IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Центр навчання

Авторизований центр навчання IT-Enterprise, заснований 20 червня 2001 року, спеціалізується на підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з інформаційних технологій, які працюють з ERP-системою IT-Enterprise. Основна мета Центру навчання IT-Enterprise — забезпечити якісне навчання співробітників підприємств, яке в майбутньому дозволить максимально ефективно використовувати можливості системи IT-Enterprise для управління компанією.

Навчання проводять сертифіковані викладачі і залученням провідних фахівців корпорації. Вони швидко і в доступній формі допоможуть учням отримати всі необхідні знання і навички, а також дадуть компетентні відповіді на питання, які виникнуть в ході навчання.

Для навчання використовуються спеціально розроблені програми, в яких узагальнено передовий досвід впровадження системи IT-Enterprise на підприємствах різної специфіки. Програми охоплюють всі модулі системи, їх функціональні можливості і варіанти конфігурації. Особлива увага приділяється новим можливостям системи.

Методика викладання відрізняється послідовністю і повнотою матеріалу, який закріплюється завдяки виконанню ретельно підібраних практичних завдань.

Навчання в Навчальному центрі IT-Enterprise проводиться як в очній, так і в дистанційній формах, проте, основною формою навчання є навчання за передплатою.

Очне навчання організовано в спеціалізованому комп'ютерному класі центрального офісу корпорації IT-Enterprise з використанням наочних посібників та мультимедійного проектора.

При очному навчанні кожен учасник курсів на час навчання забезпечується комп'ютером і комплектом навчальних матеріалів. Після закінчення навчання учасники отримують сертифікат, який свідчить про те, що вони прослухали відповідний курс.

Бізнес-тренери Центру навчання IT-Enterprise можуть провести очне навчання на території замовника за типовими або індивідуальними програмами. Індивідуальні програми розробляються спеціально для Вашої компанії виходячи з потреб, специфіки і конкретних побажань.

Очне навчання фахівців під наглядом досвідчених менторів довело свою ефективність, однак, має і свої недоліки. Слід враховувати матеріальні витрати, пов'язані з оплатою проживання учнів. Крім того, підприємству необхідно забезпечити резерв людських ресурсів, щоб група учнів змогла навчатися впродовж тижня з повним відривом від виробництва. Ще однією проблемою можна вважати великий обсяг матеріалу, який доводиться освоювати учням за короткий час.

Розроблена в Навчальному центрі IT-Enterprise методика дистанційного навчання нівелює перераховані проблеми, пов'язані з очним навчанням. При дистанційному навчанні взаємодія з учнями здійснюється за допомогою сучасних спеціалізованих комунікаційних технологій. Одним з переваг дистанційного навчання є зниження витрат на проведення навчання, так як учням не потрібно їхати до місця навчання. Вибираючи цю форму навчання, ваші співробітники підвищують свою кваліфікацію на своєму робочому місці при мінімальному відриві від виробництва.

Безперервне вдосконалення - найбільш сучасний підхід, прийнятий у багатьох великих підприємствах, має на увазі регулярне, систематичне і своєчасне виявлення можливостей вдосконалення бізнес-процесів. В рамках цього підходу Навчальний центр IT-Enterprise пропонує навчання за передплатою.

Перевагою даної методики є те, що придбана підписка поширюється на всіх співробітників ІТ-служби підприємства. Таким чином, придбаючи підписку, замовник може протягом року з моменту першого місяця надання послуг підвищувати кваліфікацію по роботі з ERP-системою IT-Enterprise співробітників різних спеціалізацій: адміністраторів і розробників.

Склад послуг, що надаються за передплатою:

  • щотижневі живі навчання по п'ятницях. Навчання проводиться дистанційно, тому не вимагає від підприємств відволікання значних людських ресурсів. Завдяки тому, що навчання відбувається наживо, учні мають можливість не тільки ознайомитися з новим матеріалом, але і задати уточнюючі питання бізнес-тренеру. Курс навчання передбачає не тільки отримання нового матеріалу, але також виконання практичних завдань, актуальних для замовника, з їх подальшим розбором.

Всі заняття записуються, обробляються і через короткий час публікуються на порталі Навчального центру.

Фахівці Навчального центру IT-Enterprise збирають, аналізують і враховують зворотний зв'язок від учасників навчання для вдосконалення навчальної програми курсів.

  • щотижневі безкоштовні консультації по інструментальним засобам і розвитку і адміністрування системи. В ході безкоштовних консультацій повинні бути вивчені питання, які були заздалегідь подані і зареєстровані за встановленою процедурою.
  • живе навчання для нових співробітників підприємства. Використовується апробований курс навчання, який використовується всередині компанії. Він пропонується і для клієнтів. Навчання включає в себе теоретичну частину, демонстрацію роботи системи, вирішення практичних завдань з їх подальшим розбором з бізнес-тренером, а також сесію питань і відповідей по всьому пройденого матеріалу. Завдяки цій можливості підприємство-замовник може швидко підняти до необхідного рівня кваліфікацію нових співробітників або навчити потенційних співробітників. Такий підхід в навчанні дозволяє підприємству позбутися ризиків, пов'язаних з відходом кваліфікованих співробітників, в навчання яких підприємство інвестувало значні кошти. Завдяки навчанню за передплатою підприємство-замовник може контролювати і підтримувати на необхідному рівні професійні знання і практичні навички всій своєї команди, не несучи додаткових витрат.
  • доступ до відеокурсів Навчального центру. Всі курси, які читаються в Навчальному центрі, записуються і оперативно стають доступними для учнів. Список доступних курсів постійно розширюється. Наявність відеокурсів для отримання базових знань (створення запитів SQL, Core Oracle, Адміністрування SQL, мова С #, ...), потрібних для навчання системи дає можливість клієнту отримати повноцінне навчання в рамках однієї передплати без придбання додаткових курсів.
  • необмежений доступ до навчального тестовому комплекту. У навчальному комплекті є все приклади, які розглядалися в ході навчання. У цьому ж комплекті учні виконують практичні завдання.

Програма навчання Навчального центру IT-Enterprise дозволить безперервно підвищувати кваліфікацію співробітників вашого підприємства і використовувати в своїй діяльності широкі можливості системи IT-Enterprise як для розвитку існуючих процесів, так і проектування нових.

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму