IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Ліцензійна політика

Замовник може вибрати одну з двох схем ліцензування IT-Enterprise. За вибором замовника, ліцензії можуть бути:

 • Конкурентними повними;
 • Локальними повними.

Повна ліцензія забезпечує можливість роботи будь-якого користувача з функціями всіх закуплених модулів. При конфігуруванні робочого місця користувача адміністратор системи може обмежити конкретному користувачеві доступ до окремих функцій. Обмеження для користувача не залежать від комп'ютера, з якого він підключився до системи.

У вартості повної ліцензії відображається вартість лише тієї функціональності, яка придбана замовником. Тому, купуючи IT-Enterprise, клієнти не переплачують за непотрібні їм функції. Крім того, підприємство оплачує функціональність модулів поетапно, згідно з графіком поставки системи - немає необхідності оплачувати 100% вартості ліцензій на початку проекту.

Конкурентна ліцензія має на увазі обмеження кількості одночасно працюючих користувачів згідно з кількістю придбаних замовником конкурентних ліцензій. Зазвичай конкурентні ліцензії закуповують з коефіцієнтом 1,5-2 до числа комп'ютерів, тобто, наприклад, на 100 робочих місць (комп'ютерів) набувають 50-70 конкурентних ліцензій. Рекомендована кількість конкурентних ліцензій визначається на підставі статистики за виконаними проектами на промислових підприємствах аналогічного масштабу і галузі. Політика надання конкурентних повних ліцензій ERP-системи IT-Enterprise дозволяє враховувати зміну складу користувачів системи в процесі впровадження та експлуатації:

 • при упорядкування структури підприємства йде скорочення персоналу (користувачів системи) в дублюючих виконуваних функцій підрозділах (наприклад, в бухгалтерії шляхом переходу від введення до контролю документів йде скорочення співробітників в середньому на 25-30%);
 • в місцях формування інформації відбувається збільшення кількості користувачів системи (введення первинних документів в систему в точці його виникнення) з паралельним зменшенням загальної кількості облікових працівників через підвищення продуктивності праці і впровадження сучасних технологій управління;
 • для вирішення нових автоматизуються завдань з'являються нові користувачі системи (наприклад, врахування параметрів якості згідно ISO 9001: 2000);
  для аналізу інформації з'являються нові користувачі (керівництво підприємства);
 • при організації схем електронного процесного документообігу з'являються нові користувачі в місцях прийняття рішень;
 • при впровадженні проекту ліцензії в більшій мірі використовуються службою АСУ і менше функціональними фахівцями, і, а після впровадження - в режимі експлуатації, - тенденція зворотна.

У зв'язку із зазначеними вище причинами недоцільно розраховувати потребу в конкурентних ліцензіях, виходячи з поточної забезпеченості користувачів комп'ютерами і поточної структури. Кількість закуповуваних спочатку ліцензій повинна визначатися складністю підприємства в співставленні з аналогічними проектами автоматизації. Розподіл комп'ютерної техніки по відділах може змінюватися в ході виконання проекту і не має бути обмеженням проекту.

Локальне ліцензування має на увазі ліцензування окремих комп'ютерів (одна ліцензія на один комп'ютер). Вартість локальної ліцензії визначається як 0.667 від вартості конкурентної ліцензії.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму