IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Конструктор звітів

Оперативні дані про стан підприємства

Для прийняття рішень з управління підприємством керівники використовують різні звіти, які складають, формують і надають співробітники-користувачі ERP-системи IT-Enterprise. Процес підготовки і доставки звіту керівнику досить трудомісткий. Недоліки такого рішення полягають в тому, що результат роботи залежить від наявності виконавців, а сама робота рутинна і вимагає ручних дій.

Модуль «Сервер звітів» бере на себе завдання автоматизації процесу формування і отримання звіту кінцевим користувачем. Функціонал дозволяє використовувати принципово нову технологію роботи: планові звіти доставляються за розкладом у зручний для одержувача час і зазначеним способом (зазвичай по email). Завдяки актуальній інформації керівник підприємства приймає обґрунтовані рішення без необхідності звернення до комп'ютера.

Для реалізації даної технології роботи зі звітами необхідно задіяти можливості Конструктора регулярних звітів і представлень (забезпечує створення, налаштування і формування звітів в пакетному режимі); Сервера звітів (надає зручний призначений для користувача інтерфейс для налаштування розсилки необхідного звіту); а також системи доставки звітів, яка формує звіти, розсилає їх у вигляді повідомлення email або публікує на інтернет-ресурсі.

Конструктор звітів

Конструктор звітів призначений для створення, коригування та виведення на друк багатоколоночних звітів по табличним даним, а також для ведення в системі IT-Enterprise ERP єдиного переліку звітів для кожної таблиці даних. Конструктор звітів може використовуватися для експорту даних в заданій звітом структурі з передачею даних зовнішнім програмним комплексам, а також для зміни вигляду відображення даних в таблиці.

Конструктор дозволяє користувачеві скласти звіт за показниками поточної аналізованої таблиці і показниками таблиць, пов'язаних з поточною таблицею. Для більш зручної роботи зі звітами їх можна групувати по папках.

Складені користувачем звіти можна вивантажити в практично будь-якому популярному форматі: в форматах документів MS Office (Word, Excel), HTML, TXT, XML, а також в форматі FRX — звіту MS Visual FoxPro.

Всі користувачі, у яких налаштована функція роботи з таблицею, можуть працювати зі звітами, побудованими на основі даних цієї таблиці. Таким чином, всі користувачі працюють з єдиним переліком звітів.

Конструктор підтримує три типи звітів для розмежування повноважень по їх коригуванню: системні звіти (складаються тільки розробником); звіти адміністратора (складаються адміністратором системи і розробником), а також звіти користувача.

Для всіх типів звітів можна заборонити введення довільних полів-виразів в конструкторі звітів і запитів.

Звичайний звіт у вигляді таблиці за замовчуванням підтримує можливість розрахунку лише одного загального підсумку (зазвичай, сума по колонці в останньому рядку «Всього»). Коли виникає задача обчислити підсумки по різних групах, можна використовувати інструмент «Багаторівневі підсумки». Для налаштування багаторівневих підсумків необхідно описати внутрішню структуру звіту, потім встановити ознаку "Параметри багаторівневих підсумків", і описати підсумки (від 1 до 3 рівнів), вказавши номери колонок внутрішнього звіту в якості ключа групування.

До складу поставки системи IT-Enterprise ERP входить набір передналаштованих розробником видів відображення і звітів. Зазвичай ці звіти задовольняють потреби замовника, але іноді виникає необхідність внести незначні зміни в існуючі звіти: змінити порядок колонок, змінити колір або найменування колонки; додати нову колонку.

Дану задачу можна вирішити створенням користувацького типу вікна за зразком системного і внесенням в нього необхідних змін. Але у такого підходу є свої недоліки. Тому це завдання можна вирішувати модифікацією системних видів відображення і звітів силами замовника (фахівцями відділу АСУП).

Звіти довільної структури

Стандартний звіт конструктора звітів має чітко визначену структуру: він складається з заголовка, таблиці і підвалу. Для створення звітів іншої структури передбачені такі інструменти:

 • Інструмент «Звіти довільної структури»
 • Інструмент зовнішніх звітів (RDL)

Механізм настройки звітів довільної структури більш простий з точки зору розробника звітів, крім того, він дозволяє використовувати багаті можливості форматування MS Excel.

За допомогою механізму звітів довільної структури можна виконувати коригування даних в базі даних IT-Enterprise ERP. Для цього розробником системи або адміністратором налаштовується звіт, звіт вивантажується в формат MS Excel і передається користувачеві. Після того як користувач виконав необхідні корективи, зміни відображаються в базі даних.

Ця можливість зручна в тих випадках, коли необхідно виконати масове введення даних (наприклад, найменувань підрозділів), а також в разі необхідності введення даних співробітником, який не є користувачем системи.

Ланцюжки звітів

Система надає інструмент, за допомогою якого можна сформувати практично будь-який звіт, не докладаючи істотних зусиль. В результаті об'єднання кілька звітів можна розмістити на одній сторінці, або об'єднати звіти на рівні даних. В останньому випадку в одному звіті будуть представлені дані, сформовані за різними алгоритмами і отримані з різних джерел. При візуальному формуванні ланцюжка звітів додавати можна окремі колонки, рядки, або весь звіт цілком.

Багатоекземплярні звіти

Механізм багатоекземплярних звітів призначений для отримання зведених звітів за даними декількох екземплярів IT-Enterprise. При цьому копія даних кожного екземпляра повинна зберігатися на одному сервері SQL. Як правило, це досягається шляхом реплікації бази даних в головний офіс.

Потреба в застосуванні багатоекземплярних звітів може виникнути в тому випадку, коли територіально розподілене підприємство використовує на своїх об'єктах в різних локаціях окремі комплекти ERP-системи IT-Enterprise, кожен з яких має власну базу даних. Завдяки даному механізму вирішується проблема узгодження даних з різних комплектів IT-Enterprise.

Конструктор регулярних звітів і відображень

Система IT-Enterprise містить потужний конструктор табличних і крос-табличних ( «шахматки») звітів, вбудований в усі режими роботи користувачів. Даний конструктор є гнучким і простим засобом створення користувачем власних форм друку і аналізу інформації на підставі словника даних.

Конструктор дозволяє:

 • складати звіти по одній або кільком пов'язаним таблицями;
 • включати зі словника даних в звіти поля таблиць і обчислювані вирази;
 • використовувати будь-які підзапити і процедури для отримання виборки;
 • інтегрувати в звіти запити на виборку інформації, побудовані конструктором запитів, використовувати параметризацію вбудованих запитів;
 • розраховувати загальні і проміжні підсумки у звітах;
 • визначати порядок сортування і угруповання даних у звітах і т.д.
 • представляти інформацію в табличному вигляді, у вигляді матриць, графіків, діаграм, датчиків і т.п.

В системі реалізована можливість автоматичного вивантаження будь-якого звіту в формати PDF, електронної таблиці MS Excel, документа MS Word, HTML-документа, формату XML, електронної таблиці Open Office.

Звіт стандартно представляється в табличному вигляді або у вигляді детальної інформації.

Шаблон звіту автоматично будується в форматі Report Definition Language (RDL) за допомогою внутрішнього «майстру» (wizard). Створений таким чином звіт користувач може легко модифікувати в середовищі SQL Server Report Builder. Результат може бути роздрукований або вивантажений в формат Excel/Word/PDF/HTML.

Побудований багатоколоночний звіт також можна легко перетворити в крос-табличний звіт ( «шахматку»), вказавши списки полів звіту для рядків, колонок, тіла шахматки, лівої і правої постійної частини, виразів підсумків. Крос-табличний звіт також може бути вивантажено в будь-який з підтримуваних форматів.

Крім офісних продуктів Microsoft підтримуються також безкоштовні офісні продукти. Зокрема, легко виходять звіти в форматах Open Office, розповсюджуваного безкоштовно. Підтримується ієрархічний архів звітів, поставлених разом із системою, і звітів, раніше складених користувачами. Система дозволяє легко і швидко створити складний звіт за зразком типового звіту з поставки системи.

Варто відзначити, що з конструктором звітів суміщений конструктор ділових графіків, який дозволяє представити в графічному вигляді інформацію з табличного звіту за допомогою діаграм різних типів - гістограм, лінійчатої, графіка, точкової, з областями, кільцевої, поверхневої і ін.

Конструктор звітів нерегулярної структури

Користувач може створити звітну форму довільної структури з фіксованим набором розраховуваних показників, використовуючи конструктор звітів довільної нерегулярної структури. Даний конструктор дозволяє в довільній Excel-таблиці вказати осередки, значення яких будуть розраховані засобами системи IT-Enterprise. Для цих осередків описуються методи розрахунку по інформаційній базі IT-Enterprise або по базі даних вже розрахованих показників раніше складених аналогічних звітів. Конструктор виконає розрахунки показників, помістить значення в Excel-таблицю і виведе таблицю для перегляду. Користувач може використовувати все різноманіття можливостей Excel для подальшого аналізу даних. Розраховані конструктором показники не тільки вставляються в осередку таблиць, але і зберігаються в базі даних показників. В інших звітах можна багаторазово використовувати ці показники, вказавши посилання за кодом і типу звіту, періоду, підрозділам і т.д. Підтримується розрахунок матриць - можна розрахувати не тільки одне значення, а й безліч значень одного показника і вивести дані в табличному вигляді. Користувач може додавати в конструктор свої методи і функції вибірки інформації з системи для використання в звітах.

Поряд з таблицями Excel звіти нерегулярної структури можуть бути складені в текстовому вигляді або у вигляді таблиць безкоштовного офісного пакету Open Office Calc.

Ланцюжки звітів

Для об'єднання різнорідних звітів в один документ використовується механізм «Ланцюжків звітів», що дозволяє в одному зведеному звіті об'єднати кілька різнорідних звітів, створених в конструкторі звітів.

У будь-якій функції системи звіт описується в складі:

 • правил отримання даних;
 • алгоритмів угруповання даних;
 • формату виведення результату тощо.

«Ланцюжок» об'єднує в собі кілька звітів. Для виведення всіх звітів приймається єдиний формат представлення даних:

 • HTML.
 • Таблиця Excel.
 • Документ Word.
 • Документ Open Office.
 • Текстовий формат.

Звіти «ланцюжка» можуть об'єднуватися за різними правилами. Черговий звіт «ланцюжка» може бути просто доданий в кінець вже існуючого звіту, або розміщений на окремому аркуші Excel. Дані результату можуть бути згруповані:

 • Додати в кінець попереднього звіту.
 • Додати колонки праворуч до попереднього звіту.

Таким чином, досягається об'єднання різнорідної інформації в єдиний звіт.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму