IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад до Медіа

ERP як тренд управління: історія ERP до 2000 року

2019.01.23
Статті
ERP як тренд управління: історія ERP до 2000 року

Дослідники обирають різні початкові точки історії ERP. Одні вважають, що розвиток ERP почалось у 1950-і роки, з появою систем ROP і BOM.1
Ентузіасти вважають, що джерелом розвитку ERP-стандартів (і, водночас, стандартів якості) є «Наукова організація праці» Ф. Тейлора (F.W. Tayle, H. Ford).
Хоча різні дослідники по-різному розставляють віхи на шляху, вже пройденому ERP до 2000-го, відмінності не істотні.
Тисячі дев'ятсот сорок п'ять "30 glorieuses"
Принципи організації виробництва, закладені Тейлором

1950-1965 ROP / BOM (MRP 0)

ROP (reorder point, точка замовлення) - рівень складського запасу, при досягненні якого необхідно організувати чергове замовлення на поставку.
BOM (bill of materials, специфікація вироби, відомість матеріалів, матеріальна карта) - повний список складальних вузлів, деталей або матеріалів, які використовуються при випуску промислового виробу, з зазначенням необхідної кількості по кожній позиції.

1965-1974 MRP (MRP I)

MRP (material requirement planning) - оптимальне управління замовленнями на готову продукцію, виробництвом і запасами сировини і матеріалів, в тому числі по замкнутому циклу (closed loop MRP), коли розробляється узгоджена виробнича програма, контроль виконання якої здійснюється на цеховому рівні.

1970-і MRP-CRP

CRP (capacity requirements planning, планування виробничих потужностей) - інформаційна система, що входить до складу більших систем MRP. Мета CRP-системи - перевірка здійсненності заданого графіка робіт з точки зору наявного обладнання та оптимальний розподіл навантаження на наявні виробничі ресурси.

1975-1980 MRPII

MRP II (manufacturing resource planning, планування виробничих ресурсів) - прогнозування, планування і контроль виробництва здійснюється протягом всього життєвого циклу продукції, починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням продукції споживачу.

1981-1985 MRPII +

Включення ідеології "Точно у строк" (Just-In-Time, JIT), елементів системи «канбан» (kanji + ban, візуальних карток), оптимальної технології виробництва (optimized production technology, OPT) і оптимізації «вузьких місць».
CALS 1 (computer aided logistic support) - автоматизована підтримка поставок.

Пізні 1980-і MRPII - MES

MES (manufacturing execution system, система управління виробничими процесами) - вирішує завдання синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції. MES-системи відносяться до класу систем управління рівня цеху, але можуть використовуватися і для інтегрованого управління виробництвом на підприємстві в цілому.

1986-1990 ERP

ERP = MRPII + FRP + DRP
ERP (enterprise resource planning, планування ресурсів підприємства) - планування всієї комерційної діяльності підприємства, в тому числі фінансових витрат на оновлення обладнання та інвестицій у виробництво нових виробів.
FRP (finance requirements planning, фінансове планування) - ведення фінансового та управлінського обліку, планування бюджету, контроль його використання.
DRP (distribution requirements planning, планування розподілу продукції / ресурсів) - поширення логіки побудови систем MRP на канали розподілу готової продукції.
SCM (sypply chain management, управління ланцюгами поставок) - інтегрована система планування процесів постачання і управління ними, забезпечує координацію та контроль діяльності всіх учасників ланцюжка поставок.
CALS 2 (continuous acquisition and life cycle support) - безперервна інформаційна підтримка життєвого циклу продукту.

Пізні 90-е ERP - APS (Extend ERP)

APS (advanced planning and scheduling, вдосконалене (синхронне, просунуте) планування) - програмне забезпечення для виробничого планування, головною особливістю якого є можливість побудови розкладу роботи обладнання у рамках всього підприємства.

1997-2000 CSRP

CSRP (customer synchronized resource planning, планування ресурсів, синхронізоване з клієнтом) - інтегрування покупця і підрозділів, зав'язаних на покупця, з основними плановими і виробничими підрозділами; інтеграція власних інформаційних систем з додатками клієнта і постачальника; планування замовлень споживачів; покриття всього життєвого циклу продукту в інтегрованих інформаційних системах (ІВС); інтеграція в ІВС CALS-технологій.

2001 ERP II

ERP II - ERP-система, що забезпечує інтеграцію ключовий для підприємства специфіки, внутрішнього і зовнішнього співробітництва, операційних і фінансових процесів. З нею інтегровані системи SCM, CRM і корпоративний інтернет-портал, за допомогою якого співробітники компанії можуть отримувати інформацію і оперативно вирішувати проблеми, що виникли з партнерами і клієнтами.
CRM (customer relationship management, управління взаємовідносинами з клієнтами) - прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів.

Системи ERP, доповнені системами SCM (періоду 1991-1996 рр.), багато експертів називали Extend ERP (розширена ERP).2,3
Інші експерти термін Extend ERP (скорочено XRP) застосовували по відношенню до системи ERP II, доповненої продуктами CRM і EAI.4

Системи XRP орієнтувалися на електронну комерцію, для цього їх і доповнювали програмним забезпеченням "проміжного шару" EAI (enterprise application integration, інтеграція додатків масштабу підприємства). Стверджувалося, що системи такого класу наближалися до наступного покоління корпоративних інформаційних систем, CSRP, але це не збігається з хронологією інших експертів, відповідно до якої напівзабуті нині системи CSRP були проміжним етапом перед появою ERP II.

По мірі розвитку систем ERP, коли попередниці системизникали з арени, але продовжували своє функціонування або у вигляді окремих систем, або, частіше, у вигляді інтегрованих у новіші системи продуктів (модулів). Графічно співвідношення між ними можна представити таким чином.5

Може здатися, що шлях розвитку ERP-систем був усіяний квітами, але якщо навіть і так, то - трояндами, на яких шипів було навряд чи менше, ніж пелюсток. Зокрема, перехід від ERP до ERP II для багатьох підприємств став досить болючим, про що Gartner Group, Inc. попередила ще в жовтні 2000 р, опублікувавши статтю шести авторів з характерною назвою ERP Is Dead - Long Live ERP II ( "ERP мертва - хай живе ERP II").6

У листопаді 2017 року в виданні Procedia Computer Science 121 була опублікована стаття зі схожою назвою ERP II is Dead - Long Live CRM.7
Її автори стверджують, що, хоча деякі компанії і придбали ERP з інтегрованою в неї CRM-системою, використовувати для взаємодії з клієнтами вони вважають за краще окрему CRM, причому часто вона купувалася вже після впровадження ERP; іноді ці системи використовувалися паралельно. Чотирма основними критеріями вибору були наступні:
• обсяг робіт при впровадженні системи
• вартість
• дружність по відношенню до користувача і простота використання
• спеціалізація на CRM-процесах
Саме за цими критеріями перевагу часто віддавалася CRM.
У цій же статті, зокрема, згадувалося, що за станом на 2010 р. частка невдалих впроваджень ERP перевищувала 60% і половина з топ-10 невдач припадала на лідируючих ERP-постачальників. Дещо детальніше про невдалі проекти (у т.ч. за участю таких великих компаній, як SAP, Oracle, PeopleSoft, Baan USA) можна прочитати на сайті itWeek.8
Продовження - у статті "ERP як тренд управління: сучасна ERP - після 2010 року".

Посилання:

1.https://www.academia.edu/27211217/The_value_relevance_of_enterprise_resource_planning_information
2. http://bigc.ru/publications/other/it/russian_management_standarts.php
3. https://www.cfin.ru/itm/kis/erp.shtml
4. Корпоративные информационные системы. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения" Олейник Павел Петрович Издательский дом "Питер", 2011 г. - Всего страниц: 176
5.http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/05/5.18.2_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
6.http://www.sunlike.com.cn/internet/onlineerp/images/Long%20live%20ERPII%20By%20Gartner%20Group.pdf
7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917323256
8. https://www.itweek.ru/idea/blog/idea/852.php

Статті