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Облік за стандартами міжнародної фінансової звітності (IFRS)

Запроваджуйте ведення обліку і формування фінансової звітності згідно вимог міжнародних стандартів

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Ведення обліку, формування фінансової та консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ

Ведення обліку за різними стандартами П(С)БО і МСФЗ

Адаптація П(С)БО до МСФЗ

Заміна П(С)БО на МСФЗ

Паралельне існування П(С)БО та МСФЗ

Таксономія фінансової звітності

Трансформація зведеної звітності

Інтеграції з державними порталами, програмами подачі звітності, тендерними майданчиками, сервісами зовнішнього документообігу

Система IT-Enterprise дозволяє вести бухгалтерський облік і формувати фінансову звітність, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS)

Можливі наступні варіанти ведення обліку:

  • Паралельний облік за національними та міжнародними стандартами всіх операцій. В цьому випадку кожна операція відображається в двох обліках, а в кінці періоду для обліку за МСФЗ виконуються додаткові коригувальні операції. Звітність формується незалежно за даними кожного з обліків
  • Ведення обліку за П (С) БО і трансформація тільки зведеної фінансової звітності
  • Ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ, застосування методик обліку МСФЗ замість стандартів П (С) БО

Система також дозволяє виділяти розрахунки з пов'язаними сторонами, які необхідні для формування консолідованої звітності відповідно до вимог МСФЗ

Advantages

Переваги
нашої системи

Проста конфігурація методик обліку та бізнес-процесів з використанням конструкторів IT-Enterprise

Ефективні інструменти аналізу та контролю всіх етапів організації обліку

Централізація бухгалтерського й управлінського обліку

Налаштування аналітик обліку під облікову політику підприємств на підставі обраних бізнес-моделей

Реалізвція принциу нарахування та відповідності доходів і витрат у фінансовій звітності

Прозорість та контроль

Економія часу на формування та подання інформації

Мінімізування витрат на створення звітності за МСAP

Залишились питання?

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму