IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад до Медіа

ERP як тренд управління. 1. Iсторія ERP до 2000 року

2019.01.23
Статті
ERP як тренд управління. 1. Iсторія ERP до 2000 року

Дослідники обирають різні початкові точки історії ERP. Одні вважають, що розвиток ERP почалось у 1950-і роки, з появою систем ROP і BOM.1
Ентузіасти вважають, що джерелом розвитку ERP-стандартів (і, водночас, стандартів якості) є «Наукова організація праці» Ф. Тейлора (F.W. Tayle, H. Ford).
Хоча різні дослідники по-різному розставляють віхи на шляху, вже пройденому ERP до 2000-го, відмінності не істотні.
Тисячі дев'ятсот сорок п'ять "30 glorieuses"
Принципи організації виробництва, закладені Тейлором

1950-1965 ROP / BOM (MRP 0)

ROP (reorder point, точка замовлення) - рівень складського запасу, при досягненні якого необхідно організувати чергове замовлення на поставку.
BOM (bill of materials, специфікація вироби, відомість матеріалів, матеріальна карта) - повний список складальних вузлів, деталей або матеріалів, які використовуються при випуску промислового виробу, з зазначенням необхідної кількості по кожній позиції.

1965-1974 MRP (MRP I)

MRP (material requirement planning) - оптимальне управління замовленнями на готову продукцію, виробництвом і запасами сировини і матеріалів, в тому числі по замкнутому циклу (closed loop MRP), коли розробляється узгоджена виробнича програма, контроль виконання якої здійснюється на цеховому рівні.

1970-і MRP-CRP

CRP (capacity requirements planning, планування виробничих потужностей) - інформаційна система, що входить до складу більших систем MRP. Мета CRP-системи - перевірка здійсненності заданого графіка робіт з точки зору наявного обладнання та оптимальний розподіл навантаження на наявні виробничі ресурси.

1975-1980 MRPII

MRP II (manufacturing resource planning, планування виробничих ресурсів) - прогнозування, планування і контроль виробництва здійснюється протягом всього життєвого циклу продукції, починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням продукції споживачу.

1981-1985 MRPII +

Включення ідеології "Точно у строк" (Just-In-Time, JIT), елементів системи «канбан» (kanji + ban, візуальних карток), оптимальної технології виробництва (optimized production technology, OPT) і оптимізації «вузьких місць».
CALS 1 (computer aided logistic support) - автоматизована підтримка поставок.

Пізні 1980-і MRPII - MES

MES (manufacturing execution system, система управління виробничими процесами) - вирішує завдання синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції. MES-системи відносяться до класу систем управління рівня цеху, але можуть використовуватися і для інтегрованого управління виробництвом на підприємстві в цілому.

1986-1990 ERP

ERP = MRPII + FRP + DRP
ERP (enterprise resource planning, планування ресурсів підприємства) - планування всієї комерційної діяльності підприємства, в тому числі фінансових витрат на оновлення обладнання та інвестицій у виробництво нових виробів.
FRP (finance requirements planning, фінансове планування) - ведення фінансового та управлінського обліку, планування бюджету, контроль його використання.
DRP (distribution requirements planning, планування розподілу продукції / ресурсів) - поширення логіки побудови систем MRP на канали розподілу готової продукції.
SCM (sypply chain management, управління ланцюгами поставок) - інтегрована система планування процесів постачання і управління ними, забезпечує координацію та контроль діяльності всіх учасників ланцюжка поставок.
CALS 2 (continuous acquisition and life cycle support) - безперервна інформаційна підтримка життєвого циклу продукту.

Пізні 90-е ERP - APS (Extend ERP)

APS (advanced planning and scheduling, вдосконалене (синхронне, просунуте) планування) - програмне забезпечення для виробничого планування, головною особливістю якого є можливість побудови розкладу роботи обладнання у рамках всього підприємства.

1997-2000 CSRP

CSRP (customer synchronized resource planning, планування ресурсів, синхронізоване з клієнтом) - інтегрування покупця і підрозділів, зав'язаних на покупця, з основними плановими і виробничими підрозділами; інтеграція власних інформаційних систем з додатками клієнта і постачальника; планування замовлень споживачів; покриття всього життєвого циклу продукту в інтегрованих інформаційних системах (ІВС); інтеграція в ІВС CALS-технологій.

2001 ERP II

ERP II - ERP-система, що забезпечує інтеграцію ключовий для підприємства специфіки, внутрішнього і зовнішнього співробітництва, операційних і фінансових процесів. З нею інтегровані системи SCM, CRM і корпоративний інтернет-портал, за допомогою якого співробітники компанії можуть отримувати інформацію і оперативно вирішувати проблеми, що виникли з партнерами і клієнтами.
CRM (customer relationship management, управління взаємовідносинами з клієнтами) - прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів.

Системи ERP, доповнені системами SCM (періоду 1991-1996 рр.), багато експертів називали Extend ERP (розширена ERP).2,3
Інші експерти термін Extend ERP (скорочено XRP) застосовували по відношенню до системи ERP II, доповненої продуктами CRM і EAI.4

Системи XRP орієнтувалися на електронну комерцію, для цього їх і доповнювали програмним забезпеченням "проміжного шару" EAI (enterprise application integration, інтеграція додатків масштабу підприємства). Стверджувалося, що системи такого класу наближалися до наступного покоління корпоративних інформаційних систем, CSRP, але це не збігається з хронологією інших експертів, відповідно до якої напівзабуті нині системи CSRP були проміжним етапом перед появою ERP II.

По мірі розвитку систем ERP, коли попередниці системизникали з арени, але продовжували своє функціонування або у вигляді окремих систем, або, частіше, у вигляді інтегрованих у новіші системи продуктів (модулів). Графічно співвідношення між ними можна представити таким чином.5

Може здатися, що шлях розвитку ERP-систем був усіяний квітами, але якщо навіть і так, то - трояндами, на яких шипів було навряд чи менше, ніж пелюсток. Зокрема, перехід від ERP до ERP II для багатьох підприємств став досить болючим, про що Gartner Group, Inc. попередила ще в жовтні 2000 р, опублікувавши статтю шести авторів з характерною назвою ERP Is Dead - Long Live ERP II ( "ERP мертва - хай живе ERP II").6

У листопаді 2017 року в виданні Procedia Computer Science 121 була опублікована стаття зі схожою назвою ERP II is Dead - Long Live CRM.7
Її автори стверджують, що, хоча деякі компанії і придбали ERP з інтегрованою в неї CRM-системою, використовувати для взаємодії з клієнтами вони вважають за краще окрему CRM, причому часто вона купувалася вже після впровадження ERP; іноді ці системи використовувалися паралельно. Чотирма основними критеріями вибору були наступні:
• обсяг робіт при впровадженні системи
• вартість
• дружність по відношенню до користувача і простота використання
• спеціалізація на CRM-процесах
Саме за цими критеріями перевагу часто віддавалася CRM.
У цій же статті, зокрема, згадувалося, що за станом на 2010 р. частка невдалих впроваджень ERP перевищувала 60% і половина з топ-10 невдач припадала на лідируючих ERP-постачальників. Дещо детальніше про невдалі проекти (у т.ч. за участю таких великих компаній, як SAP, Oracle, PeopleSoft, Baan USA) можна прочитати на сайті itWeek.8
Продовження - у статті "ERP як тренд управління: сучасна ERP - після 2010 року".

Посилання:

1.https://www.academia.edu/27211217/The_value_relevance_of_enterprise_resource_planning_information
2. http://bigc.ru/publications/other/it/russian_management_standarts.php
3. https://www.cfin.ru/itm/kis/erp.shtml
4. Корпоративные информационные системы. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения" Олейник Павел Петрович Издательский дом "Питер", 2011 г. - Всего страниц: 176
5.http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Documents/uslugi/05/5.18.2_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
6.http://www.sunlike.com.cn/internet/onlineerp/images/Long%20live%20ERPII%20By%20Gartner%20Group.pdf
7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917323256
8. https://www.itweek.ru/idea/blog/idea/852.php

Статті