IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад до Медіа

АНДРІЙ КУШНІР, ЛЛРЗ: "В РАМКАХ ПРОЕТКУ IT-ENTERPRISE МИ ПРАГНУЛИ ПІДВИЩИТИ ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА В КОРОТКІ ТЕРМІНИ ОТРИМАТИ ЗБАЛАНСОВАНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ"

2015.03.02
Новини
Машинобудування
АНДРІЙ КУШНІР, ЛЛРЗ: "В РАМКАХ ПРОЕТКУ IT-ENTERPRISE МИ ПРАГНУЛИ ПІДВИЩИТИ  ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА В КОРОТКІ ТЕРМІНИ ОТРИМАТИ ЗБАЛАНСОВАНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ"

В першу чергу завданням ЧАО "Львівський локомотиворемонтний завод" було правильно організувати процеси управління, забезпечити прозорість для керівництва на всіх рівнях, облік в режимі реального часу, а також оперативну реакцію на зміни.

"Ми прагнули підвищити пропускну здатність підприємства в короткі терміни і отримати збалансовану систему управляння, яка забезпечить плановість, передбачуваність та керованість.  Ці завдання ми вирішували за допомогою впровадження ERP-системи IT-Enterprise", -  відмітив Андрій Кушнір, директор по ІТ ЧАО "ЛЛРЗ".

У результаті реінжинірингу виробничого планування на ЧАО "ЛЛРЗ" вдалося зв’язати виробничі плани, налагодивши розрахунок заготівельного плану під ремонтний. Система IT-Enterprise дозволила прораховувати вплив різних факторів на змінення собівартості. Планування в IT-Enterprise виключило можливість складування непотрібної продукції, забезпечуючи підвищення рентабельності у діяльності підприємства.

Також в рамках проекту виконана оптимізація управління закупівлями. В першу чергу була проведена робота по технологічній підготовці виробництва, побудований єдиний класифікатор ресурсів. Після усунення дублювання в найменуваннях напівфабрикатів з'явилась можливість при розрахунку плану закупівель враховувати складські запаси, в результаті чого їх обсяг має зменшиться на 30 відсотків.

"З метою визначення рентабельності продукції в IT-Enterprise був реалізований управлінський поопераційний облік фактичних затрат з кожної виробничої операції. Ми побачили всю номенклатуру, яка  є збитковою, змогли передивитись всі планові калькуляції, перерахувати облікові ціни на напівфабрикати, врахували їх в планових цінах на ремонт. Ми створили систему управлінського контролінгу прямих затрат з метою мінімізації відхилення фактичної собівартості від планової ", - підсумовує Андрій Кушнір.

 

 

Новини
Машинобудування