IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Реінжиніринг і автоматизація бізнес-процесів підприємства

На другому етапі виконується проект впровадження системи IT-Enterprise на підприємстві Замовника. Методологія ведення проекту докладно описується в документі «Статут проекту», який затверджується при укладенні договору на постачання та впровадження системи.

Проект впровадження розбивається на кілька черг за часом і на кілька підпроектів за функціональною ознакою. На кожній черзі виконується впровадження декількох модулів системи IT-Enterprise, які формують закінчений контур управління і обліку.

Впровадження кожної черги системи IT-Enterprise складається з наступних етапів:

 • Поставка і установка системи.
 • Навчання команди проекту.
 • Моделювання системи.
 • Конфігурація і дослідна експлуатація.
 • Введення в промислову експлуатацію.

На етапі поставки і установки системи виконується попередня підготовка програмного комплексу для поставки (формування дистрибутива), безпосередньо поставка і установка на підприємстві Замовника.

На етапі навчання команди проекту проводиться навчання персоналу Замовника за типовою програмою для кожного модуля IT-Enterprise (можливості модуля, варіанти конфігурації, порядок настройки модуля, основні навички роботи з модулем), а так само обов'язкове навчання навичкам організації робіт за проектом відповідно до положень «Статуту проекту».

На етапі моделювання системи формалізуються основні бізнес-процеси підприємства, які налаштовані в системі. Для цього проводиться серія робочих зустрічей, на яких документують поточні бізнес процеси підприємства (модель «as is» - «як є»), проблемні питання по поточним бізнес процесам, майбутні бізнес-процеси (модель «to be» - «як повинно бути» ), технологічні аспекти реалізації нових бізнес-процесів в системі IT-Enterprise. Виробляються рекомендації по оптимізації бізнес-процесів і затверджуються моделі бізнес-процесів «як повинно бути».

На етапі конфігурації і дослідної експлуатації:

 • Виконується настройка системи управління підприємством за затвердженими бізнес-процесами і її тестування на контрольному прикладі.
 • Проводиться навчання персоналу Замовника на контрольних прикладах.
 • Розробляються робочі інструкції для кінцевих користувачів.
 • Документуються проблеми, виявлені в результаті тестування моделі на контрольному прикладі.
 • Визначаються межі і обсяги конфігурації і доопрацювання системи.
 • Затверджуються критерії завершення етапу дослідної експлуатації.

На етапі введення системи в промислову експлуатацію виконується перехід до використання нових бізнес-процесів на основі реальних даних. Командами впровадження Виконавця і Замовника здійснюється оперативна підтримка користувачів системи.

Дана методика впровадження перевірена на сотнях підприємств різних галузей і довела свою ефективність.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму