IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

Єдине казначейство холдингу ІНТЕРПАЙП засноване на ERP-рішенні IT-Enterprise

Металургія та гірничорудова промисловість
Єдине казначейство холдингу ІНТЕРПАЙП засноване на ERP-рішенні IT-Enterprise
масштаб11 тыс.+ співробітників, 2500+ користувачів kpiпідвищити керованість активів холдингу
ПродуктФінансиТривалість проекту1 рік
Рік кейсу2015КраїнаУкраїна
ГалузьМеталургія та гірничорудова промисловістьЗамовник«Інтерпайп»

Цілі проекту

ІНТЕРПАЙП — міжнародна вертикально інтегрована компанія, виробник безшовних і зварних труб, а також залізничних коліс.

Компанія входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб. Обсяг продажів трубної та колісної продукції у 2015 році склав 600 тис. тонн.

ІНТЕРПАЙП є третім за величиною виробником суцільновальцьований залізничних коліс у світі. Продукція Компанії поставляється в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

Вертикально інтегрована структура холдингу Інтерпайп має звичну структуру фінансово-промислової групи. Розподілені по всій території України заводи займаються збором металолому. Цей брухт потрапляє на завод з перероблювання сталі. ІНТЕРПАЙП володіє самим передовим на території Європи сталеплавильним заводом, який знаходиться в Дніпропетровську. Вхідною сировиною заводу Інтерпайп Сталь виступає брухт, продукцією заводу є трубна заготівля, яка надходить для виробництва гарячекатаних сталевих труб на інші заводи холдингу Інтерпайп, а також використовується для виробництва зварних труб. Крім того, ця заготівля продається іншим підприємствам, які можуть використовувати її у своєму виробництві.

Впровадження системи управління на заводах холдингу ІНТЕРПАЙП велося послідовно — спочатку ERP-система обкатувалася на одному з підприємств, а після успішного завершення проєкту отримане рішення масштабувалося на інші заводи холдингу. У той час кожне з виробничих підприємств самостійно приймало рішення про впровадження систем автоматизації. Це призвело до того, що підприємства холдингу Інтерпайп мали відмінні бізнес-процеси, попри те, що на всіх заводах була впроваджена єдина ERP-система IT-Enterprise.

Топменеджмент холдингу зазначив невисокий рівень управління фінансово-економічними даними, через що виникла потреба в централізації управлінських функцій і створення єдиних процесів. Збір даних і обробка займала багато часу через те, що в той момент на заводах холдингу бізнес-процеси відрізнялися, і мали різні формати звітів, тому на їх збір і приведення до єдиного виду були потрібні істотні витрати часу. Внаслідок цього прийняття важливих бізнес-рішень з управління компанією відкладалося на значний термін.

Щоб усунути ці недоліки, керівництво компанії створило проєкт єдиного корпоративного управління фінансами компанії.

Передумови проєкту

Фахівці корпорації IT-Enterprise здійснювали автоматизацію виробничих підприємств холдингу Інтерпайп понад десять років. Але кожне з підприємств і навіть окремі департаменти по-своєму розуміли бізнес-процеси управління, а також цілі цих бізнес-процесів. В результаті, на момент старту проєкту кожен бізнес-актив холдингу мав унікальне уявлення про те, як на підприємстві повинні бути організовані процеси, і яка мета цих бізнес-процесів. Попри те, що в холдингу була сформована єдина ІТ-інфраструктура, а переважна більшість підприємств холдингу автоматизовані за допомогою однієї ERP-системи IT-Enterprise та об'єднані єдиними інформаційними потоками, для ефективного централізованого управління підприємство потребувало єдиного інформаційного простору. Єдиний інформаційний простір, який оперує однією нормативно-довідковою інформацією, єдиними розрізами аналізу інформації з'явився в результаті реалізації цього проєкту.

  Через відсутність єдиного інформаційного простору холдинг Інтерпайп відчував труднощі з консолідацією і аналізом фінансово-економічної інформації. На момент початку проєкту створення єдиного казначейства Інтерпайп був слабо керованою, дуже великою (понад 12 тис. співробітників) компанією, яка була автоматизована на рівні окремих бізнес-активів, але при цьому був відсутній необхідний рівень централізації управління.

В результаті з'явилося розуміння необхідності змін. Було вирішено проаналізувати бізнес-процеси заводів і вибрати найкращу їх реалізацію, щоб тиражувати їх на всіх підприємствах холдингу. Для реалізації цієї фази проєкту з усіх підприємств холдингу були відібрані кращі фахівці, які спільно з консультантами IT-Enterprise виробили єдині оптимальні бізнес-процеси. Ці бізнес-процеси погодили та стали використовувати як сервіс.

Паралельно з уніфікацією бізнес-процесів на підприємствах холдингу проводилася оптимізація організаційної структури. Необхідність зміни оргструктури підприємств пояснюється тим, що після централізації управління відпадає необхідність у виконанні окремих функцій на місцях. В результаті на підприємствах підвищилася оперативність отримання даних і прозорість управління.

В ході проєкту Управління фінансами було виділено шість найважливіших напрямків:

  • Корпоративний реєстр замовлень — це управління збутом продукції від прийняття замовлення до передачі його в виробництво, а також логістичні ланцюжки доставлення продукції;
  • Контрактно-договірний облік — створення єдиної бази договорів по всіх компаніях, незалежно від юридичних осіб, з урахуванням усіх їх реквізитів;
  • Управління дебіторською заборгованістю — стає необхідним після впровадження єдиного реєстру замовлень; з її допомогою компанія управляє заборгованістю своїх клієнтів і планує надходження грошових коштів;
  • Управління кредиторською заборгованістю;
  • Єдиний бухгалтерський облік;
  • Корпоративне казначейство — коли бізнес-процеси з управління дебіторською та кредиторською заборгованістю вже централізовані, можна централізувати казначейство, зробивши т.зв. «Фабрику платежів»

Завдяки такій структурі рішення вдалося охопити напрямки діяльності компанії, які містять фінансово-економічні показники, необхідні для управління фінансами компанії.

Впровадження почали з того, що створили єдину централізовану основу для бізнес-процесів — MasterData. На підприємствах за роки роботи систем автоматизації нагромадилася величезна кількість даних нормативно-довідкової інформації, які ніяк не були синхронізовані з даними інших підприємств холдингу.

Корпоративний реєстр замовлень являє собою єдиний класифікатор готової продукції, реєстр умов постачання продукції, а також довідник логістичних показників замовлень. Так з'явився єдиний корпоративний класифікатор, в якому описана готова продукція всіх заводів (труби, колеса, трубна заготівля). Всі ці дані містяться в одному класифікаторі, з яким підприємство працює через реєстр замовлень. Дані цього реєстру пов'язані ланцюжком з даними планування виробництва і планування логістики.

На наступній фазі проєкту було централізовано контрактно-договірній облік. На платформі IT-Enterprise працює понад 10 підприємств холдингу Інтерпайп, і у кожного з них був свій довідник контрагентів. Ці дані були стандартизовані, створена єдина база. Для цього були виявлені дублікати даних, складена таблиця перекодувань і проведено коригування даних підприємств. У холдингу були сформовані єдині довідники контрагентів, типів договорів, а також статусів договорів. Після проведення коригувань при обсязі бази в 150 тис. контрагентів прогнозна кількість дублів склала не вище сотні.

Для ефективного управління кредиторською та дебіторською заборгованістю були сформовані єдині довідники умов постачання ТМЦ, умов оплати постачальниками, довідник умов переходу права власності, довідники регіонів, сегментів і умов розрахунків з покупцями.

Ці довідники були доповнені даними, які вимагаються від фінансових служб. Тому в корпоративному казначействі були розроблені довідники статей PL (бюджету доходів і витрат) і CF (бюджету руху грошових коштів). Потім була розроблена структура центрів фінансової відповідальності, а також довідники банків і розрахункових рахунків.

Попри складності реалізації, підприємства холдингу перейшли на єдині довідники, причому зробили це досить швидко. Фахівці IT-Enterprise розробили механізми реплікації даних. Зараз дані або відразу вводяться в центральну базу Інтерпайп і далі реплікуються на інші об'єкти, або об'єкти на місцях вносять інформацію в власні бази, далі ця інформація потрапляє на верифікацію до співробітників холдингу, після чого дані заносяться в центральну базу і реплікуються на інші об'єкти холдингу.

Для реалізації єдиного бухгалтерського обліку в рамках холдингу був сформований єдиний план рахунків і єдиний довідник типових господарських операцій.

Результати роботи

В результаті реалізації проєкту єдиного казначейства на підприємствах ІНТЕРПАЙП ліквідовані фінансові відділи та створено єдине казначейство. Платежі виконуються з центральної компанії, що керує. Персонал казначейства працює в централізованій системі, але при цьому виконує платежі від імені окремих активів холдингу, а всі необхідні для роботи дані вже введені в систему і доступні співробітникам.

Повністю закриті потреби локального бухгалтерського обліку в кожному з активів Інтерпайп. Централізація казначейства дозволила уникнути ситуації, коли заводи або інші активи холдингу безконтрольно розпоряджаються фінансовими ресурсами. Тепер всі оплати здійснюються тільки з центру, а на заводи інформація доводиться вже постфактум.

В результаті виконаного проєкту холдинг Інтерпайп отримав уніфіковані і стандартизовані бізнес-процеси. Усунуто дублювання управлінських функцій - на підприємствах оптимізовані та реорганізовані служби, функції яких передані підрозділам центрального офісу. Так, співробітники фінансових відділів заводів переведені в єдине казначейство, співробітники планово-економічних відділів працюють в єдиному бюджетному центрі тощо.

Якість бізнес-процесів всіх підприємств підвищилася завдяки оптимізації та використанню кращих практик. В результаті централізації управлінських функцій підвищені гнучкість і прозорість управління всім холдингом, а для суміжних бізнес-процесів підприємств досягнуто вищого рівня узгодженості.

Перенесення ряду управлінських функцій холдингу в центральний офіс дозволив провести оптимізацію організаційної структури підприємств.

В результаті кращої якості управління холдингом досягнута мінімізація фінансових ризиків.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму