IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

Цифрова трансформація на «Зоря» - «Машпроект»: скорочення time-to-market на 30%

Машинобудування
Цифрова трансформація на «Зоря» - «Машпроект»: скорочення time-to-market на 30%
масштаб11 тис. співробітників 3200 користувачів системиkpiпідвищити конкурентоспроможність підприємства
ПродуктВиробництвоЧас проекту3 роки
Рік кейсу2004ГеографіяУкраїна
ГалузьМашинобудуванняЗамовникНПКГ «Зоря»–«Машпроект»

Цілі проекту

Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» - одне з найбільших виробничих підприємств в Україні. Завод входить до складу державного виробничого холдингу Укроборонпром, випускає складні турбоагрегати. Продукція компанії затребувана в усьому світі.

Через зростання конкуренції на глобальних ринках виробничі компанії шукають шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції. Для цього необхідно скоротити терміни проектування нових зразків продукції, скоротити витрати на їх виробництво, зберігши високу якість продукції.

Проект цифрової трансформації підприємства, який вибрало керівництво заводу, саме й передбачав підвищення ефективності бізнес-процесів компанії, оптимізацію використання її ресурсів і скорочення циклів проектування і випуску продукції.

Опис проекту

Успішне досягнення поставлених цілей стало можливим завдяки активній участі вищого керівництва підприємства в реінжинірингу бізнес-процесів, а також мотивації учасників проекту на досягнення результату.

Цифрова трансформація охопила всі підрозділи підприємства і торкнулася практично всіх ключових бізнес-процесів: проектування нових виробів (управління інженерною підготовкою виробництва), всі етапи виробництва, а також задачі логістики (логістика закупівель і продажів).

Найважливіший крок, на який пішло керівництво - це повний перехід до документів в електронній формі, від проектування виробу до його виробництва та поставки замовнику. Робота на основі такого підходу дозволила реалізувати управління великим машинобудівним підприємством в реальному часі.

Проектування нових виробів

Конструкторський, технологічний та виробничий склади виробу повністю ведуться в електронному вигляді в системі. На заводі працює понад 600 конструкторів і понад 150 технологів, які звертаються за інформацією до IT-Enterprise.PLM. Випуск всієї документації і здача в архів здійснюється технологами тільки через систему IT-Enterprise, на основі цих документів в системі формуються технологічні маршрути, норми витрат матеріалів, а також норми часу і розцінки, необхідні для планування виробництва.

Понад 90% продукції, що випускається заводом, поставляється на зовнішні ринки. Вироблена заводом продукція унікальна, вона проектується під замовлення. Разом з виробом замовник отримує повний комплект конструкторської документації. Цікаве рішення, реалізоване на «Зорі» - автоматизовані процедури переведення на іноземні мови конструкторської документації. В системі ведеться облік розсилки документації, тому завдяки IT-Enterprise у замовників заводу конструкторсько-технологічна документація (КТД) завжди підтримується в актуальному стані.

Електронний архів, реалізований в IT-Enterprise - фундамент інженерного документообігу підприємства. В системі реалізовано надійне версійне зберігання електронних документів на всіх стадіях і в різних статусах (проектні, робочі та архівні документи). Паперові картотеки документів стають непотрібними, а електронні копії в форматах TIFF / PDF повністю замінюють кальку. Велику увагу приділено підтримці високого рівня безпеки: гнучке розмежування прав доступу до документів, а також статистика роботи з документами забезпечують належний рівень захисту.

Виробництво продукції

На заводі підтримується одночасно кілька схем планування виробництва, в залежності від типу замовлення і від розробленої конструкторсько-технологічної документації. Планування для цих схем здійснюється по-різному, у них різні тривалості виробничих циклів і процедури переміщення деталей. Але фахівцям вдалося звести всі варіанти планування в єдину наскрізну схему. «Під неї» ведеться планування потреби матеріалів, ПКІ, праці і виробничих потужностей.

Для такого великого виробничого підприємства реалізована система управління матеріальними запасами з деталізованим урахуванням переміщення ДСЕ у всіх виробництвах, цехових коморах і на складах (яких на заводі понад 30).

Поопераційний облік ходу виробництва в цехах (посилання на кейс Зоря-MES) також ведеться за допомогою системи IT-Enterprise.

Логістика

Підприємство працює з дуже великою номенклатурою ТМЦ (десятки тисяч позицій матеріалів і комплектуючих на один виріб). Тому раніше тривалість циклу процедури закупівлі та отримання матеріалів перевищувала рік.

На основі головного календарного плану, складу виробу і норм витрат матеріалів розраховується потреба в ТМЦ на 1,5 року вперед. Далі в системі формуються електронні заявки на закупівлю. Фахівці підприємства з постачання закуповують необхідні матеріали на електронному тендерному майданчику. Всі ці процедури реалізовані в системі повністю в електронному вигляді.

Оперативне планування потреб розраховується вночі, а вдень проводяться лише облікові операції. Всі матеріали передаються у виробництво тільки на основі розпоряджень, отриманих через систему.

Електронний тендерний майданчик (ЕТМ) впроваджувався на «Зорі»-«Машпроект» протягом 3 місяців, і за перший місяць функціонування окупився. Прозорість процедур закупівлі дозволила добитися зниження цін в кілька разів за деякими матеріалами.

На 30% скоротився час виведення на ринок нової продукції
На 40% прискорена підготовка виробництва продукції підприємства

Результати роботи

Завдяки комплексній ERP-системі IT-Enterprise завод «Зоря» - «Машпроект» успішно здійснив масштабний проект цифрової трансформації і домігся підвищення конкурентоспроможності на глобальному ринку.

Проект цифрової трансформації торкнувся: управління інженерною підготовкою виробництва, управління виробництвом, логістики закупок і збуту, управління ремонтами обладнання, управління якістю, бюджетування і контролінгу, бухгалтерського та податкового обліку, а також управління персоналом.

Наскрізне 3-D-проектування дозволило істотно скоротити терміни виконання робіт. Підприємство повністю відмовилося від використання паперових оригіналів і замінило їх електронними оригіналами в технічній та конструкторській підготовці виробництва. В результаті цифрової трансформації на підприємстві електронний оригінал став первинним відносно паперових креслень, що призвело до скорочення термінів технічної та конструкторської підготовки, підвищення якості проектування, і, зрештою, до скорочення витрат у виробництві.

Завдяки впровадженню електронного торгівельного майданчика вдалося істотно скоротити ціну матеріалів, що закуповуються.

Час виведення на ринок нової продукції (time-to-market), що включає етапи проектування і виробництва продукції, вдалося скоротити на третину.

Одне з найбільших державних виробничих підприємств України здійснило успішний проект цифрової трансформації, а ERP-система стала основою цих перетворень. На підприємстві вдалося скоротити терміни проектування нових виробів і терміни виведення нової продукції на ринок, а також знизити витрати на виробництво, зберігши високу якість продукції, що випускається.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму