IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

KNESS комплексно керує процесами в ERP-системі IT-Enterprise, управляє проєктами і фінансами та розширює управління продажами і CRM

Традиційна і відновлювальна енергетика
KNESS комплексно керує процесами в ERP-системі IT-Enterprise, управляє проєктами і фінансами та розширює управління продажами і CRM
масштабпонад 300 співробітниківkpiстворення єдиної системи управління компанією
ПродуктПродажіТривалість проекту4 місяці
Рік кейсу2023 (поетапна реалізація)КраїнаУкраїна
ГалузьТрадиційна і відновлювальна енергетикаЗамовникKNESS

Важливий гравець українського ринку традиційної й відновлюваної енергетики — група компаній KNESS вже понад 5 років керує процесами всередині компанії у ERP-системі IT-Enterprise та продовжує масштабувати цифровізацію на нові напрямки діяльності і у 2023 році.

KNESS має розрізнені напрямки діяльності:

 • ЕРС-підряди з побудови понад 100 сонячних станцій загальною потужністю 1,15 ГВт;
 • сервісне обслуговування 24/7/365 понад 95 сонячних станцій на 1,16 ГВ;
 • генерація екологічно чистої електроенергії на власних сонячних станціях сумарною потужністю 33,9 МВ;
 • виробництво обладнання для відновлюваної енергетики для більше ніж 1 ГВт сонячних станцій;
 • виробництво сонячних панелей на власному заводі з виробничою потужністю 200 МВт.

Технологічні розробки у сфері відновлюваної енергетики відбуваються у власному RnD Center компанії.

Передумови

Всі компанії, що належать до групи KNESS, використовують ERP-систему, як комплексну IT-інфраструктуру. Аналогічний принцип працює і для представництв у Польщі та Латвії — управління в єдиній системі, за єдиними правилами.

Головна ціль — це створити систему з наскрізними процесами, в периметрі якої циркулює вся інформація. Важливо, щоб процес управління бізнесом відбувався в рамках єдиного програмного рішення, а користувачі витрачали мінімальний час на вивчення принципів роботи.

«Наші очікування при виборі додаткових рішень за новими напрямками це швидка інсталяція, легка інтеграція та простий старт роботи для наших фахівців. Додавання модулів, як нового підвиду ERP-системи IT-Enterprise, має відбуватися без витрачання зайвого часу користувачів на знайомство, занурення й вивчення їхніх особливостей. Принципи роботи мають ґрунтуватися на однакових стандартах і логіці (навігація меню, інтерфейс, базові єдині довідники, інтеграція даних тощо)», — зазначають у KNESS.

Ключові напрямки ERP

Компанія з різним рівнем поглиблення використовує потужності ERP-системи IT-Enterprise та веде контрактно-договірний облік, оперативно-фінансове управління, управління запасами, бухгалтерський облік, управління персоналом і розрахунок заробітної плати тощо в єдиному цифровому середовищі.

Оперативне фінансове управління

Модуль забезпечує ведення єдиної фінансової структури компанії в розрізі центрів фінансової відповідальності (ЦВФ), статей бюджету руху грошових коштів (і з ознакою «пріоритет статті») та надає інструменти для формування фінансової аналітики у необхідних розрізах.

Для здійснення оперативних платежів у модулі контролюються процеси зі:

 • створення заявки (документів підстав) на здійснення платежів із фіксацією в заявці даних щодо ЦФВ, статті бюджету, формування до заявки календарного плану платежів по датах в прив'язці до номенклатури та з урахуванням умов платежів за договором;
 • затвердження заявки на оплату з контролем по бюджету;
 • формування та затвердження реєстрів платежів на день;
 • здійснення платежів (формування платіжних доручень, експорт платіжних доручень / імпорт виписок банку із «Клієнт-банк», фінансова обробка виписок банку, деталізований аналіз оперативного платіжного календаря).

Управління виробництвом

Виробництво після пандемії набирає обертів і компанія все в більших обʼємах виготовляє системи PVMS для експорту. Модуль управління виробництвом дозволяє вести деталізовану інформацію щодо технологічних процесів випуску інверторного обладнання, опорних конструкцій, сонячних модулів. Для потреб подібного типа виробництв достатньо вести високорівневе управління, але функції що закладені у рішенні, дозволяють поглиблювати процеси (нормування, облік ресурсів, ТМЦ тощо) коштом власної команди IT-фахівців.

Управління основними фондами (EAM)

Компанія надає сервісне обслуговування сонячних станцій стороннім компаніям і управляє ремонтами та обслуговуванням устаткування (ТОІР). Окремий модуль управління основними фондами (EAM) працює з фондом об'єктів обслуговування — сонячними станціями, та має за ціль підтримувати в актуальному стані та управляти:
даними (карти технічного обслуговування, облік руху устаткування);
обладнанням (управління заявками та роботами, періодичне обслуговування, контроль стану);
ресурсами (управління запасами, закупівлями, сервісними інженерами, облік витрат).

Один з важливих напрямків діяльності є здійснення ЕРС-підрядів у електроенергетиці, для ефективного забезпечення всіх стадій процесу будівництва (інжиніринг / проєктування, проведення постачання, будівельно-монтажні роботи) використовується модуль управління проєктами.

Управління проєктами

Реалізацією новітніх об’єктів управляють в єдиному цифровому просторі та за методологією структурованого планування WBS (Work Breakdown Structure) з розбиттям проєкту на конкретні результати, що відповідають цілям проєкту.

Виконання комплексних ЕРС-проєктів потребує побудови багатокомпонентної структури, у яку залучено кілька напрямків бізнесу (проєктування, логістика, виробництво, будівництво) та у якій забезпечується контроль термінів, ресурсів, фінансових показників, кросвзаємодії служб.

Модуль забезпечує керованість взаємопов'язаними бізнес-процесами у вигляді проєктного менеджменту, а саме:

 • зручне формування проєкту на етапі планування — етапи, роботи, директивні й узгоджені терміни, ресурси, зв'язки між роботами проєкту;
 • гнучке налаштування будь-якої складової управління проєктом — структура проєкту, нормативи, фінансові й економічні показники;
 • налаштування способів збору даних про фактичний стан проєкту — на основі завдань, погоджених документів, зафіксованих подій;
 • розрахунок здійсненності проєкту та необхідних ресурсів — завантаження команд, потреба в матеріалах та обладнанні, фінансові результати;
 • безперервне управління всіма сутностями проєкту — відображення факту виконаних робіт, автоматичний перерахунок показників проєкту, зсув термінів і виділення додаткових ресурсів, контроль фінансів;
 • своєчасне прийняття рішення про зупинення / продовження проєкту на підставі аналізу планових і фактичних даних проєкту (автоматична сигналізація «project good / bad»);
 • управління як окремим проєктом, так і групою проєктів, об'єднаних будь-якими сутностями (наприклад, спільними ресурсами);
 • розгорнута аналітика та оперативна аналітика про хід проєкту: статус завдань (і окремо для завдань на критичному етапі проєкту), зриви термінів (і потенційні), доступність ресурсів, поточні фінансові показники.

Результатом ведення ЕРС-підрядів у модулі управління проєктами є прийняття оперативних рішень по діях у проєкті на підставі автоматизованого план-фактного аналізу. На практиці управляти не «паперовим», а цифровим проєктом в режимі онлайн, спираючись на актуальну і комплексу інформацію.

Управління проєктами надає систему наскрізного «планування виконання моніторингу контролю» проєктів незалежно від їхнього масштабу, та інтегрує бізнес-процеси проєктного управління з «процесами — ресурсами — даними» інших функціональних блоків.

Нові напрямки

Поточні плани KNESS з розвитку і руху на європейські ринки зумовлюють розгортання цифровізації напрямків з комплексного управління продажами та управління відносинами з клієнтами (CRM).

Користувацькі налаштування модуля CRM вже відбулися, окреслені бізнес-процеси та задачі, що визначають функціональні рамки кожного з етапів проєкту, це: 

 • Підпроєкт «CRM Base» автоматизує процес роботи з базою лідів, розподіл лідів по менеджерах, ведення угод, формування активностей взаємодії менеджерів з клієнтами та управління задачами. Також модуль вибудовує воронки продажів (різні по типах продукції), забезпечує підключення телефонії, електронної пошти та роботу з календарем завдань.

 • Підпроєкт «CRM Standard» відповідає за планування і фактичне виконання маркетингових активностей, управління каналами лідогенерації (email-розсилки, форми зворотного зв'язку, соціальні мережі, сайти) та управління каналами комунікації з клієнтами (чат-боти, соціальні мережі та месенджери). На проєктному рівні відбувається управління бізнес-процесом продажів, а також планування і контроль виконання задач.   

 • Підпроєкт «CRM Extended» передбачає впровадження тригерних автоматизованих процесів: реакцій на події, автозадачі, автоматичний контроль діяльності або бездіяльності менеджерів і клієнтів із системою оповіщень. А також управління замовленнями та формування пропозицій.

Рішення має потужний аналітичний блок із візуальною динамікою змін за звітні періоди по продажах (воронка продажів, динаміка проходження по етапах, план-факт продажів з деталізацією до угод та номенклатури / послуги) і по менеджерах (аналіз показників ефективності виконання задач, протермінованих задач)

Всі CRM-процеси доступні у представлені для смартфона, робота з бізнес-процесами та задачами, сповіщення, ключова аналітика оперативно надходять на ваш гаджет.

Технології Industry 4.0

Потужності ERP-системи й no-сode/low-сode платформа IT-Enterprise дозволяють виконувати задачі з ресурсом технологій Industry 4.0 — контролювати та моніторити основні фонди у форматі предиктивного обслуговування (Predictive Maintenance) та аналізувати функціонування і динаміку бізнес-процесів за принципом цифрового двійника (Digital Twins).

Ключові показники

ERP дає інструменти для ефективного управління всіма бізнес-процесами компанії, покращує взаємодію з замовниками та компаніями всередині групи KNESS, що дозволяє отримати наступні ефекти:

в режимі реального часу глибинний аналіз та оцінка виконання проєктів на кожному етапі управлінням
консолідація нормативних даних всіх блоків і модулів управління компанією, єдина довідникова база
пришвидшений аналіз розгорнута та оперативна аналітика проєктів, сервісного обслуговування об'єктів, виробництва тощо
забезпечення передбачуваних результатів із управлінням проєктами, CRM та всіма інструментами всередині ERP
гнучкість управління проєктами реалізація проєктів у заявлені строки та в рамках бюджету
інтегроване рішення комплексне рішення із взаємопов'язаними блоками що забезпечують деталізовану актуальну інформацію про стан бізнесу

ERP-система є важливим інструментом управління бізнесом, що відповідає за покращення точності інформації і допомагає управлінцям обирати обґрунтовані рішення, спираючись на правдиві дані. Дає бізнесу інструменти для реагування на зміни, забезпечує швидку обробку даних, підвищує продуктивність співробітників, а також здатна масштабуватись разом з ростом бізнесу та надавати всі можливості для розвитку.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму