IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад до Медіа

ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В ПАТ ХК "КИЇВМІСЬКБУД"

2013.08.07
Новини
Девелопмент, інжиніринг, будівництво і ЖКГ
Закупівлі та склад
ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В ПАТ ХК "КИЇВМІСЬКБУД"

Холдингова компанія «Київміськбуд» є найбільшим оператором українського ринку нерухомості. До складу ХК «Київміськбуд» входить більше ніж 30 підприємств, робота яких потребує своєчасного забезпечення матеріалами та обладнанням.
Комплексний проект по оптимізації бізнес-процесів та автоматизації діяльності ХК «Київміськбуд» стартував у листопаді 2012 року. В якості основного інструменту удосконалення діяльності холдингу була обрана ERP-система IT-Enterprise, розробником якої є корпорація «Інформаційні технології» (www.it.ua).Ця компанія-експерт має 25-річний досвід роботи в галузі реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах різних галузей промисловості.
В ПАТ ХК «Київміськбуд» система IT-Enterprise була введена в промислову експлуатацію менш ніж за 3 місяці. Проект управління закупками та забезпечення об’єктів будівництва є складовою частиною комплексного проекту, в який також були включені направлення по управлінню фінансами та бюджетуванню, управлінню контрактно-договірною діяльністю, управлінню електронним документообігом, управлінню персоналом та розрахунку заробітної плати, бухгалтерському та податковому обліку, формуванню корпоративних класифікаторів.

 

Олег Щербатенко, генеральний директор корпорації «Інформаційні технології»: «Проект IT-Enterprise дозволив холдингу Київміськбуд отримати суттєвий ефект за рахунок впровадження кращих практик управління. Ми також змінили технологію роботи персоналу за рахунок побудови наскрізніх бізнес-процесів управлінського та бухгалтерського обліку, а також переходу на електронний документообіг».
Під час впровадження проекту IT-Enterprise по управлінцю закупівлями виникла потреба ввести зміни в облікову політику холдингу, а також в методики роботи з підрядчиками та постачальниками. Дані зміни були проведені безпосередньо за участі керівництва холдингу. Неодноразово в холдингу Київміськбуд проводились загальні наради з підрядниками та постачальниками з метою доведення до них нових вимог та змін в технології роботи з холдингом, під час переходу на електронний документообіг та контроль. Без підтримки керівництва запровадити такі масштабні зміни в ключових процесах холдингу по забезпеченню об’єктів будівництва було б неможливо.
Команди проекту від холдингу Київміськбуд, та від корпорації «Інформаційні технології» працювали в щільному співробітництві , що дозволило виконати проект по управлінню закупками та ввести систему
IT-Enterprise в промислову експлуатацію за три місяця. За період впровадження проекту були розроблені та затверджені моделі нових бізнес-процесів, виконане конфігурування системи IT-Enterprise для обліку специфіки холдингу, навчений персонал, підготовлені класифікатори та первинна інформація, забезпечена постійна підтримка на етапі введення в експлуатацію. Для оперативного рішення організаційних проблем, які виникали під час виконання проекту, та підтримання високих темпів введення в експлуатацію засідання Керівного комітету проводилось щоденно

 

Шевчук Едуард Георгійович, віце-президент ПАТ ХК «Київміськбуд»: «Система IT-Enterprise дозволила встановити жорсткий контроль над процесом забезпечення об’єктів будівництва. Повністю переглянено наскрізний процес управління закупками в холдингу — від подачі заявок підрядниками до контролю використання конкретних матеріалів та обладнання на будівельних майданчиках. Тепер цей наскрізний бізнес-процес став прозорим та автоматично контролюється в системі IT-Enterprise».
В результаті впровадження системи IT-Enterprise суттєво скоротився час обробки заявок підрядчиків на забезпечення об’єктів будівництва матеріалами та обладнанням, підвищена оперативність та достовірність формування плану закупок та забезпечений оперативний контроль його виконання, змінені методики контролю цін закупки матеріалів та обладнання.

 

Георгій Зубко, замісник директора по закупкам ПАТ ХК «Київміськбуд»: «Даний проект задуманий не як дань моді. Тут йдеться, скоріш, про доцільність нововведень. В проекті дійсно виникла нагальна потреба. Підприємства розвиваються, відповідно, збільшуються інформаційні потоки. Наша задача — не просто відійти від електронних таблиць типу Exсel, а запровадити механізм, який зможе забезпечити якісно інший рівень документообігу. Новації «Києвміськбуду» вже підтримали наші підрядники, тепер вони подають заявки згідно вимогам системи IT-Enterprise. Дякуючи системі ми оптимізували процедуру погодження договорів, а також контроль за їх використанням. Безумовно, в результаті виросла ефективність прийняття бізнес-рішень».
В ході реалізації проекту в ПАТ ХК «Київміськбуд» виросла ефективність бізнес-процесів, зв’язаних з контрактно -договірною діяльністю компанії. Система IT-Enterprise дозволила оптимізувати процедури погодження договорів та контролю виконання договірних зобов’язань по номенклатурі та вартості поставок.

 

Денис Марк, директор департаменту інформаційних технологій та зв’язку ПАТ ХК «Київміськбуд»: «Ми виконали удосконалення процесів управління закупками в холдингу в стислі терміни за рахунок застосування кращих практик, запропонованих системою IT-Enterprise. Забезпечена прозорість контролю всіх процесів: тепер документи вводяться в місцях їх виникнення, переглянуті ролі та відповідальність, кожний виконує свою роботу та відповідає за результат. Ефект від впровадження не заставив себе чекати. Вже перші електронні звірки в IT-Enterprise з підрядниками показали відхилення між реальним списанням матеріалів на об’єктах будівництва та тою інформацією, яку підрядники раніше в паперовому варіанті передавали в холдинг».

Новини
Девелопмент, інжиніринг, будівництво і ЖКГ
Закупівлі та склад