IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Масштабована архітектура системи

ERP-система IT-Enterprise охоплює всі сторони виробничої, фінансової і господарської діяльності підприємства і складається з безлічі модулів, кожен з яких автоматизує певні завдання.

Така компонентна архітектура має такі переваги:

  • Можливість поетапного впровадження системи і швидке отримання віддачі від інвестицій;
  • Можливість закупити лише необхідні для підприємства модулі, не cплачуючи за надлишкову функціональність;
  • Можливість нарощування функціональності системи в майбутньому в міру зміни потреб підприємства.

Система IT-Enterprise спроектована для роботи в трирівневій архітектурі клієнт-сервер, в якій виділяють рівні сервера бази даних, пулу серверів додатків (їх може бути скільки завгодно), а також клієнтського програмного забезпечення.

Бізнес-логіка винесена на рівень сервера додатків. Сервер додатків може бути налаштований або на окремому комп'ютері, або як віртуальний комп'ютер, або поєднаний з сервером баз даних.

Бізнес-логіка інкапсулюється в програмних об'єктах. Сервер додатків використовує класи і методи для роботи з даними. Діалоги формуються у вигляді датаграм і передаються до клієнтського програмного забезпечення.

Клієнт для роботи з системою IT-Enterprise працює у всіх сучасних браузерах без необхідності використання додаткових компонент і представляє інтерфейс у вигляді, зручному для користувача (таблиці, вікна, графіки, дашборда).

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму