IT.UA - home page

Меню
Aside section

Industry 4.0 і Industry 5.0

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance — Предиктивне (прогнозне) обслуговування обладнання застосовуються у випадках, коли рівень використання обладнання у виробничому ланцюжку оцінюється як високий, а вихід з ладу чи довготривала нефункціональність призводить до суттєвих фінансових втрат.

Cloud computing

Cloud computing

Хмарні обчислення (Cloud Computing) — це технологія розподіленої обробки даних, у якій обчислювальні ресурси і потужності надаються компанії як інтернет-сервіс.

Big Data

Big Data

Великі дані (Big Data) — позначення структурированих и неструктурированих даних великих обсягів і значного розмаїття.

Digital Twins

Digital Twins

Цифровий двійник (Digital Twin) — програмний аналог фізичного пристрою, що моделює внутрішні процеси, технічні характеристики та поведінку реального об'єкта в умовах впливу перешкод та навколишнього середовища.

Smart Factory

Smart Factory

Smart Factory «розумні фабрики» націлені на серійний випуск виробів, але при збереженні максимальної гнучкості виробництва.

Industry 4.0

Industry 4.0

Характерні риси Industry 4.0 — це повністю автоматизовані виробництва, на яких керівництво всіма процесами здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінливих зовнішніх умов.

Machine Learning, ML

Machine Learning, ML

Машинне навчання (Machine Learning, ML) — великий підрозділ штучного інтелекту, що вивчає методи побудови алгоритмів, здатних навчатися.

Industrial Internet of Things, IIoT

Industrial Internet of Things, IIoT

Промисловий Інтернет Речей (Industrial Internet of Things, IIoT) — це система об'єднаних комп'ютерних мереж і підключених до них промислових (виробничих) об'єктів з вбудованими датчиками і програмним забезпеченням для збору та обміну даними, з можливістю віддаленого контролю і управління в автоматизованому режимі, без участі людини.

Manufacturing Resource Planning, MRP II

Manufacturing Resource Planning, MRP II

MRP II (manufacturing resource planning, планування виробничих ресурсів) — це методологія детального планування виробництва підприємства.

Advanced Planning and Scheduling, APS

Advanced Planning and Scheduling, APS

Вдосконалене планування (Advanced Planning and Scheduling, APS) — виробниче планування, головною особливістю якого є можливість побудови розкладу роботи обладнання в рамках всього підприємства.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму