IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

Цифровізація виробничих ресурсів, конструкторської підготовки і управління проєктами виробництва «Київського заводу ПТО» на базі IT-Enterprise

Машинобудування
Цифровізація виробничих ресурсів, конструкторської підготовки і управління проєктами виробництва «Київського заводу ПТО» на базі IT-Enterprise
масштаб100+ співробітниківkpiКонструкторська підготовка виробництва (КПВ), управління технічним документообігом
ПродуктВиробництвоТривалість проекту8 місяців
Рік кейсу2023КраїнаУкраїна
ГалузьМашинобудуванняЗамовникКиївський завод ПТО

На замовлення української компанії з виробництва, монтажу й обслуговування професійного вантажопідіймального обладнання «Київський завод ПТО» команда IT-Enterprise впровадила масштабний проєкт комплексної цифрової трансформації підприємства.

«Київський завод ПТО» є провідним українським підприємством з виробництва вантажопідіймальних кранів, що реалізує як стандартні, так і нестандартні проєкти — від етапу проєктування до монтажу та введення в експлуатацію з подальшим гарантійним і післягарантійним обслуговуванням.

Щорічно завод виготовляє і відвантажує більше ніж 120 кранів.

В складі заводу є власне конструкторське бюро і потужна виробнича база з сучасним промисловим обладнанням. А найголовніше, працює колектив досвідчених фахівців, які готові спроєктувати, виготовити і змонтувати будь-які крани спеціального призначення вантажопід’ємністю до 200 тонн.

Головними блоками впровадження стали підпроєкти з класифікації виробничих ресурсів, конструкторської підготовки виробництва (КПВ), управління технічним документообігом та архівом конструкторської документації, конфігуратора виробів і управління проєктами.

Передумови проєкту

У 2022 році «Київський завод ПТО» розпочав шлях цифрової трансформації на базі no-сode/low-сode платформи та ERP-системи IT-Enterprise з першої черги проєкту — класичних напрямів бухгалтерського обліку, управління закупівель і складського обліку. 

Друга черга проєкту цифровізації передбачає інтеграцію процесів обліку зі службою первинної обробки інформації — конструкторських служб. Конструктори та, надалі і технологи повинні першими обробляти та правильно вказувати структуру виробу, номенклатуру тощо. Тож проєкт цифровізації, розпочатий з побудови процесів з обліку, повернувся до конструкторських служб.

Проєкт реалізовано за Програмою гарантованої підтримки консалтингових проєктів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що дозволило отримати компенсацію до 85% витрат на автоматизацію бізнесу. 

«Програма консультаційної підтримки МСБ» ЄБРР має на меті сприяти нарощенню виробничих потужностей, що безпосередньо впливає на формування ефективного і сталого бізнес-клімату, а також на розвиток технологій та Українського виробництва в цілому.

Проєкт

В рамках другого етапу цифровізації управління виробництвом команда IT-Enterprise впровадила низку проєктів з класифікації й уніфікації виробничих ресурсів, автоматизації конструкторської підготовки виробництва (КПВ), управління технічним документообігом та архівом конструкторської документації (PDM), конфігуратор виробів та управління проєктами виробництва готової продукції «Київського заводу ПТО» засобами ERP-системи IT-Enterprise.

Класифікація виробничих ресурсів

По класифікації ресурсів забезпечено ведення ресурсів на деталі та складальні одиниці (ДСО) відповідно до вимог конструкторської документації. В рамках задачі спроєктовано структуру ведення ресурсів ДСО на підприємстві.

Заводу було запропоновано фасетне кодування — підхід уніфікації та класифікації ресурсів з розподілом на стандартні вироби та матеріали з використанням параметричного опису ресурсів.

Ресурси для складальних одиниць, які проєктуються у CAD-системі SolidWorks, створюються автоматизовано в ERP-системі IT-Enterprise із наслідуванням основних реквізитів компонентів та їх параметрів з SolidWorks.

Також розроблені механізми та заявки на додавання ресурсів, що впорядковують класифікацію ресурсів і регламентують роботу зі створення нових виробничих ресурсів (ДСО, матеріали, ПКВ тощо).

Конструкторська підготовка виробництва (КПВ), управління технічним документообігом та архівом конструкторської документації (PDM)

Замовник отримав функціональність в напрямку управління даними виробу (Product Data Management, PDM), яка дозволяє вести розроблену згідно з регламентами документацію в системи IT-Enterprise та погоджувати її в електронному виді.

  • Впорядковано роботу з формування документів в єдиному електронному архіві конструкторської документації та формування документів за допомогою інтеграції з CAD-системою SolidWorks

    Також в електронному архіві автоматично генеруються картки для деталей, складальних одиниць та креслень з прикріпленням файлів та їх візуалізації в IT-Enterprise. Конструкторські специфікації генеруються системою IT-Enterprise автоматизовано по 3D збірках з автоматизованим підрахунком кількостей по кожній позиції.

  • Налаштовано бізнес-процеси регламентного погодження конструкторської документації і окремий вид архіву для зберігання затвердженої документації

    Також, забезпечено налаштування регламентного доступу до електронного архіву конструкторської документації для різних груп користувачів і підрозділів.

  • Розроблено допоміжні методи для спрощення роботи з конструкторською документацією

Реалізовано функцію множинного друку конструкторських креслень з архіву електронного документообігу для виробничих і технічних підрозділів з відстежуванням статусу документів та обмеженням доступу для виконання методу тільки для визначених ролей користувачів.

Для замовника реалізована консолідація інформації по розробленій конструкторській документації на виріб в цілому, множинний друк необхідних креслень з контролем статусу затвердженої документації для уникнення потрапляння у виробництво не погодженої документації. Здійснюється перехід підприємства від роботи з Google Docs до роботи в єдиному інформаційному просторі IT-Enterprise.

Конфігуратор виробів

Запроваджено функціонал, який опрацює конфігурацію майбутнього виробу та візуалізує виріб в процесі оформлення замовлення клієнтів.

Розробка функціональних рішень полягає у створенні окремих довідників різногабаритних вузлів. Реалізовано можливість опису основних технічних і геометричних параметрів із візуалізацією габаритних схем вузла.

Розроблено унікальний механізм обмежень взаємозалежних параметрів виробу. При реалізованому підході забезпечена можливість вказувати визначені значення параметрів для дочірніх обмежень. Це забезпечує менеджеру безпомилковий вибір параметрів із доступного йому переліку в процесі погодження із замовником конфігурації майбутнього виробу.

Реалізовано автоматизований підбір компонентів виробу та їхньої кількості. За допомогою конфігуратора виробів здійснюється розрахунок вартості виробу за результатами вибору конфігурації. Розрахунок вартості компонентів використовує наявні дані цінника або результат розрахунку вартості матеріалів на залишках підприємства. Розрахунок здійснюється з врахуванням вартості покупних комплектувальних виробів, якщо такі відображені у відповідному переліку матеріалів цього компоненту.

Розроблено звіти для друку габаритного креслення та комерційної пропозиції на основі сформованої менеджером конфігурації виробу.

Управління проєктами

Для масштабного планування робіт у виробництві впровадженно функціонал управління проєктами.

Для зручності контролю прогресу проєктів та аналізу основних показників ведеться портфель проєктів, який спрямований консолідувати основну інформацію для топменеджменту підприємства по всіх проєктах, в розрізі місяців чи року в цілому.

Діаграма Ґанта забезпечує взаємозв’язки між етапами виконання проєкту. Автоматично перераховуються планові дати при фіксації початку та завершення виконання оперативних робіт.

Забезпечено формування команди проєкту, призначення відповідальних підрозділів. Забезпечено функціонал порівняння початкових фіксованих дат реалізації проєкту із плановими, прослідковуючи прогрес чи регрес по проєкту. Використання передналаштованих шаблонів проєктів чи певних окремих частин проєктів (черги, етапи) пришвидшує в рази формування нових проєктів.

Здійснено консолідацію всієї супровідної інформації, яка стосується проєкту від договору до технічної документації. Ця консолідація зручна за потреби розгляду питань після реалізації проєкту.

Кожен проєкт має зв’язок із конкретним замовленням використовуючи ресурс готового виробу із класифікатора ресурсів.

Реалізовано функціонал планування робіт, який дозволяє по вибраному переліку проєктів виконати планування оперативних робіт.

Для планування робіт реалізовано різні фільтри, які забезпечують відбір робіт в необхідному календарному періоді, фільтр по підрозділах, проєктах, виконавцях. Швидка зміна статусу робіт: «в роботі», «закрито». Налаштовано звіт по переліку планових робіт із відображенням усієї необхідної інформації.

Перехід до єдиного інформаційного простору роботи всіх служб

Раніше конструкторська документація після розробки завантажувалася у .pdf-форматі на корпоративний хмарний диск, яким користувалися всі долучені.

Наразі інформація зберігається в єдиному інформаційному просторі системи IT-Enterprise. Встановлено регламентний доступ для користувачів системи відповідно до ролей діяльності. Це забезпечує взаємозв'язок наявної інформації у класифікаторі ресурсів стандартних виробів і матеріалів для використання в конструкторській специфікації.

В спільному інформаційному просторі ведеться взаємна комунікація і використання даних, які використовуються у підпроєктах впровадження виробничих і технологічних завдань.

Забезпечено основу — можливість збереження і ведення основних даних для розвитку і впровадження майбутніх проєктів з технологічної підготовки і планування виробництва за методом ефективного планування ресурсів виробничого підприємства MRP II (Manufacturing resource planning) 

Взаємозв’язок закупівельних і конструкторських підрозділів

Після реалізації задач забезпечення кроскомунікації підрозділів, запроваджено процеси уніфікації ресурсів. Опрацьовані характеристики матеріалів, стандартних і комплектувальних виробів, які дозволять конструкторам коректно формувати конструкторські специфікації. І відповідно — як похідна задача — розрахунок коректного складу виробу на готову продукцію.

На вимогу «Київського заводу ПТО» розроблено програмні підходи для спрощення ведення конструкторської документації в модулі технічного документообігу та проведена його адаптацію під потреби замовника.

На додаток, проведено навчання всього персоналу технічних підрозділів заводу щодо нормативно-довідкової інформації (НДІ), конструкторської підготовки виробництва, а також навчання щодо адміністрування модуля технічного документообігу.

Ключові показники

Цифровізація конструкторської підготовки виробництва (КПВ) враховує особливості організації роботи конструкторських служб і дозволяє ефективно організовувати виробництво й отримати наступні результати:

Автоматизація управління бізнес-процесами — проведено оптимізацію вузьких місць в бізнес-процесах R&D
Підвищення конфіденційності збереження інформації — забезпечено зберігання всіх інженерних документів в електронному архіві
Єдиний інформаційний простір — сформовано єдиний цифровий простір для роботи з конструкторськими документами з відповідними рівнями доступу

Більше про R&D-рішення від IT-Enterprise за посиланням

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму