IT.UA - home page

Меню
Aside section

Технології та Інновації

MDM - управління основними даними

MDM - управління основними даними

MDM (master data management, управління основними даними) - сукупність процесів і інструментів, що використовується для здійснення безперервного управління основними даними підприємства (в тому числі довідковими).

PDM - система управління даними виробу

PDM - система управління даними виробу

PDM (product data management) - система управління даними виробом.

PLM - управління життєвим циклом продукту

PLM - управління життєвим циклом продукту

PLM (product lifecycle management) - управління життєвим циклом продукції.

CRM - система управління відносинами з клієнтами

CRM - система управління відносинами з клієнтами

CRM (customer relationship management, система управління взаємовідносинами з клієнтами) - прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів.

KPI - ключові показники ефективності

KPI - ключові показники ефективності

KPI (key performance indicators, ключові показники ефективності) - показники діяльності підрозділу (підприємства), які допомагають організації в досягненні стратегічних і тактичних (операційних) цілей.

HRM - управління персоналом

HRM - управління персоналом

HRM (human resources management, управління персоналом, HR-менеджмент) - область знань і практичної діяльності, спрямована на залучення в організацію кваліфікованого персоналу, здатного виконувати покладені на нього обов'язки, і оптимальне його використання. Управління персоналом є невід'ємною частиною автоматизованих систем управління підприємством.

BI - бізнес-аналітика

BI - бізнес-аналітика

BI (business intelligence, інтелектуальний аналіз даних, бізнес-аналітика) - комп'ютерні методи і інструменти для організацій, що забезпечують переклад транзакційної ділової інформації в форму, придатну для бізнес-аналізу, а також засоби для роботи з обробленою таким чином інформацією.

BPM - управління бізнес-процесами

BPM - управління бізнес-процесами

BPM (business process management, управління бізнес-процесами) - концепція процесного управління організацією, яка розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси підприємства, що безперервно адаптуються до постійних змін; основні принципи даної концепції - зрозумілість і прозорість бізнес-процесів.

ECM - управління корпоративним контентом

ECM - управління корпоративним контентом

ECM (enterprise content management, управління корпоративним контентом) - стратегічна інфраструктура і технічна архітектура для підтримки єдиного життєвого циклу неструктурованої інформації (контенту) різних типів і форматів.

ACM - адаптивний кейс-менеджмент

ACM - адаптивний кейс-менеджмент

ACM (adaptive case management, dynamic case management, advanced case management, адаптивний кейс-менеджмент, адаптивне ведення справ) - концепція динамічного управління бізнес-процесами підприємства.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму