IT.UA - home page

Меню
Aside section

Технології та Інновації

SCM - управління ланцюжками поставок

SCM - управління ланцюжками поставок

SCM (supply chain management, управління ланцюгами поставок, управління запасами) - управлінська концепція і організаційна стратегія, яка полягає в інтегрованому підході до управління всім потоком інформації про сировину, матеріали, продукти, послуги, що виникають і перетворюються в ході виконання на підприємстві логістичних і виробничих процесів; мета даної стратегії - отримання вимірного сукупного економічного ефекту (зниження витрат, задоволення попиту на кінцеву продукцію).

WMS - система управління складом

WMS - система управління складом

WMS (warehouse management system, система управління складом) - загальне визначення програмно-апаратних систем, які дозволяють автоматизувати, оптимізувати складські операції і підвищити керованість складського господарства, а також бізнес в цілому.

IFRS - Міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ

IFRS - Міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ

IFRS (international financial reporting standards, Міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ) - набір документів (стандартів та інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства.

EAM - управління основними фондами

EAM - управління основними фондами

EAM (enterprise asset management, управління основними фондами) - систематична і скоординована діяльність організації, націлена на оптимальне управління фізичними активами і режимами їх роботи, ризиками і витратами на протязі всього життєвого циклу для досягнення і виконання стратегічних планів організації.

RCM II - обслуговування, спрямоване на забезпечення надійності обладнання

RCM II - обслуговування, спрямоване на забезпечення надійності обладнання

RCM II (RCM2, RCM 2, RCM2, (reliability centered maintenance, обслуговування, спрямоване на забезпечення надійності обладнання) - стратегія управління основними виробничими фондами (ОПФ), головним принципом якої є недопущення відхилення параметрів стану обладнання до тих значень, які призводять до порушення функціонування об'єкта або системи в конкретному виробничому оточенні.

TPM - загальний догляд за обладнанням

TPM - загальний догляд за обладнанням

TPM (total productive maintenance, загальний догляд за обладнанням) - концепція управління виробничим обладнанням, націлена на підвищення ефективності технічного обслуговування.

SRM - управління відносинами з постачальниками

SRM - управління відносинами з постачальниками

SRM (supplier relationship management, управління відносинами з постачальниками) - діяльність підприємства, спрямована на підвищення рівня управління закупівельною діяльністю, розробку стратегії взаємодії з ключовими постачальниками, оптимізацію бізнес-процесів і подальший аналіз результатів.

ATS - система з управління кандидатами

ATS - система з управління кандидатами

ATS (applicant tracking system, система з управління кандидатами) - програмне забезпечення, що дозволяє автоматизувати рішення рекрутингових завдань.

Lean - ощадливе виробництво

Lean - ощадливе виробництво

Lean (lean production, lean manufacturing, надійне виробництво, «струнке виробництво») - концепція управління виробничим підприємством, заснована на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат.

Blockchain - Блокчейн

Blockchain - Блокчейн

Блокчейн (blockchain або block chain) - вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків, що містять інформацію. Найчастіше копії ланцюжків блоків зберігаються на безлічі різних комп'ютерів незалежно один від одного.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму