IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Qlik-Аналіз даних

З кожним роком обсяги даних в інформаційних системах підприємств зростають в геометричній прогресії. Звичайні лінійні звіти не завжди встигають за цим ростом і не можуть адекватно відображати дані, знаходити тренди в розвитку тощо. Такий стан речей не може гарантувати бізнесу прийняття правильних і своєчасних рішень.

Бізнес-аналіз, який раніше вважався прерогативою аналітиків і вищих керівників, стає все більш затребуваним на всіх рівнях компанії. Для прийняття рішень всі співробітники компанії, незалежно від свого рівня, потребують доступу до актуальної та повноцінної інформації в інтуїтивно зрозумілій її поданні.

Розвиток IT-індустрії привчило рядових користувачів до самостійного використання інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів від Google, Apple і інших компаній. Ця тенденція породжує очікування такої ж інтуїтивної роботи і від корпоративних інструментів для бізнесу. Для задоволення подібних очікувань функціоналу лінійних звітів і запитів, як правило, недостатньо.

Механізми і можливості систем бізнес-досліджень покликані забезпечити прозорість процесу аналізу максимальної кількості даних підприємства. Основними користувачами систем бізнес-досліджень поряд з аналітиками є рядові бізнес-користувачі. Рішення приймаються після аналізу інформації, представленої в наочному вигляді, в процесі спілкування і обговорення з колегами, в тому числі, з сусідніх функціональних груп.

Модуль Qlik-Аналізу даних надає:

  • Наочне представлення даних за допомогою сучасних графіків, ключових показників, розрахунку трендів тощо.
  • Робота в інтерактивному режимі з інформаційними панелями і аналітичними інструментами. Забезпечується не тільки перегляд даних, але і інтерактивні дослідження, конструювання нових графіків і звітів.
  • Консолідація даних за різними напрямками діяльності підприємства в єдиному модулі системи.
  • Дослідження асоціативних зв'язків між даними.
  • Широкі можливості пошуку за всіма даними.
  • Отримання даних, аналіз і доступ до даних в будь-якій точці світу з використанням будь-яких пристроїв.

Використання модуля дозволяє виявляти тенденції в динаміці розвитку ситуації, завдяки чому приймаються своєчасні рішення. Колективна робота з даними дозволяє всебічно і, буквально, «на ходу» робити узгоджені висновки, які перетворюються в правильні рішення. Механізми всебічного пошуку одночасно за всіма даними дозволяють знайти асоціативні взаємозв'язки в розрізнених даних підприємства. Для складання нових запитів або звітів бізнес-користувачам не потрібно звертатися до ІТ-фахівцям: бізнес-аналіз можна виконати самостійно, а інформація буде надана в будь-якому зручному для аналізу вигляді.

Застосування модуля дозволяє ІТ-відділам і аналітикам надавати всебічну підтримку бізнесу, впевнено керувати даними, контролюючи їх якість і безпеку. Завдяки механізмам модуля ІТ-фахівці можуть оперативно створювати нові інструменти аналізу, реагуючи на потреби співробітників бізнес-підрозділів. У той же час, вносити зміни в існуючі уявлення даних дуже просто. Тому підхід, орієнтований на самостійну роботу споживачів інформації, дозволяє бізнес-користувачам знаходити відповіді на свої питання, не звертаючись до ІТ-фахівцям з проханнями про створення нових форм аналізу.

Робота з мобільних пристроїв

Модуль IT-Enterprise «Qlik-Аналіз даних» дозволяє вбудовувати функціонально багаті графічні аналітичні форми відображення даних підприємства в будь-який інтерфейс системи. Незалежно від того, вбудовується чи документ в існуючий інтерфейс системи або формується у вигляді нової екранної форми, користувач отримує всю повноту можливостей управління відображенням інформації, пошуку даних і колективного роботи з даними.

При віддалену роботу з даними компанії через Інтернет за допомогою мобільного пристрою можлива робота з документами «Qlik-Аналіз даних» без завантаження клієнта системи IT-Enterprise. В цьому випадку для повноцінної роботи з документом досить інтернет-браузера, що підтримує стандарт HTML5.

Групова робота з даними

Часто для прийняття рішення необхідно мати можливість проконсультуватися з колегами. Як правило, для аргументації своєї точки зору і розуміння точок зору колег необхідно мати однакову візуальну модель ситуації. Для вирішення подібних завдань в модулі «Qlik-Аналіз даних» реалізовано засіб спільної роботи з документом.

Для спільної роботи з документом генерується посилання для підключення користувачів. За отриманим посиланням користувачі потрапляють в той же документ і бачать ті ж елементи, що і ініціатор спільної роботи. Всі учасники сеансу спільної роботи можуть виконувати з документом будь-які дії, і всі ці дії будуть в режимі реального часу видно іншим. Крім загального відображення інформації учасники сеансу можуть обмінюватися зауваженнями по конкретних об'єктах і миттєвими знімками станів об'єктів.

Такий підхід дозволяє отримати спільні висновки і рішення, які базуються на узгоджених даних, при максимальному розумінні точок зору всіх сторін.

Розробка документів бізнес-аналізу

Створення та корегування шаблонів документів виконується за допомогою «Конструктора документів аналізу даних» системи IT-Enterprise. Після збереження шаблону в сховище системи документ публікується на QlikView / Qlik Sense-сервері і готовий для аналізу бізнес-користувачами.
Для зміни документа аналізу даних на робочому місці розробника повинно бути встановлено ПО QlikViewDesktop або Qlik Sense Desktop.

Інтеграція документів аналізу в IT-Enterprise

Документи аналізу даних інтегруються в систему IT-Enterprise за допомогою елемента відображення WEB-даних. Для роботи з документом аналізу клієнт системи IT-Enterprise повинен підключитися до сервера QlikView по протоколу HTTP паралельно основному підключенню на північ додатків.
Для підключення документа аналізу в інтерфейс, створений в конструкторі інтерфейсів системи IT-Enterprise, необхідно використовувати спеціальний тип закладки «Документ бізнес-аналізу». При виборі цього типу закладки досить вказати код документа з конструктора документів аналізу.

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму