IT.UA - home page

Меню
Aside section

Технології і концепції Industry 4.0

Enterprise Content Management, ECM

Enterprise Content Management, ECM

Управління корпоративним контентом (Enterprise Content Management, ECM) — стратегічна інфраструктура і технічна архітектура для підтримки єдиного життєвого циклу неструктурованої інформації (контенту) різних типів і форматів.

Adaptive Case Management, ACM

Adaptive Case Management, ACM

Адаптивний кейс-менеджмент (Adaptive Case Management, ACM) — концепція динамічного управління бізнес-процесами підприємства.

Supply Chain Management, SCM

Supply Chain Management, SCM

Управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management, SCM) — управлінська концепція і організаційна стратегія, яка полягає в інтегрованому підході до управління всім потоком інформації про сировину, матеріали, продукти, послуги, що виникають і перетворюються в ході виконання на підприємстві логістичних і виробничих процесів.

Warehouse Management System, WMS

Warehouse Management System, WMS

Cистема управління складом (Warehouse Management System, WMS) — загальне визначення програмно-апаратних систем, які дозволяють автоматизувати, оптимізувати складські операції і підвищити керованість складського господарства, а також бізнес в цілому.

International Financial Reporting Standards, IFRS

International Financial Reporting Standards, IFRS

Міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ (International Financial Reporting Standards, IFRS) — набір документів (стандартів та інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства.

Enterprise Asset Management, EAM

Enterprise Asset Management, EAM

Управління основними фондами (Enterprise Asset Management, EAM) — систематична і скоординована діяльність організації, націлена на оптимальне управління фізичними активами і режимами їх роботи, ризиками і витратами на протязі всього життєвого циклу для досягнення і виконання стратегічних планів організації.

Reliability Centered Maintenance, RCM II

Reliability Centered Maintenance, RCM II

Спрямоване на забезпечення надійності обладнання (Reliability Centered Maintenance, RCM II) — стратегія управління основними виробничими фондами (ОПФ), головним принципом якої є недопущення відхилення параметрів стану обладнання до тих значень, які призводять до порушення функціонування об'єкта або системи в конкретному виробничому оточенні.

Total Productive Maintenance, TPM

Total Productive Maintenance, TPM

Загальний догляд за обладнанням (Total Productive Maintenance, TPM) — концепція управління виробничим обладнанням, націлена на підвищення ефективності технічного обслуговування.

Supplier Relationship Management, SRM

Supplier Relationship Management, SRM

Управління відносинами з постачальниками (Supplier Relationship Management, SRM) — діяльність підприємства, спрямована на підвищення рівня управління закупівельною діяльністю, розробку стратегії взаємодії з ключовими постачальниками, оптимізацію бізнес-процесів і подальший аналіз результатів.

Applicant Tracking System, ATS

Applicant Tracking System, ATS

Управління кандидатами (Applicant Tracking System, ATS) — програмне забезпечення, що дозволяє автоматизувати рішення рекрутингових завдань.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму