IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Конструктор дашбордів

Для прийняття обґрунтованих рішень, скорочення витрат і пошуку нових перспектив для розвитку бізнесу компанії використовують інструменти бізнес-аналізу (Business Intelligence). Business Intelligence — це сукупність знань про бізнес, отриманих з використанням різних апаратно-програмних технологій. Такі технології дають можливість організаціям перетворювати дані в інформацію, інформацію - в знання.

Використовуючи сучасні інструменти бізнес-аналізу, керівники підприємств можуть самостійно аналізувати дані, не чекаючи, поки IT-департамент сформує складні й заплутані звіти. Оперативність і простота доступу до інформації дає співробітникам підприємства можливість підкріплювати реальними цифрами свої бізнес-рішення, а не ґрунтуватися на інтуїції.

Вивчаючи наявні дані, співробітники можуть знаходити нові закономірності, створювати інформативні графічні матеріали і спільно працювати над ідеями. За допомогою інструментів бізнес-аналітики ви зможете:

  • Побачити загальну ситуацію. Всі важливі дані представлені наочно, завдяки чому користувачі швидко вникають в їх суть. Виявляючи ключові взаємозв'язки, можна знаходити невідомі закономірності, тим самим відкривати приховані раніше можливості.
  • Простіше розуміти дані завдяки їх наочної візуалізації. Наочні графічні елементи допомагають швидко зрозуміти суть даних. Інтерактивні засоби візуалізації представляють результати аналізу в зрозумілому вигляді.

Конструктор дашбордів в системі IT-Enterprise призначений для графічної візуалізації грід і створення дашбордів. Він дозволяє створювати і змінювати власні інтерактивні звіти та інформаційні панелі, які можуть ґрунтуватися одночасно на декількох джерелах даних.

Інформаційні панелі (дашборда) призначені для наочного відображення поточного стану, історичних трендів, а також ключових показників діяльності підприємства. Дашборда можуть бути як статичними, так і динамічними.

Відображення інформації в формі дашборда базується на технологіях світового лідера коштів розробки DevExpress, і є для використання в IT-Enterprise, починаючи з версії 2016 року. Система дашборда може використовуватися як в Winows-клієнті, так і в Web-клієнті, а також в Web-віджети.

Система дашборда працює з даними, які вона отримує безпосередньо з бази IT-Enterprise, для отримання даних не потрібно використовувати додаткову мову або засоби обробки інформації. Реалізована система відображення інформації в дашборда розрахована на роботу із середньою кількістю даних або з результатами попередніх розрахунків.

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму