IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Total Productive Maintenance, TPM

TPM (Total Productive Maintenance, загальний догляд за обладнанням) — концепція управління виробничим обладнанням, націлена на підвищення ефективності технічного обслуговування.

У буквальному перекладі TPM означає «загальне технічне обслуговування». При цьому визначення "загальне" відноситься не тільки до продуктивного і економічно технічного обслуговування, а й до всієї системи ефективного догляду за обладнанням протягом його терміну служби, а також до включення в цей процес кожного окремого співробітника і різних відділів через залучення до технічного обслуговування операторів , які безпосередньо працюють на обладнанні.

У 1989 році було дано розгорнуте визначення TPM, що складається із п'яти пунктів:

 • Метою TPM є створення підприємства, яке постійно прагне до комплексного підвищення ефективності виробничої системи.
 • Засобом досягнення мети є створення механізму, який, охоплюючи безпосередньо робочі місця, орієнтований на запобігання всіх видів втрат (нуль нещасних випадків, нуль поломок, нуль браку) протягом усього життєвого циклу виробничої системи.
 • Для досягнення мети задіються всі підрозділи: конструкторські, комерційні, управлінські, але перш за все виробничі.
 • Бере участь у досягненні мети весь персонал — від вищого керівника до працівника «першої лінії».
 • Прагнення до досягнення нуля втрат реалізується в рамках діяльності ієрархічно пов'язаних малих груп, в які об'єднані всі працівники.

Підхід TPM є елементом концепції бережливого виробництва (lean manufacturing). Головна відмінна риса цієї концепції — постійне прагнення до усунення всіх видів втрат. Відповідно, в якості цілей впровадження TPM розглядається усунення наступних втрат:

 • вихід обладнання з ладу;
 • високий час переналагодження;
 • холостий хід і дрібні неполадки;
 • зниження швидкості роботи обладнання;
 • випуск дефектних деталей;
 • втрати під час введення обладнання в дію.

Концепцію TPM можна розглядати як аналог філософії загального управління якістю TQM (total quality management) стосовно технічного обслуговування і ремонту (ТОіР). Система TPM передбачає створення своєрідного альянсу між ремонтними і виробничими підрозділами, цілі яких часом суперечать один одному. TPM є системою, що забезпечує ідеальне поєднання ефективного використання виробничих потужностей і витрат на підтримку їх в робочому стані за рахунок зменшення поломок і простоїв, а також збільшення продуктивності і вдосконалення обладнання.

В системі IT-Enterprise сучасні підходи до обслуговування обладнання, такі як RCM, RBM, TPM, 6σ (Six-Sigma), реалізуються при використанні продукту "Predictive Maintenance 4.0 - технічне обслуговування нового покоління".

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму