IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

Підвищення прогнозованості і керованості підприємства завдяки поопераційному обліку витрат у виробництві на «Львівському локомотиворемонтному заводі»

Машинобудування
Підвищення прогнозованості і керованості підприємства завдяки поопераційному обліку витрат у виробництві на «Львівському локомотиворемонтному заводі»
масштаб1200 співробітників 360 робочих місць системиkpiточне планування витрат і мінімізація відхилення фактичних витрат від планових
ПродуктВитрати і контролінгТривалість проекту1 рік
Рік кейсу2011КраїнаУкраїна
ГалузьМашинобудуванняЗамовникПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»

Цілі проекту

Як відомо, в Україні висока концентрація ремонтних заводів, що займаються ремонтом рухомого залізничного складу. З 2009 року кількість замовлень стала знижуватися з об'єктивних економічних причин.

Оцінивши ситуацію, керівництво Львівського локомотиворемонтного заводу, одного з лідерів даної сфери промисловості, прийняло рішення про проведення проекту реінжинірингу бізнес-процесів і впровадження рішення для контролю за витратами.

Перед фахівцями з впровадження була поставлена ​​амбітна задача:

  • в непростих економічних умовах і за жорсткої конкуренції забезпечити прибуткову роботу підприємства;
  • утриматися на ринку ремонту рухомого залізничного складу;
  • вибудувати систему контролінгу прямих витрат для мінімізації відхилень фактичної собівартості ремонтів від планової.

Особливість роботи підприємства полягає в тому, що на ремонт приходять електровози в технічному стані, що істотно відрізняється від планового. Відповідно, і фактична собівартість ремонту буде значно відрізнятися від планової за багатьма замовленнями.

З іншого боку, практично монопольним замовником ремонту рухомого ж/д складу виступає підприємство Укрзалізниця, яке встановлює ціни на ремонтні роботи на рік вперед. У такій ситуації виявляється дуже складно правильно оцінити планову собівартість ремонтних робіт і залишатися прибутковим. Для вирішення цього завдання підприємство впровадило рішення IT-Enterprise - оперативний управлінський контролінг і облік виробничих витрат.

Опис проекту

На момент запуску даного проекту на підприємстві вже були впроваджені модулі комплексної ERP-системи IT-Enterprise, які охоплювали завдання технічної підготовки виробництва, управління виробництвом, управління логістикою, бухгалтерський облік, управління кадрами і розрахунок заробітної плати, а також електронний документообіг.

Ситуація на ринку вимагала оптимізувати витрати виробничого підприємства, що вимагало чіткого розуміння структури витрат. Інвестори підприємства також хотіли бачити детальний аналіз витрат для прийняття подальших рішень щодо фінансування. Відповідно, на підприємстві виникла потреба в контролі факторів, що впливають на зміну структури витрат. Це дозволило б спрогнозувати зміну планових показників при прийнятті нестандартних управлінських рішень.

На підприємстві хотіли мати можливість оперативно відслідковувати хід виробництва по цеху (прямі витрати - матеріали і трудові ресурси), щоб в будь-який момент знати поточне значення собівартості продукції на кожній операції ремонту. Це дозволило фахівцям контролювати значення контрольних показників ще на стадії прийняття рішення, а не за фактом їх виконання, коли вже нічого не можна змінити.

Для прийняття обґрунтованих рішень керівництву потрібна інформація про те, яка продукція приносить прибуток, а яка - збиткова. Маючи в своєму розпорядженні таку інформацію, економісти можуть вказати, на що краще витратити ресурс, що залишився, а завдяки інформаційній системі вони можуть сказати, де цей ресурс перебуває в даний момент на підприємстві.

Змінні завдання та наряди на відрядні роботи формуються на підставі поточної позиції плану ремонтного виробництва (мережевого графіка). Списання матеріалів і формування нарядів на відрядні роботи в заготівельному виробництві здійснюється за нормами ТПП. Це рішення забезпечує повний контроль за матеріальними і трудовими затратами у виробництві. Фактична ж собівартість накопичується в міру проходження ремонту по кожній операції.

Ключові фактори проекту

На 15-20% скорочені критичні цикли виконання ремонтів

Результати роботи

До впровадження оперативного управлінського контролінгу виробничих витрат економісти заводу не могли точно визначити собівартість складових частин замовлення. Відбувалась неузгодженість виробничого і вартісного обліку витрат, оцінити стан незавершеного виробництва було неможливо.

Після впровадження системи IT-Enterprise на підприємстві перейшли від котлового методу обліку витрат до позамовного поопераційного обліку витрат. Це дозволило бачити поточний стан кожного об'єкта ремонту, оцінювати фактичні витрати, рівень незавершеного виробництва і досить точно прогнозувати підсумкові витрати на матеріали і трудові ресурси. Завдяки тому, що калькуляція формується по кожній операції і при переході деталі на наступну ділянку передається разом з калькуляцією, економісти в будь-який момент можуть точно вказати обсяг незавершеного виробництва, його фактичну виробничу собівартість і реальне знаходження цього ресурсу на підприємстві. Таке рішення істотно підвищило прозорість процесів у виробництві і підвищило його керованість.

Крім того, система надає великий аналітичний інструментарій, завдяки якому є можливість оцінити ефективність різних сценаріїв розвитку ситуації на майбутнє:

  • прорахувати собівартість іншого типу ремонту;
  • прорахувати калькуляцію при зміні цін на матеріали;
  • змінити номенклатуру матеріалу;
  • сформувати розшифровку матеріальних і трудових витрат на кожен об'єкт ремонту;
  • за допомогою технології drill-down «провалитися» до первинного документа обліку (прибуткового ордера на склад та ін.).

Підвищення прогнозованості підвищило якість прийнятих управлінських рішень на заводі.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму