IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад до Медіа

Start project: реінжиніринг бізнес-процесів фармацевтичної компанії «Фармак»

2008.02.05
Новини
Хімія та фармацевтика
Start project: реінжиніринг бізнес-процесів фармацевтичної компанії «Фармак»

 

Валерій Новинський, начальник відділу АСУ ОАТ "Фармак": "Завдяки запровадженню системи  IT-Підприємство виробнича  діяльність нашого підприємства повністю автоматизована"

Фармацевтична  компанія "Фармак" має великий досвід автоматизації, багато її підрозділів вже давно використовують комп’ютерні системи для підтримки  прийняття рішень. Але ринкова ситуація потребує нового підходу до організації бізнесу. Для цього необхідно подальший розвиток системи автоматизації підприємства. Про те, що сьогодні представляє собою система автоматизації управління компанією, розказує начальник відділу АСУ ОАТ "Фармак" Валерій Новинський. 

Валерій Петрович, роки три назад ми з Вами спілкувались на семінарі по MRPII, тоді автоматизація на "Фармак" обмежувалась обліковими та бухгалтерськими  завданнями, но Ви шукали систему автоматизації управління виробництвом. А сьогодні управління виробництвом на "Фармак" здійснюється  на базі ERP-системи IT-Підприємство.  Прокоментуйте, будьте ласкаві, що на сьогоднішній день являє собою система автоматизації управління на Вашому підприємстві. 

Бізнес компанія “Фармак" розвивається дуже стрімко, тому пошук нових рішень ведеться нами постійно. Цей пошук, без сумніву , визначається  запитами бізнесу, і система IT-Підприємство була вибрана нами не випадково. Разом з цією системою ми отримали надійних партнерів в лиці компанії "Інформаційні технології". Бізнеси наших компаній стрімко розвиваються, вони схожі по духу, амбіціям та успішності.

Традиційно ми розглядаємо своє підприємство як систему, яка веде розвиток в двох  сферах  діяльності — операційній та інвестиційній. 

Перше направлення включає в себе закупівлю, продаж та виробництво. На сьогоднішній час завдяки впровадженню системи IT-Підприємство операційна сфера нашого підприємства повністю автоматизована. Система IT-Підприємство комплексно впроваджена у виробництво, продажі, закупівлі, планування, організацію діяльності та управлінський облік.

Вибір системи управління виробництвом – складне завдання. Як проходить  процес  вибору? 

Процес  вибору  почався літом 2005 року. Було розглянуто багато систем та рішень — як вітчизняних, так і закордонних. Перше, на що ми звертали увагу, — це якість наданих рішень. В подальшому нами враховувався досвід впроваджень та реальні впровадження в Україні. Багато систем добре зарекомендували себе в світі, но на мою думку, український бізнес на даному етапі розвитку має свою специфіку, тому досвід впроваджень у наші країні дуже важливий. 

Також ми враховували рівень наданого сервісу та наявність чіткого проектного підходу. Часто  зустрічаються в практиці підхід, так названий "30/70", де 30% робить організація, а 70% реалізується силами замовника, нам це не підходить. 

Ці, а також  другі, менш значимі, критерії і визначили наш вибір. Після багаточисельних презентацій, переглядів "живих" рішень в офісах компаній та на підприємствах  ми зрозуміли, що рішення та підхід компанії "Інформаційні технології" нам повністю підходять. 

Фармацевтичне виробництво має свою специфіку організації та планування виробництвом. Як це проявляється на Вашому підприємстві і в чому тут може допомогти система автоматизації? 

На мій погляд, найбільш яскравою особливістю  фармацевтичного виробництва є прямий зв'язок  галузі з забезпеченням здоров’я  людей, тому до якості тут пред’являють більш жорсткі вимоги, починаючи з контролю сировини, матеріалів, виробництва, готової продукції  та закінчуючи вимогами до якості самої діяльності. У зв’язку  з цим система автоматизації повинна виконувати виробничі, логістичні та контрольні операції точно та безпомилково. 

До специфіки фармацевтичного   виробництва можна віднести и те, що воно має  невеликий  вихідний  номенклатурний ряд (декілька сотень позицій готової продукції) та широкий номенклатурний ряд вхідної сировини та матеріалів (більше 10 тисяч найменувань починаючи від допоміжних матеріалів, наприклад, пакувальних, та  закінчуючи субстанціями, які входять в рецептуру продуктів). 

Також однією з особливостей  фармацевтичного  виробництва є певні правила роботи з сировиною та готовою продукцією. Основне правило — це дотримання терміну придатності, яке запроваджене в оптимізаційній  моделі  планування у системі IT-Підприємство. 

Специфічно і те, що підприємство  знаходиться в центрі Києва і є значне обмеження в складських  площах. Рішення проблеми "площі" закладено в IT-Підприємство в моделі взаємозв’язаного планування, планування "точно та своєчасно".

Рахується, що в фармацевтичному виробництві системи автоматизації повинні відповідати правилам GMP —GoodManufacturingPractice, або належній виробничій практиці. Яка ситуація з дотримуванням  цих правил при автоматизації  Вашого виробництва? 

Одним з окремих розділів GMP є GoodAutomatedManufacturingPractice (GAMP). Люба система автоматизації  фармацевтичного виробництва, яка впливає  на якість кінцевого продукту, повинна відповідати вимогам GAMP.

Остання редакція вимог опублікована в документі GAMP 4 — це вимоги до створення, розробки, впровадження та експлуатації  комп’ютерних систем фармацевтичного виробництва.  У GAMP включено спеціальний розділ, який посвячено валідації комп’ютерних систем — так звана V-методика. 

Майже всі впроваджені нами в IT-Підприємство рішення впливають на якість готової продукції. Найбільший вплив роблять  ті рішення, з якими безпосередньо працює  виробничий  персонал, а також модулі встановлені на складах та в службі контролю та забезпечення якості. Вони розроблялись, впроваджувались та підтримуються за обліком вимог стандартів GMP.

При автоматизації  процесу планування виробництва в системі IT-Підприємство конфігурувались обмеження оптимізаційної моделі планування для відповідності правилам GAMP. 

У процесі моделювання MES-планування спеціалісти компанії "Інформаційні технології" разом  с ключовими співробітниками  виробничих служб підприємства описали всі необхідні умови та обмеження "якісного" процесу планування. При конфігуруванні моделі MES-планування всі умови та обмеження були враховані, та в результаті сьогодні ми отримуємо з системи IT-Підприємство реально виконуючі, відповідні GAMP плани завантаження виробничих потужностей.

GMP – це, якщо можливо так сказати, галузеве розширення системи менеджменту якості. А як в системі автоматизованого управління реалізовані потреби "традиційної" СМЯ на основі ISO 9001? 

Різниця між GMP та ISO 9001 складається  в тому, що відповідність стандартам ISO – "добровільний" зі сторони компанії обов’язок  відповідності певнім вимогам до якості діяльності, тоді як стандарт GMP є обов’язковою  вимогою до виробничої практики фармацевтичних компаній. В Україні ці стандарти ще в повній мірі не введені, но якщо підприємство має ціль вийти на зовнішній  ринок, йому необхідно їх дотримуватися, так як в розвинених  країнах  вони обов’язкові . Багато наших виробництв  сертифіковані в відповідності з GMP, и ми маємо можливість успішно експортувати продукцію на зовнішні ринки.

Впроваджена  нами система IT-Підприємство відповідає  вимогам ISO 9001:2000, та вимогам GAMP.

На кожній стадії виробничого процесу полу фабрикат/продукт  повинен проходити  контроль якості, і тільки після реалізації повного ланцюга обліку контролю якості в системі IT-Підприємство ми отримали замкнутий цикл управління виробництвом. 

За допомогою IT-Підприємство на "Фармак" здійснюється управління виробництвом по методологія MRPII і MES. Хіба не краще було б автоматизувати Вашу заводську методологію? 

Система планування на підприємстві "Фармак" існувала завжди, але рівень її автоматизації  нас відверто не влаштовував. Починаючи  з 2000 року щорічно номенклатурний  ряд поповнювався понад 40 найменуваннями, і на сьогоднішній день він нараховує близько 500 одиниць. До цього часу" ручне" планування  було малоефективним та складним, тому і з’явилася необхідність спеціальних автоматизованих засобів. Спочатку ми намагалися застосувати традиційні офісні  продукти для накопичення та обробки інформації, але швидко зрозуміли, що в процесі планування ще можливо   контролювати  декілька сотень позицій, але ось за їх виробництвом та забезпеченням прослідкувати доволі складно.

Все це привело до того, що до 2004 р. служби виробництва та закупівлі стали відчувати  деякий дискомфорт. В наслідок такої ситуації стало тривале виконання  планів що приводило до дефіциту продукції та  багато других проблем. Це привело до потреби в автоматизованій системі, і до кінця 2006 р. ми приступили до впровадження проекту. 

Яким же чином на "Фармак" організований процес управління виробництвом за допомогою MRPII та MES? 

Цілі проекту впровадження системи IT-Підприємство на "Фармак" були чітко сформовані в самому початку, а саме: збільшення  завантаження виробничих потужностей, підняття пропускної здатності виробництва, прискорення реакції  виробництва та постачання на зміну потреб продажі, зниження складських запасів сировини та матеріалів, готової продукції, незавершеного виробництва. 

Першою частиною проекту впровадження  системи IT-Підприємство на "Фармак" стала автоматизація служби продажі: будівництво механізмів прогнозування, вибір найкращих методів прогнозування, розвиток прогнозів по ринкам та результативна консолідація в плані продажів. При цьому застосовуються різні методи математичного прогнозування, використовується апарат вибору оптимального методу прогнозування для кожної номенклатурної позиції. Також в системі IT-Підприємство налаштований механізм аналізу ефективності математичного прогнозування по зрівнянню з "ручним", на основі статистики продажу попередніх періодів.

Наступною частиною (виконувалась паралельно) є комплексне управління виробничим процесом, яке  повинно оптимізувати будівництво головного календарного плану (в термінології MRPII – MPS-плану), а потім оптимально формувати MES-план, отже, загружати кожний робочий центр на підприємстві та видавати завдання на виробничі дільниці. При MES-плануванні  використовуються оптимізаційні моделі системи IT-Підприємство, так як виробництво має багато переробний характер і при "ручній" оптимізації одного переділу на всіх інших можуть виникнути значні простої обладнання. MES-планування у системі IT-Підприємство дозволяє оптимально завантажити виробничі потужності необхідною номенклатурою.

И заключна ланка — планування та  обліку у закупівель, які повинні бути обов’язковою  частиною всього процесу. У системі IT-Підприємство виконується будівництво плану закупівель, який відповідає потребам виробництва для можливості реалізації плану продаж.

За допомогою системи IT-Підприємство на "Фармак" в плануванні беруть участь  декілька підрозділів нашого підприємства. По-перше, це відділ організації виробництва, в якому головний планувальник виконує особливу роль у MRPII-MES-системі. По-друге, це цеха головного виробництва. У процесі планування  залучені начальники виробництв. Начальники дільниць та майстри змін щоденно беруть участь  в оперативному обліку. У сфері закупівель процес управління виконує відділ матеріально-технічного постачання, а у сфері продажу існує два відділи: продажу та експортних поставок. Можна відмітити і відділ контролю якості, який також задіяний у цьому процесі.

Ви розповідали про велику кількість математичних оптимізаційних моделей, закладених у системі планування IT-Підприємство</nobr>. Дайте оцінку відносність математичних моделей реальним процесам на підприємстві. 

На сьогодні уже є можливість оцінити результати впровадження математичних моделей у процесі планування. 

По-перше, поступово іде скептицизм відносно математичного прогнозування продажу  у комерційній службі. По результатам проведеного аналізу у більшій частині номенклатури  математичне прогнозування у системі IT-Підприємство дає результат  точніше, що дозволяє виробництву виробляти необхідні об’єми продукції.

По-друге, оптимізація створення головного календарного плану (MPS) і MES-плану дає можливість швидко і з обліком всіх обмежень планувати, завантаженість потужностей та виробляти "точно та своєчасно " необхідну продукцію. Виробнича служба підприємства оцінила та в повній мірі використовує реалізований функціонал системи IT-Підприємство .

Ви також пом’янули про важливу роль головного планувальника. Це ОПР – обличчя яке  приймає рішення у Вашій MRPII-MES- системі. Розкажіть, будьте ласкаві, яке місце воно займає у системі автоматизації. 

У нашому проекті генерація головного календарного плану виробництва, генерація плану завантаження  потужностей виконується автоматично за допомогою системи IT-Підприємство. Це не означає, що система приймає рішення замість людини, людина одержує рекомендації  системою рішень, можливе втручання у процес розрахунків та при необхідності виправити  їх.

Завдяки такій автоматизації  процес планування значно прискорюється і стає більш зручним для людини, дозволяє їй відволіктися від рутинного процесу та сконцентруватися  на творчих рішеннях.

Оскільки IT-Підприємство інтегрувалася з існуючими системами автоматизації, які її можливості інтеграції та як  проходить цей процес?  

Як я уже казав, в процесі вибору системи існували і другі фактори, серед яких інтеграція грала не мало важливу роль, так як вона має вплив на весь процес управління ресурсами виробництва. Необхідна  правдивість інформації, як свіжість осетрини, буває тільки одна ступінь – вона або є, або її нема. 

Коли ми розглядали  вимоги до інтеграції  із  спеціалістами компанії "Інформаційні технології", то зійшлися на тому, що інтеграція повинна проходити у режимі реального часу. Тому розроблена у IT-Підприємство система інтеграції здібна миттєво отримувати інформацію та слідкувати  за будь якими змінами у виробничих та логістичних процесах.

В ринкових умовах продажів "керує" споживач. Як за допомогою системи  автоматизації  проходить планування, оптимізація та прогнозування продажу? 

В теперішній час у системі IT-Підприємство реалізовано понад двадцяти методів математичної статистики для будування  прогнозів, починаючи від самих простих та закінчуючи складними алгоритмами, враховуючими тренди, сезонність та т. д. Система володіє можливістю провести ABC-аналіз номенклатурної лінійки продуктів з метою виявлення ступеню прогнозування продажу. Для того класу номенклатури, який піддається прогнозуванню, система може сама підібрати потрібний алгоритм на основі прогнозу та аналізу попередніх періодів. При цьому планувальник продажу може уточнити прогноз. Після цього на основі отриманого прогнозу та заказів покупців, з урахуванням страхових запасів, виводить кінцевий попит комерційної служби. Формування страхових запасів бере на себе також система IT-Підприємство, використовуючи ті ж методи математичної статистики. Кінцевий попит є основний для будування виробничих планів.

Враховуючи специфіку управління фармацевтичним  виробництвом, як був організований регламент проекту його автоматизації? 

У компанії "Інформаційні технології" існує чітко прописаний в співвідношенні з оригінальною методологією підхід до управління проектами. Наша компанія, маючи певний досвід, внесла в процесі введення необхідні для специфіки нашого підприємства корективи. 

Регламент проекту впровадження системи IT-Підприємство опирається на Статут проекту. Спеціалісти "Інформаційних технологій" взяли на себе значну долю участі у впровадженні проекту — як в розробці  принципово нових рішень, так і в конфігуруванні вже існуючих. 

На початку проекту був сформований документ Технічні вимоги до системи (у термінології GAMP 4 – User Requirements). Етап моделювання системи дозволяє, опиратись на вимоги, сформувати модель майбутніх бізнес-процесів та чіткі технічні рішення. Впровадження конфігурованої системи проходило етапи Дослідна експлуатація та Впровадження системи в експлуатацію.

Що дала компанії "Фармак" реалізація цього проекту? 

По-перше, ми найшли надійного та досвідченого партнера у сфері автоматизації  виробництва. По-друге, вже зараз можливо сказати, що проект розвивається успішно та обвив основні виробництва.

Також важливим підсумком можливо назвати те, що стандарти MRPII та MES реалізовані у системі IT-Підприємство в повному об’ємі  та впровадження подібних проектів реально за участі спеціалістів корпорації "Інформаційні технології".

Які подальші плани по розвитку системи автоматизації управління? 

Найближчим часом у системі IT-Підприємство ми плануємо почати реалізацію наступних проектів:

  • Проект в області експлуатації обладнання, який торкнеться планування експлуатації, організації та обліку цього процесу. Цей проект буде інтегруватися з бухгалтерським обліком основних засобів, також він буде   взаємозв’язаний  з MRPII та забезпечить фінансове планування, затратну частину бюджету по закупівлі на ремонти та відповідний бюджет  витрат.
  • Проект "Фінансове планування", у якому ми бажаємо реалізувати систему бюджетування щоб більш чітко відслідковувати  переміщення грошових коштів на підприємстві та  керувати  витратами.

Інтерв’ю провів Борис Жданов

 
 
 

 

Новини
Хімія та фармацевтика