IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Enterprise Content Management, ECM

ECM (Enterprise Content Management, управління корпоративним контентом) — стратегічна інфраструктура і технічна архітектура для підтримки єдиного життєвого циклу неструктурованої інформації (контенту) різних типів і форматів.

ECM-система забезпечує управління цифровими документами і контентом інших типів, а також зберігання, обробку і доставку контенту в рамках організації. При цьому контент може бути слабо структурованим, тобто представляти собою електронні документи з різними наборами полів, малюнки, креслення, графіки, презентації, скановані зображення, повідомлення електронної пошти, веб-сторінки, відео, аудіофайли тощо.

Дослідницька та консалтингова компанія Gartner визначає сучасні ECM-системи як програмні рішення, що реалізують такі ключові функції:

  • управління документами — експорт, імпорт, контроль версій, безпеку і служби бібліотек для ділових документів;
  • управління образами документів (document imaging) — захоплення, перетворення і управління паперовими документами;
  • управління записами (документами) — довгострокове архівування, автоматизація політик зберігання і відповідності нормам регулюючих органів, забезпечення відповідності законодавчим та галузевим нормам;
  • управління потоками робіт (workflow) — підтримка бізнес-процесів, передача контенту за маршрутами, призначення робочих завдань і станів, створення журналів аудиту;
  • управління веб-контентом (WCM) — автоматизація ролі веб-майстра, управління динамічним контентом і взаємодією користувачів;
  • управління медіа-контентом (DAM) — управління графічними, відео- і аудіофайлами, різними маркетинговими матеріалами, наприклад флеш-банерами, рекламними роликами;
  • управління знаннями (knowledge management) — підтримка систем накопичення та доставки релевантної для бізнесу інформації;
  • орієнтована на документ взаємодія (collaboration) — спільне використання документів користувачами і підтримка діяльності проектних команд.

Відмінність функціональності ECM-систем від систем електронного документообігу (СЕД), більш звичних на просторах СНД, полягає не тільки в тому, що основна одиниця, з якої працює СЕД, — це документ, у якого повинні бути реквізитна та інформаційна частини. СЕД обов'язково включає модуль автоматизації роботи канцелярії (робота з вхідними, вихідними і внутрішніми документами). У СЕД можуть також входити модулі автоматизації роботи з договорами, зверненнями громадян тощо.

ECM теж працює з документами, але при цьому цілі управління документами інші і, відповідно, склад модулів теж інший. Мета ECM-систем полягає в створенні єдиного інформаційного простору організації, забезпеченні безперебійності інформації, що міститься в різних документах, надання кожному користувачеві всієї необхідної інформації в зручному для сприйняття вигляді.

В системі IT-Enterprise описана вище концепція реалізована в продукті "Документообіг ECM"

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму