IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад до Медіа

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

2018.04.20
Новини
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

19-20 квітня 2018 року в Києві пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту».

Пропонуємо вашій увазі тези виступу на конференції О.В. Щербатенко, к.т.н., директора компанії IT-Enterprise.
Цифрові технології у промисловості як фактор розвитку національної економіки

Цифрова інфраструктура є основою для нарощування економічного потенціалу розвинених країн світу. Цифровизация виробництва досягається за рахунок впровадження цифрових систем управління і повинна стати основою стратегічної програми держави.

Ключові слова: цифрова економіка, виробництво, ERP-системи.

1. Абсолютно всі стратегічні цифрові ініціативи починаються з того, що необхідно створити цифрову інфраструктуру, яка згодом стає стимулом для нарощування економічного потенціалу регіональних територій і рівномірного економічного розвитку країни.

2. Прийнятий ще європейськими країнами, запозичений країнами-сусідами, пріоритетний список цифрових ініціатив стосується таких питань як: нарощування доступу в регіонах до високошвидкісного інтернету, створення електронних сервісів для отримання державних послуг, електронний уряд, розвиток Діджитал-компетенцій у суспільстві.

3. Цифровизация також охоплює діяльність підприємств, що означає перенесення більшості бізнес-процесів на цифрову платформу. Так, можна оцифрувати будь-який напрямок роботи компанії: виробництво, управління персоналом, закупівлями, фінансами, бухгалтерський облік, логістичні процеси і документообіг.

4. Але важливо розуміти, що значне зростання ВВП можливе тільки в тому випадку, якщо цифрова економіка стане на службу у реального виробництва. Розвиток технологій сам по собі не нагодує і не одягне. Суспільство споживає матеріальні, а не віртуальні товари, а це значить, що в стратегічній програмі пріоритет впровадження цифрових технологій на виробництвах повинен бути не нижче інвестицій в інфраструктуру.

5. Досягнення високої продуктивності виробництва та бізнесу в цілому сьогодні неможливо без участі ІТ-систем. А сучасне управління не може бути побудовано виключно на організації бізнес-процесів. Держава, яка прагне мати сильні промислові галузі, має розглядати в стратегічному розрізі модернізацію / діджіталізацію ключових виробничих майданчиків.

6. Згідно з даними Accenture Technology Vision 2015 *, сьогодні можна говорити про таке поняття як «економіка результату». В основі цього поняття лежить «розумне залізо» або модернізація обладнання додатковими системами, які за допомогою просунутих IT-платформ керують обладнанням. Саме в цьому напрямку розвиваються усі провідні ERP-системи (ERP - enterprise resource management - управління ресурсами підприємства (англ.)).

7. Сучасна ERP - це система управління великими даними, націлена на досягнення ключових показників ефективності (KPI), а також система, яка забезпечує максимальну гнучкість в управлінні кінцевими результатами діяльності компаній.

8. Впровадження цифрових технологій у виробництві - це прямий вплив на зростання продуктивності праці і ВВП. У Німеччині, де концепцію четвертої промислової революції (Industry 4.0) прийняли ще в 2011 році, вважають, що в перспективі 10 років за рахунок впровадження технологій Industry 4.0 зростання продуктивності праці складе 20-30%, що дасть стимул зростання зайнятості на 6% (за оцінками Boston Consulting Group).

9. У 2015 році власну програму розвитку цифрової економіки мали такі країни: Німеччина, Китай, Японія, Бразилія, США, Великобританія, Естонія, Голландія, Ірландія, Швеція, Сінгапур, Філіппіни, Малайзія. У більшості з цих країн в останнє десятиліття цифрові стратегії є пріоритетом державної політики в багатьох галузях економіки.

10. У світовому досвіді цифрової трансформації промисловості основними ідеологіями вважаються такі концепції, як Індустрія 4.0 (Industry 4.0), Розумне виробництво (Smart Manufacturing), Цифрове виробництво (Digital Manufacturing).

11. В основі перерахованих вище концепцій лежать такі технології: інтернет речей (у тому числі індустріальний інтернет речей); «хмарні» технології; роботизация; штучний інтелект; великі дані; мобільні технології; математичне моделювання; кіберфізіческіе системи.

12. Стратегії з цифровізації промисловості реалізовуються і в більшості країн колишнього СНД. Так, впровадження систем ERP на найбільших промислових підприємствах у Білорусі заплановане на державному рівні до 2020 року (постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь № 18 від 12.01.17 р). Міністерство Промисловості Білорусі вважає ERP-системи одним із ключових чинників для зниження собівартості готової продукції, а також для підвищення конкурентоспроможності білоруських підприємств, які працюють на зовнішні ринки. (Http://www.government.by/upload/docs/filef35bb0e96f214709.PDF)

13. Для Республіки Білорусь у грудні минулого року були позначені наступні галузеві пріоритети: біотехнології, технології в області мікро- і радіоелектроніки, роботобудуванні, приладобудуванні, технології виробництва фармацевтичної продукції, атомної енергетики і відновлюваних джерел енергії.

14. У стратегії, розробленої і прийнятої в Казахстані ключовими галузями були названі: агропромисловий, гірничодобувний та транспортно-логістичний сектори економіки. Пріоритетність впровадження цифрових технологій для Казахстану: Інфраструктура (запуск мережі 4G / LTE в Астані та Алмати був здійснений ще в кінці 2012 року), безпеку (створення ЦОД на території республіки) і на третьому місці – галузевий фокус розвитку.

15. Для України такими пріоритетними галузями можуть стати: аерокосмічна, машинобудування, приладобудування, енергетика, хімічна та металургія. В усіх цих галузях Україна має світове визнання та освітню платформу (систему підготовки кваліфікованих кадрів).

16. Маючи за основу наш досвід, можемо сказати, що в цілому у промисловості України має місце високий рівень зносу устаткування, низька завантаженість потужностей, слабка і застаріла технічна оснащеність. Наші підприємства критично потребують модернізації та побудови сучасних цифрових моделей в управлінні.

17. У загальному вигляді, для цифровізації промисловості необхідно створити умови для розвитку і впровадження: систем управління ресурсами підприємства (ERP-системи), систем управління ланцюгами поставок (SCM-системи), систем управління виробничими процесами (MES-системи), та інших систем управління підприємствами.

18. На прикладі впровадження системи ERP на платформі IT-Enterprise ми говоримо про перевірені практикою результати впровадження цифрових технологій для промислових підприємств:

a. Більше 20% - збільшення обсягів випуску продукції за рахунок:

i. Зміни процесу планування завантаження виробничих потужностей
ii. Планування з мінімізацією простоїв (усунення вузьких місць у роботі обладнання)
iii. Покращення узгодженості в роботі відділів продажу, планування, закупівель, фінансів, виробництва та ремонту

b. До 99% - підвищення рівня обслуговування клієнтів за рахунок:

i. Збільшення кількості виконуваних замовлень у строк
ii. Збільшення кількості замовлень, що задовольняють проектні вимоги клієнтів
iii. Скорочення термінів упаковки і відвантаження

c. Скорочення неефективних запасів і збитків, пов'язаних з поганим управлінням товарними запасами і зберіганням, а саме:

i. Скорочення неефективних запасів напівфабрикатів і матеріалів на складі
ii. Скорочення перевитрат матеріалів
iii. Скорочення площ зберігання
iv. Скорочення часу простоїв обладнання через відсутність необхідних матеріалів на складах

d. Підвищення керованості підприємства, а саме:

i. Контроль через впровадження систем вимірювань якісних і кількісних показників обсягів виробництва і термінів виконання замовлень
ii. Прозорість виробничого процесу на всіх ділянках виконання замовлення
iii. Поліпшення узгодженості між підрозділами продажів, планування, закупівель, фінансування, виробництва і маркетингових послуг.

19. У цілому впровадження систем управління підприємством дозволяє у різних галузях економіки змінювати ключові маркетингові та операційні показники, що безпосередньо впливають на результативність підприємств:

a. Збільшення обсягів виробництва на 5-25%
b. Збільшення до 9% дисципліни відвантаження (замовлення вчасно)
c. Зменшення до 5-10% штрафів за сервісним контрактним складовим
d. Зниження рівня неефективних запасів на 10-40%
e. Оптимізація до 5-20% часу робочого процесу
f. Зниження часу виходу на ринок більш, ніж у 10 разів

20. Освіта, безумовно, також потребує введення цифрових ініціатив. Освіта повинна відповідати пріоритетам стратегічної програми.

21. Говорячи про реальний сектор економіки, я б виділив наступні ініціативи, які очікуються від держави:

a. Податкові інвестиційні пільги
b. Державна підтримка у фінансуванні досліджень
c. Виділення грантів по комерціалізації технологій в реальному виробничому секторі з підтримкою технологій української розробки

22. Для розвитку ІТ сектора більшість країн, які взяли цифрову стратегію раніше за Україну пішли по шляху створення Науково-Технічних Парків. Компанії, зареєстровані в такому Парку, отримують не тільки значні податкові пільги, а й сприяння держави у впровадженні їх технологічних ініціатив в реальний сектор економіки.

23. Розвиток сектору інформаційних технологій є чинником зростання національної економіки. Крім того, цей розвиток дозволить створити умови для збереження талантів у країні і повернення кваліфікованих фахівців, які виїхали з країни.

24. У будь-якій стратегічній ініціативі важливо не лише задати напрямок – необхідно вказати шлях і проставити крапки виміру (KPI). Тобто, це мають бути певні верифіковані, узгоджені і вимірні цілі, які допоможуть сформувати правильний підхід до деталей стратегічної програми.

Новини