IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Облік за стандартами міжнародної фінансової звітності (IFRS)

Запроваджуйте ведення обліку і формування фінансової звітності згідно вимог міжнародних стандартів

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Ведення обліку та формування звітності згідно МСФЗ

Ведення паралельного обліку за різними стандартами

Трансформація зведеної звітності

Система IT-Enterprise дозволяє вести бухгалтерський облік і формувати фінансову звітність, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS)

Можливі наступні варіанти ведення обліку:

  • Паралельний облік за національними та міжнародними стандартами всіх операцій. В цьому випадку кожна операція відображається в двох обліках, а в кінці періоду для обліку за МСФЗ виконуються додаткові коригувальні операції. Звітність формується незалежно за даними кожного з обліків
  • Ведення обліку за П (С) БО і трансформація тільки зведеної фінансової звітності
  • Ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ, застосування методик обліку МСФЗ замість стандартів П (С) БО

Система також дозволяє виділяти розрахунки з пов'язаними сторонами, які необхідні для формування консолідованої звітності відповідно до вимог МСФЗ

Advantages

Переваги
нашої системи

Проста конфігурація методик обліку та бізнес-процесів з використанням конструкторів IT-Enterprise

Ефективні інструменти аналізу та контролю всіх етапів організації обліку

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму