IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Експрес-діагностика підприємства

Роботи по впровадженню ERP починаються з професійної оцінки діючої системи управління Замовника. Перший крок — «Експрес-Діагностика» підприємства-замовника. Для цього укладається договір, в якому вказуються напрямки експрес-діагностики, вартість і порядок проведення робіт, відповідальність сторін, строки видачі результатів. До договору додаються план-графік і технічне завдання на проведення діагностики.

У план-графіку перераховуються передбачувані напрямки автоматизації, фахівці підприємства, яких бажано залучити для проведення діагностики, і орієнтовні напрямки для аналізу. На етапі проведення робіт з експрес-діагностики іноді виникають додаткові питання і напрямки для вивчення, щоб в майбутньому управлінська система вирішувала завдання Замовника.

 • Етап «Установча зустріч»

  На першій зустрічі представники нашої компанії розповідають, як буде проходити діагностика. Повідомляють, що для проведення не потрібно ніяка конфіденційна інформація, не потрібні конкретні цифри (можуть знадобитися тільки приблизні оцінки, наприклад, кількості документів, що є в обігу на підприємстві). Підкреслюють, що мета діагностики — визначення рівня автоматизації виробництва, а не перевірка того, наскільки ефективно працюють співробітники підприємства.

 • Етап «Діагностика»

  Послідовність проведення діагностики може змінюватися в залежності від специфіки підприємства. В середньому діагностика одного напрямку автоматизації займає від 2 до 5 годин, для проведення всіх робіт буде потрібно 2-3 дні. З боку Замовника в процесі діагностики повинні брати участь власник бізнес-процесу, що підлягає автоматизації (наприклад, фінансовий директор) і провідний фахівець, який може уточнити відповіді на більш глибокі питання роботи бізнес-процесу.

  Йдеться про перед-проектну діагностику, діагностику верхнього рівня. Основне завдання — визначити ті напрямки цифрової трансформації підприємства, які дають найбільший ефект при найменших витратах.

 • Етап «Звіт»

  Після закінчення проведення етапу «Діагностика» замовник отримує презентацію-звіт, в якому наводяться дані аналізу поточного рівня систем управління на підприємстві, даються рекомендації щодо змін для досягнення кращих результатів операційної діяльності. Рекомендації формуються фахівцями з великим досвідом впровадження автоматизованих систем управління на підприємствах. Всі наші фахівці регулярно беруть участь в міжнародних виставках і навчальних семінарах з метою підвищення професійного рівня і пошуку для наших Замовників найбільш сучасних технологічних рішень.

  Таким чином, в результаті проведення експрес-діагностики замовник отримує звіт, в якому міститься комерційна пропозиція і загальна методологія впровадження.
 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму