IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад до Медіа

ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВ: MES-СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2009.02.09
Новини
Фінанси
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВ: MES-СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Фінансові керівники з часом виявляють деякі особливості роботи ERP-систем в сферах виробництва, збуту та управління персоналом. З’ясовується що без допомоги іще одного акроніма, MES (Manufacturing Execution System – система управління виробництвом) компанії, які займаються виробничою діяльністю, часто не можуть отримати необхідні дані.
Останнім часом MES-системам ІТ-видавництва приділяють, на мій погляд, не заслужено мало часу. Авжеж , як і раніше, ці системи відіграють важливу роль в управлінні сучасними промисловими підприємствами.

 

Значення MES

Наочним прикладом того, наскільки важливим  для виробництва є MES-системи, може послужити історія з Hudson Foods. В 1996 г. американська компанія Rogers виявила вантаж неякісних гамбургерів, відправлений заводом з суміжного штату. Компанія безуспішно намагалась знайти інші партії, які могли містити зіпсоване м’ясо. В результаті  уряд примусив Hudson Foods відкликати 25 млн. фунтів переробленої  яловичини. 

Це сталось тому, що компанії так і не вдалось встановити, скільки партій містили браковану продукцію, випущену за день до цього і яка в результаті стала джерелом проблеми. 

Очевидно, що виробник м’ясної продукції  або любий інший керівник промислового підприємства  може  зекономити  мільйони доларів, заплатив $250 тисяч за ПЗ виробничого контролю, тим самим виключивши саму можливість такої ситуації. При використанні такого ПЗ вилучення продукції стають мінімальними, а також забезпечується необхідний контроль якості продукції.

Зрозуміло, що ця точка зору суб’єктивна, але навіть ті компанії, яким не загрожують надзвичайні ситуації з вантажем протухлих гамбургерів, можуть тільки виграти від доповнення своєї ERP-системи подібним ПЗ.

Роль та місце MES-систем

Про роль та місце MES-систем в управлінні сучасним промисловим підприємством розповідає Володимир Михайлов, технічний директор компанії "Інформаційні технології".

Розкажіть, будь ласка, яку роль відіграють MES-системи в сучасному промисловому підприємстві?

Управління виробництвом та ресурсами на більшості сучасних промислових підприємствах базується на стандарті MRPII, який є на теперішній час стандартом "де-факто". Згідно стандарту MRPII планування виробництва, в загальному випадку, складається з наступних рівнів

  1. Перспективне планування продаж та виробництво
  2. MPS-планування
  3. MRP-планування
  4. Оперативне управління виробництвом.

Кожний рівень деталізує планування виробництва на більш короткий горизонт та інтервал планування. Можливі різні підходи до реалізації четвертого рівня планування, одним з яких є MES-планування. Його результатом є детально спланований виробничий процес на короткий горизонт планування в почасових або щохвилинних інтервалах для кожного робочого центр


А від чого залежить точність MES-планування?

З досвіду впровадження MES-модуля ERP-системи ІT-Підприємства можуть відмітити, що точність MES-планування багато в чому залежить від якості вхідної інформації, до якої відносяться

  • Наскрізний технологічний процес виробництва
  • Розрахований MRP-план: об’єм, номенклатура, вхід та маршрути матеріалів/полу фабрикатів та контрольні часові точки виробництва
  • Профілі та розклад робочих центрів с урахуванням пріоритетної загрузки
  • Технологічний регламент переміщення матеріалів та полу фабрикатів в виробництві
  • Актуальні виробничі запаси та перспективний графік закупки.

Наприклад , в нашій системі IT-Підприємство формування MES-планів виконується по ряду критеріїв оптимізації, серед яких критерії максимізації навантаження обладнання, мінімізації між операційного перележування, мінімізація збитків від порушення строків відвантаження заказів, максимізація по часу маржинального прибутку та інше. Комбінуючи параметри конфігурацій, можливо задавати виробничі комбіновані критерії оптимізації, причому можливо завдання різних критеріїв для різних номенклатурних та робочих центрів.
При формуванні MES-планів ми застосовуємо різні моделі планування, які можуть комбінуватись при конфігуруванні системи. MES-планування в системі базується на спеціалізованому математичному апараті теорії розкладів — спеціального розділу дослідження операцій.

Так як розрахований MES-план має невисоку стійкість в силу постійних відключень виробництва (вихід з ладу обладнання, порушення графіків постачання матеріалів, невиконання планів персоналом та інше.), виконується щоденне (щомісячне) перепланування по результатам фактичного виконання плану за попередню зміну (добу).

За рахунок чого досягається ефективність використання таких систем?

За рахунок більш оптимального планування виробництва, який приводить до формування реально виконаних та забезпечених виробничих планів, високому завантаженню потужностей, скороченню виробничого циклу та ліквідації людського фактору при плануванні виробництва.
Сергій Кувеко

Новини
Фінанси