IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Використовувані мови програмування

Технічна політика розробки і впровадження комплексної системи IT-Enterprise будується на наступних рішеннях.

 • Серверне програмне забезпечення функціонує в корпоративної обчислювальної мережі підприємства. Клієнтське ПЗ розподілено по світу і функціонує в будь-який мережевий середовищі
 • Підтримується єдиний інформаційний простір і «наскрізне» проходження інформації в системі
 • модульність системи - можливість поетапного впровадження
 • широке застосування власних інструментальних засобів розробки
 • єдиний підхід до розробки і стандартизація програмного забезпечення
 • єдиний призначений для користувача інтерфейс, який базується на принципах
 • адаптивність системи - понад 3 тис. параметрів настройки функціонування системи, вбудовані генератори для кінцевого користувача - довільних запитів, табличних звітів, форм експорту інформації, документів звітності та аналізу.

В системі IT-Enterprise використовуються наступні технічні рішення і технології:

 • Орієнтація на використання широких можливостей служб Windows Server 2012 / 2008R2;
 • Орієнтація і підтримка відкритих галузевих ІТ-стандартів: PDF, HTML, XML;
 • Тісна інтеграція з продуктами Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
 • Інтеграція з безкоштовними офісними продуктами Open Office;
 • Широке використання технологій .NET Framework.

В якості платформи для розробки бізнес-логіки і створення клієнтського ПЗ в системі IT-Enterprise використовується .Net Framework 4.0 і мова програмування C # 4.0.

В якості інструментальних засобів розробки клієнтського і серверного ПЗ системи IT-Enterprise використовується середовище Microsoft Visual Studio 2012, засоби колективного розробки Team Foundation Server 2012. Мова С# є стандартом де-факто для розробки сучасних розподілених додатків. Платформою сервера додатків є Windows Server 2012 / 2008R2. Для обробки локальних даних на рівні сервера додатків використовується безкоштовний SQL Server Express 2012.

 

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму