IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

Трансформація R&D-процесів і мінімізація time-to-market SEMAF Factory, A.O.I.

Машинобудування
Трансформація R&D-процесів і мінімізація time-to-market SEMAF Factory, A.O.I.
масштаб1 200 співробітниківkpiскорочення time-to-market
ПродуктR&DТривалість проекту9 міс.
Рік кейсу2022КраїнаЄгипет
ГалузьМашинобудуванняЗамовникSEMAF Factory

Railway Equipment Factory (SEMAF Factory) — найбільший залізничний завод в Африці та на Близькому Сході, потужності якого забезпечують потреби регіону в залізничному машинобудуванні (пасажирські вагони, метро, трамваї та промислові вагони). Компанія є світовим гравцем із виробництва локомотивних вузлів.

SEMAF Factory є частиною Арабської організації індустріалізації (A.O.I.), однієї з найбільших будівельних груп Єгипту. A.O.I. веде масштабні проєкти машинобудівного бізнесу: від виробництва обладнання для очищення води й об’єктів відновлюваної енергії до сільськогосподарської техніки та залізничного транспорту. 

Передумови проєкту та партнерство

Мета менеджменту SEMAF Factory — створення інформаційної системи для управління виробництвом. Безпосередня роль команди Clobbi World полягає в наданні сучасних IT бізнес-рішень з Управління життєвим циклом продукту (PLM) і цифрової трансформації бізнес-процесів підприємства. PLM забезпечує керування розробкою й модернізацією продукції та виконання її змін протягом життєвого циклу.

Співпраця розпочалася з конкурсної процедури, під час якої, команда Clobbi World довела глибоку експертизу в машинобудівній галузі та досвід щодо впровадження подібних проєктів. До уваги бралися наявність референтних кейсів, компетентність фахівців, зрілість інформаційних продуктів і перспективність подальшої співпраці з огляду на технології Industry 4.0.

A.O.I. залучила консалтингову компанію Point North (Канада) для розробки примірників конструкторської й технологічної документації та консультацій із метою організації процесу вибору релевантних інформаційних інструментів. IT-інтегратором проєкту стала IKEN Technology (Єгипет), яка є менеджером комплексних технологічних рішень для A.I.O. у 11 проєктах.

Спільно з цими двома партнерами фахівці Clobbi World втілюють Управління життєвим циклом продукту (PLM), спираючись на технології Industry 4.0 і нові підходи до керування бізнес-процесами (ForceBPM). 

PLM-система стала основою для планування виробництва. Гнучке IT-рішення дає можливість компанії оперативно реагувати на будь-які зовнішні фактори — зміна ринкового попиту, несправність обладнання, затримки постачання матеріалів тощо.

Виклики

У 2021 році на SEMAF Factory було ініційовано проєкт створення інноваційного продукту (power coach), з метою експансії нових ринків.

На різних етапах компанія залучила провідних інженерів, але зіткнулася з труднощами, які поставили під загрозу реалізацію проєкту:
відсутність інструменту для організації й координації проєкту розробки продукту;
— відсутність централізованого управління бібліотекою технічної документації;
відсутність інструментів балансування завантаження персоналу;
— відсутність інструментів для прозорого контролю строків виконання проєктних завдань.

Roadmap проєкту PLM 

Трансформації R&D і впровадження Проєктного менеджменту

Clobbi World забезпечила впровадження повного PLM-рішення, що охоплює шість важливих напрямків:

 • Проєктний менеджмент — Система керування проєктами (СКП)
  Система керування проєктами (СКП) — рішення для створення інтегруючого середовища, що об'єднує всі дані проєкту: завдання, плани, документацію, ресурси та пов'язані процеси.

  Результати впровадження інструмента Проєктного менеджменту стали:
  1. Комплексне управління проєктами R&D.
  2. Єдиний структурний план робіт по проєктам.
  3. Управління завданнями та результатами виконання цих завдань.
  4. Контроль строків.
  5. Моніторинг реалізації проєктів усіма учасниками та партнерами.
  6. Реалізовано зв'язок між завданнями проєктів із технічною документацією.
  7. Забезпечено інструмент з аналізу та балансування навантаження команд.
  8. Швидкий доступ для всієї компанії до найновіших даних про продукт.
  9. Швидка розробка продукту в CAD-системі, завдяки автоматичному обміну й розпізнаванню даних про об’єкти між системами CAD і PDM.
  10. Контроль старту та змін процесів.
  11. Можливість одночасної співпраці над продуктом кількох спеціалістів.

 • CAD-Коннектор
  Інтеграція з CATIA (комп’ютерною системою для проєктування) дозволила надати зручний інтерфейс для конструкторів. Немає потреби переключатися між системами, робити додаткові операції по експорту й імпорту даних. Усі операції конструктор виконує з єдиного інтерфейсу. Clobbi PDM автоматично управляє обміном даних, розпізнає, структурує й контролює версійність усіх документів.

  Результати впровадження інструмента CAD-Коннектор:
  1. Швидкий доступ для всієї компанії до найновіших даних про продукт.
  2. Швидка розробка продукту в CAD-системі, завдяки автоматичному обміну й розпізнаванню даних про об’єкти між системами CAD і PDM.
  3. Контроль старту та змін процесів.
  4. Можливість одночасної співпраці над продуктом кількох спеціалістів.

 • Master Data Management (MDM) Управління майстер даними
  MDM — це середовище, у якому забезпечується унікальність і класифікація довідкових даних, узгодження обміну даними між бізнес-підрозділами, забезпечення централізованого процесу управління майстер-даними.

  Результати впровадження інструмента MDM:
  1. Централізоване управління нормативно-довідковою інформацією.
  2. Інтеграція основних даних із розрізнених систем.
  3. Управління основними даними за допомогою бізнес-процесів.
  4. Уніфікація довідкових моделей даних, ведення єдиного глосарія термінів і понять.
  5. Стандартизація протоколів обміну довідковими даними.
  6. Регулювання процесів управління каталогами.
  7. Можливість формування консолідованої аналітичної звітності.

 • Product Data Management (PDM) — Управління даними про продукт
  PDM — рішення, яке забезпечує керування даними про продукт, об’єднує всю технічну інформацію про входимість матеріалів, деталей і складальних одиниць (Bill of Material, BOM), дає можливість описати технологічні процеси, норми й контролювати комплектність технічної документації, а також передавати її в системи управління подальшими процесами планування та виробництва. 
  Рішення зосереджено на зборі та підтримці інформації про продукти протягом їхнього розвитку та терміну служби. 

  Результати впровадження інструмента
  PDM:
  1. Централізація управління даними про продукти (зміни, конфігурації, стандартизація протоколів обміну даними, консолідована аналітична звітність).
  2. Управління даними структури продукту (конфігуратор продукту, визначення альтернативних компонентів).
  3. Сервісні функції (порівняння версій специфікацій, тестування “втрачених вершин” специфікацій, альтернативний розрахунок специфікації).

 • Technical Data Management (TDM) Управління технічними даними
  TDM-рішення для організації процесу отримання технічної документації, відстеження версій, керування змінами, керування правилами зберігання й контролю доступом до документів, впровадження цифрової документації.

  Результати впровадження інструмента T
  DM:
  1. Централізоване зберігання та контроль документів.
  2. Організація доступу до документів відповідно до повноважень і прав.
  3. Сервісні функції (пошук повнотекстового документа, технологія “червоного олівця”, швидкий перегляд документів, взаємодія із зовнішніми програмами для перегляду та редагування документів).
  4. 
  Забезпечення доступу до необхідної інформації всім учасникам процесів планування і виробництва.
 • Інтеграція з корпоративною ERP-системою
  PLM з'єднує CAD- і ERP-дані в єдиний інформаційний простір. Це являється основою для дистанційного управління даними, наскрізної простежуваності всього “дерева” проєктування, виробництва й обслуговування.

Результати

Використання сучасних PLM-рішень надали SEMAF Factory інструменти для реагування в режимі реального часу на ринкові зміни, додаткові вимоги замовників, відхилення в процесі виробництва та знаходження точки зростання шляхом реінжинірингу.

Типові ефекти впровадження Clobbi PLM-системи в порівнянні з конкуруючими рішеннями:

1) у 2 рази скорочення часу отримання складу виробу завдяки CAD-Коннектору.
2) на 30% ↑ підвищення ефективності роботи інженерів.
3) на 25% ↑ пришвидшення розробки продуктів і опису технологічних процесів.
4) Єдине інформаційне середовище, яке автоматично залучає всіх учасників інженерної підготовки виробництва.
5) на 30% ↓ скорочення терміну виходу товарів на ринок (time-to-market).
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму